Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Vydání první
Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ; Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002
396 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86224-39-2 (Slezské zemské muzeum ; brožováno) ISBN !80-8624-39-2 (chyb.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Částečně německý text, anglická resumé
001637976
Obsah // Oldřich Tůma, Rudolf Žáček // Úvodní slovo 7 // Petr Bednařík // Problematika paragrafu 10 retribučního dekretu č. 16/1945 (zneužití tísně, způsobené mj. též rasovou perzekucí, ? obohacení se) na příkladech případů projednávaných u Mimořádných lidových soudů Praha a Litoměřice 12 // Petr Justin // Židovská problematika ve spisech Mimořádného // lidového soudu Písek 20 // Lucie Jarkovská // Židovská problematika a antisemitismus ve spisech Mimořádného lidového soudu Hradec Králové 29 // Kateřina Kočová // Mimořádný lidový soud Česká Lípa a židovská problematika 38 Mečislav Borák // Mimořádný lidový soud Moravská Ostrava a projevy antisemitismu v jeho spisech 52 // Dušan Janák // Židovská problematika a projevy antisemitismu ve spisech Mimořádného lidového soudu Opava 79 // Jiří Mašata // Případy pronásledování Židů ve spisech Mimořádného // lidového soudu Nový Jičín 104 // Květa Jechová // Deník žalobce ve Státním oblastním archivu Praha // ve druhém čtení 113 // Andrea Lněničková // Postavení a povaha přečinů s židovskou tematikou u trestní nalézací komise v Ostravě v letech 1946-1947 127 // Jan Ryba // Antisemitské delikty ve spisech trestních komisí nalézacích // Ústředního národního výboru hlavního města Prahy // (výsledky výzkumu) 136 // 5 // Helena Krejčová // Karl Rahm. Otázky (ne)nastolené a (ne)zodpovězené 180 // Zdeněk Bauer
// Antisemitsky laděné útoky namířené proti svědkům Jehovovým a mimořádný lidový soud s Karl Eichlerem 204 // Otomar L Krejča // Vina, trest a hledání smyslu v systému retribučního soudnictví 223 // Winfried Garscha, Eva Holpfer, Sabine Loitfellner, // Siegfried Sanwald // Rakouské výzkumné a dokumentační projekty ? problematice právního vypořádání s nacistickými zločiny (v němčině) 265 // Elissa Mailänder-Koslov // Jedna rakouská dozorkyně zaměstnává mezinárodní justici: // Případ Hermine Braunsteiner (v němčině) 306 // Christel Trouvel // Mnichovský proces s bývalým SS-Blockfiihrerem Richardem Bugdaliem v lednu 1960 (v němčině) 335 // Andrzej Zbikowski // Zločiny v Jedwabném, Radzilowě a jiných obcích Podlesí v létě roku 1941 ve světle poválečných procesů 357 // Mečislav Borák // Postih provinění vůči Židům před retribučnimi soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 (výsledky výzkumu) 363 // Autoři příspěvků 374 // Summary 376 // Contents 393 // Inhalt 395 // 6
(OCoLC)53260124
cnb001245848

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC