Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Grada, 2020
1 online zdroj (136 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1650-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1052-0 (print)
Druhé vydání úspěšné učebnice přináší aktualizované informace o zdraví, nemoci a prevenci. Seznamuje s vyšetřovacími metodami, anamnézou, diagnostikou, objektivními a subjektivními příznaky nejčastějších onemocnění. Součástí je i kapitola farmakologie..
001637905
Obsah // Předmluva 11 // 1 Zdraví, prevence a nemoc 12 // 1.1 Zdraví 12 // 1.2 Prevence 12 // 1.3 Nemoc (morbus) 12 // 1.3.1 Fáze nemoci 13 // 1.4 Lékařství jako obor 14 // 1.5 Demografické údaje 15 // 1.6 Anamnéza 15 // 1.7 Diagnóza 16 // 1.8 Subjektivní příznaky nemoci 17 // 1.8.1 Bolest (dolor) 17 // 1.8.2 Nevolnost (nauzea) 18 // 1.8.3 Pálení žáhy (pyróza) 19 // 1.8.4 Palpitace (bušení srdce) 19 // 1.8.5 Závrať (vertigo) 19 // 1.8.6 Únava 19 // 1.8.7 Hlad 19 // 1.8.8 Nechutenství 20 // 1.8.9 Žízeň 20 // 1.8.10 Svědění (pruritus) 20 // 1.9 Objektivní příznaky nemoci 20 // 1.9.1 Zvracení (vomitus, emesis) 20 // 1.9.2 Dusnost (dyspnoe) 21 // 1.9.3 Kašel (tussis) 21 // 1.9.4 Škytavka (singultus) 22 // 1.9.5 Poruchy vědomí 22 // 2 Spánek 26 // 2.1 Fáze spánku 26 // 2.1.1 Fáze NREM (non rapid eye movement) 26 // 2.1.2 Fáze REM (rapid eye movement) 26 // 2.2 Faktory ovlivňující spánek 26 // 2.3 Poruchy spánku 27 // 3 Poruchy hybnosti 28 // 3.1 Porucha hybnosti svalů na obličeji 28 // 3.2 Porucha hybnosti svalů šíje 28 // 3.3 Porucha hybnosti svalů v okolí oka 28 // 3.4 Poruchy hybnosti končetin 28 // 3.4.1 Polohování nemocného 29 // 3.5 Poruchy postoje 30 // 3.6 Poruchy chůze 30 // 4 Kožní změny 31 // 4.1 Změny barvy kůže 31 // 4.2 Kožní útvary a změny 31 // 4.2.1 Primární kožní léze 31 // 4.2.2 Sekundární kožní léze 31 // 5 Fyzikální vyšetření 33 // 5.1 Pohled (inspekce) 33 // 5.2 Pohmat (palpace) 34 // 5.3 Poklep (perkuse) 37 // 5.4 Poslech (auskultace) 38 // 5.5 Vyšetření per rectum 39 // 6 Fyziologické funkce 40 // 6.1 Krevní tlak . .40 // 6.1.1 Měření krevního tlaku 40 // 6.1.2 Holterovo monitorování krevního tlaku 41 // 6.1.3 Hodnocení krevního tlaku 42 // 6.2 Pulz (tep) 42 // 6.2.1 Měření pulzu 42 // 6.2.2 Hodnocení pulzu 42 // 6.3 Tělesná teplota 43 //
6.3.1 Měření a hodnoty tělesné teploty 43 // 6.3.2 Druhy teploměrů 44 // 6.3.3 Dělení horečky podle průběhu 44 // 6.4 Dech 45 // 6.4.1 Měření dechu 45 // 6.4.2 Hodnocení dechu 45 // 7 Vyprazdňování moči 47 // 8 Vyprazdňování stolice 49 // 9 Vyšetřovací metody 51 // 9.1 Rentgenové vyšetřovací metody 51 // 9.1.1 Skiaskopie (prosvěcování) 52 // 9.1.2 Skiagrafie (snímkování) 52 // 9.1.3 Digitální subtrakční angiografie 52 // 9.1.4 Snímkování ze štítu (abreografie) 52 // 9.1.5 Bronchografie 52 // 9.1.6 Enteroklýza 52 // 9.1.7 Irigografie 53 // 9.1.8 Koronarografie 53 // 9.1.9 yýpočetní tomografie (CT) 54 // 9.2 Magnetická rezonance 54 // 9.3 Endoskopické vyšetřovací metody 54 // 9.3.1 Bronchoskopie 55 // 9.3.2 Gastroskopie (ezofagogastroduodenoskopie) 55 // 9.3.3 Kolonoskopie 56 // 9.3.4 Sigmoideoskopie 56 // 9.3.5 Rektoskopie 57 // 9.3.6 Anoskopie 57 // 9.3.7 ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie) 57 // 9.3.8 Cystoskopie 58 // 9.3.9 Laparoskopie 58 // 9.3.10 Hysteroskopie 58 // 9.3.11 Artroskopie 58 // 9.4 Ultrasonografické vyšetřovací metody 59 // 9.4.1 Dopplerovo ultrazvukové vyšetření 60 // 9.5 Radionuklidové vyšetřovací metody 60 // 9.5.1 Stopování (tracing) 60 // 9.5.2 Scintigrafie 60 // 9.5.3 PET (pozitronová emisní tomografie) 61 // 9.5.4 SPÉCT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie) 61 // 9.6 Elektrodiagnostické vyšetřovací metody 61 // 9.6.1 EKG (elektrokardiografie) 62 // 9.6.2 EEG (elektroencefalografie) 63 // 9.6.3 EMG (elektromyografie) 64 // 9.6.4 ERG (elektroretinografie) 64 // 9.6.5 CTG (kardiotokografie) 64 // 9.7 Funkční vyšetřovací metody 65 // 9.7.1 Funkční vyšetření plic 65 // 9.7.2 Funkční vyšetření srdce 65 // 9.7.3 Funkční vyšetření endokrinních žláz 66 // 9.7.4 Funkční vyšetření ledvin 66 //
9.8 Laboratorní vyšetřovací metody 67 // 9.8.1 Laboratorní vyšetření krve 67 // 9.8.2 Laboratorní vyšetření moči 73 // 9.8.3 Laboratorní vyšetření stolice 74 // 9.8.4 Laboratorní vyšetření sputa 76 // 9.8.5 Laboratorní vyšetření mozkomíšního moku 77 // 9.8.6 Laboratorní vyšetření stěrů z chorobných ložisek a sliznic 77 // 10 Obecná farmakologie 78 // 10.1 Rozdělení farmakologie 78 // 10.2 Farmakokinetické děje 78 // 10.3 Základní pojmy z farmakologie 79 // 10.4 Názvy léčiv a léčivých přípravků 79 // 10.5 Lékárenství 79 // 10.5.1 Lékárna 80 // 10.5.2 Organizace práce v lékárně 80 // 10.5.3 Pomůcky používané v lékárně 81 // 10.6 Recept a objednávka léků 81 // 10.7 Druhy léčiv 85 // 10.7.1 Hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP) 85 // 10.7.2 Individuálně vyráběné léčivé přípravky (IVLP) 85 // 10.8 Lékové formy 87 // 10.8.1 Tuhé lékové formy 87 // 10.8.2 Polotuhé lékové formy 91 // 10.8.3 Tekuté lékové formy 92 // 10.8.4 Ušní přípravky (auricularia) 94 // 10.8.5 Rectalia 94 // 10.8.6 Vaginalia 96 // 10.9 Způsoby podání léčiv 97 // 10.10 Účinky léčiv 98 // 11 Speciální farmakologie 100 // 11.1 Léčiva ovlivňující kardiovaskulární systém 100 // 11.1.1 Antihypertenziva 100 // 11.1.2 Antiarytmika 101 // 11.1.3 Kardiotonika 101 // 11.1.4 Nitráty 102 // 11.1.5 Vazodilatancia 102 // 11.2 Léčiva ovlivňující hemostázu a trombózu 102 // 11.2.1 Antikoagulancia 102 // 11.2.2 Antiagregancia 103 // 11.2.3 Venofarmaka 103 // 11.3 Léčiva ovlivňující bolest a zánět 103 // 11.3.1 Analgetika 103 // 11.3.2 Nesteroidní antirevmatika 104 // 11.4 Léčiva ovlivňující dýchací systém 105 // 11.4.1 Antiastmatika 105 // 11.4.2 Antitusika 106 // 11.4.3 Expektorancia 106 // 11.5 Léčiva ovlivňující trávicí systém 107 // 11.5.1 Laxativa 107 //
11.5.2 Antidiaroika 108 // 11.5.3 Antiulcerózní látky 108 // 11.5.4 Antacida 109 // 11.5.5 Antiemetika, antiverginóza 109 // 11.6 Léčiva ovlivňující centrální nervový systém 110 // 11.6.1 Anxiolytika 110 // 11.6.2 Antiparkinsonika 110 // 11.6.3 Antiepileptika Ill // 11.6.4 Hypnotika Ill // 11.6.5 Sedativa 112 // 11.6.6 Antidepresiva 112 // 11.6.7 Nootropika 113 // 11.7 Hormony pankreatu 113 // 11.7.1 Antidiabetika 113 // 11.8 Léčiva používaná k terapii bakteriálních a virových onemocnění 114 // 11.8.1 Antibiotika 114 // 11.8.2 Antivirotika 117 // 11.9 Antihistaminika 118 // 11.10 Hypolipidemika // 11.11 Diuretika // 11.12 Vitaminy // Seznam literatury // Seznam zkratek // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC