Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
V Praze : C. H. Beck, 2020
120 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-796-5 (brožováno)
Právní instituty
Obsahuje související judikaturu a právní předpisy
Obsahuje bibliografii na stranách 111-114, bibliografické odkazy a rejstřík
001638009
O autorce V // Seznam použitých zkratek IX // Úvod XI // KAPITOLA 1. Základní hmotněprávní otázky při rozvodu // manželství 1 // 1. Péče o dítě po rozvodu 1 // 1.1 Výlučná péče 2 // 1.2 Střídavá péče 2 // 1.3 Společná péče 4 // 1.4 Péče jiné osoby 5 // 2. Vyživovací povinnost k nezletilým dětem 5 // 2.1 Výživné k nezletilému při výlučné péči jednoho z rodičů..5 // 2.2 Výživné k nezletilému při střídavé péči rodičů 8 // 2.3 Výživné k nezletilému při společné péči rodičů 9 // 3. Vyživovací povinnost mezi manžely a rozvedenými manžely 9 // 3.1 Výživné mezi manžely před právní moci rozhodnutí // o rozvodu manželství 9 // 3.2 Výživné mezi rozvedenými manžely po právní moci // rozsudku o rozvodu manželství 10 // 4. Bydlení po rozvodu manželství 12 // 4.1 Manželé mají stejné nebo společné právo k nemovitosti 12 // 4.2 Manželé nemají stejné nebo společné právo k nemovitosti 13 // 5. Společné jmění manželů 13 // KAPITOLA 2. Jak se rozvést krok za krokem 17 // 1. Způsoby rozvodu manželství 17 // 1.1 Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu (tzv. rozvod dohodou) 17 // 1.2 Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu 19 // 2. Postup při rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu 20 // 2.1 Řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem 20 // 2.2 Rozvodové řízení 22 // 3. Postup při rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu 26 // 3.1 Řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem 26 // 3.2 Rozvodové řízení 27 // 3.3 Vypořádání společného jmění manželů 28 // VII // Obsah // KAPITOLA 3. Mediace a rozvod manželství 35 // 1. Mediátor 35 // 2. Základní principy mediace 36 // 3. Průběh mediace 38 // 4. Využití mediace při rozvodu manželství 39 // KAPITOLA 4. Procesní povaha rozvodu manželství 41 //
1. Povaha řízení o rozvod manželství v kontextu historického vývoje . 41 // 1.1 Rozvod manželství od středověku do r. 1918 42 // 1.2 Rozvod manželství po r. 1918 do r. 1949 45 // 1.3 Rozvod manželství po r. 1949 do přijetí ZŘS 47 // 2. Kritéria rozlišení řízení o rozvod jako řízení sporného // či nesporného 50 // KAPITOLA 5. Rozvod manželství v zákoně o zvláštních // řízeních soudních 55 // 1. Příslušnost soudu 55 // 1.1 Vymezení pojmu posledního společného bydliště 57 // 1.2 Vztah společného bydliště manželů k obydlí a domácnosti // manželů 58 // 1.3 Postup soudu při neexistenci společného bydliště // manželů 59 // 1.4 Mezinárodní pravomoc a příslušnost soudu 60 // 2. Zahájení řízení 60 // 2.1 Podání návrhu na zahájení řízení 61 // 2.2 Zpětvzetí návrhu 65 // 3. Účastníci řízem a jejich způsobilost 68 // 3.1 Pojem účastníků řízení 68 // 3.2 Způsobilost účastníků řízení 71 // 4. Průběh řízení 73 // 4.1 Postup soudu před jednáním 73 // 4.2 Nařízení jednání a výslech účastníků 74 // 4.3 Snaha o smíření manželů 78 // 4.4 Zmeškání jednání a jeho důsledky 80 // 5. Dokazování 81 // 5.1 Předmět dokazování a rozložení důkazního břemene 83 // 5.2 Prokazování zájmu nezletilého dítěte 84 // 5.3 Prokazování zvláštního zájmu manžela na zachování // manželství 86 // 5.4 Dokazování při rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu 87 // 6. Klid řízení 88 // 7. Rozhodnutí 91 // 8. Náprava vadných rozhodnutí 93 // 8.1 Rádné opravné prostředky 93 // 8.2 Mimořádné opravné prostředky 98 //
KAPITOLA 6. Úvahy de lege ferenda 102 // 1. Navrhované změny právní úpravy rozvodu manželství v ZRS 102 // 1.1 Příslušnost 102 // 1.2 Zahájení řízení 103 // 1.3 Výslech manželů v případě řízení o rozvod bez zjišťování // příčin rozvratu 103 // 1.4 Smíření manželů 104 // 1.5 Dokazování 104 // 2. Mimosoudní rozvod 105 // Závěr 109 // Seznam použitých zdrojů 111 // Judikatura 115 // Právní předpisy 117 // Věcný rejstřík 119

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC