Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Karolinum, 2019
1 online zdroj (752 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4341-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4332-8 (print)
latina
Třetí svazek ediční řady Fontes iuris romani, představující překlady základních pramenů římského práva do češtiny, nabízí vybrané tituly z 16. až 35. knihy zákoníku Digesta seu Pandectae císaře Iustiniana z roku 533 n. l. Čtenář zde nalezne především partie věnované římskoprávnímu pojetí smluv, jako je úschova, příkazní a společenská smlouva. Následuje právní úprava kupní smlouvy, zástavních práv, zásnub a manželství; „nadčasové“ tituly věnované právním domněnkám, neznalosti práva i skutku, svědkům a důkazům používaným na římských soudech. Představeny jsou názory římských právníků na poručenství a opatrovnictví, úpravu alimentačních povinností a nechybí ani tituly zabývající se dědickým právem. Kritické vydání a zároveň první překlad Digest do češtiny obsahuje originální text a je doplněn rozsáhlým poznámkovým aparátem, věcným, jmenným a místním rejstříkem..
001638097
OBSAH // Předmluva 7 Zkratky 9 // NAŠEHO PÁNA NEJSVĚTĚJŠÍHO CÍSAŘE IUSTINIANA PRÁVNÍ SBÍRKA A VÝBĚR Z VEŠKERÉHO STARÉHO PRÁVA DIGESTA NEBOLI PANDEKTY 11 // Šestnáctá kniha ? // Titul II O započítáních 11 // Titul III O žalobě z úschovy a o protižalobě 17 // Sedmnáctá kniha 47 // Titul I O žalobě z príkazní smlouvy a o protižalobě 47 Titul II O žalobě proti společníkovi 103 // Osmnáctá kniha 147 // Titul II O výhradě lepšího kupce ?47 // TitulY O zrušení prodeje a kdy je možné odstoupit od koupě ?57 Devatenáctá kniha 165 // Titul I O žalobách ze smlouvy o koupi a prodeji T65 Titul IV O výměně věci za věc 209 // Dvacátá kniha 211 // Titul I Jak se uzavírají smlouvy o ručních zástavách a hypotékách a o dohodách, které se ? nim vztahují 211 // Titul II V jakých případech vzniká mlčky ruční zástava nebo hypotéka 231 Titul III Jaké věci odevzdané do ruční zástavy nebo hypotéky nemohou být jejich předmětem Titul IV Kdo má lepší postavení u ruční zástavy a u hypotéky a o těch, kteří nastupují na místo předchozích věřitelů 237 Titul V O prodeji ručních zástav a hypoték 251 // Titul VI Jakým způsobem jsou splněny závazky z ruční zástavy nebo hypotéky a kdy nikoli s Dvacátá první kniha 271 // Titul I O ediktu aedilů a o žalobách na zrušení kupní smlouvy a snížení kupní ceny 27? Dvacátá druhá kniha 327 // Titul III O důkazech a právních domněnkách
327 Titul IV O důvěryhodnosti listin a jejich ztrátě 339 Titul V O svědcích 33g Titul VI O neznalosti práva a skutku 349 // Dvacátá třetí kniha 355 // Titul I O zásnubách 355 // Titul II O uzavření manželství 359 // Titul IV O věnných dohodách 385 // Titul V O věnných pozemcích 401 // Dvacátá čtvrtá kniha 409 // Titul I O darováních mezi manžely 409 // Titul II O rozvodech a zapuzeních 461 // Titul III Jakým způsobem může být požadováno věno po skončení manželství 465 // Dvacátá pátá kniha 505 // Titul III O uznání a vyživování dětí, rodičů, patronů nebo propuštěnců 505 Titul IV O prohlídce břicha a opatrování plodu 515 Titul VII O konkubínách 523 // Dvacátá šestá kniha 527 Titul I O poručenstvích 527 // Dvacátá sedmá kniha 535 v . v  ’ // Titul II Kde má být poručenec vzděláván, kde má pobývat a o výživě, jež mu má být // poskytnuta 535 v _ , // Titul X O opatrovnících, kteří musejí být ustanoveni šíleným a dalším kromě nezletilých 539 // Dvacátá osmá kniha 547 // Titul I Kdo může zřídit závěť a jakým způsobem se závěti zřizují 547 // Dvacátá devátá kniha 561  // Titul III Jakým způsobem se otvírají závěti, jak se do nich nahlíží a jak se pořizují // jejich opisy 561 // Titul VI Pokud někdo druhému zabraňuje pořídit závěť nebo ho ? tomu nutí 565 // Třicátá kniha 569 O odkazech a fideikomisech 569 // Třicátá první kniha 583 O
odkazech a fideikomisech 583 // Třicátá druhá kniha 597 O odkazech a fideikomisech 597 // Třicátá třetí kniha 623 // Titul I O ročních odkazech a fideikomisech 623 Titul X O odkazu zařízení 641 // Třicátá čtvrtá kniha 651 // Titul I O odkazu výživy nebo jídla 651 // Titul VII O Catonově pravidlu 669 // Titul VIII O tom, co se považuje za nenapsané 671 // Třicátá pátá kniha 675 // Titul II ? Falcidiovu zákonu 675  // Titul III Když se říká, že bylo někomu odkázáno více, než povoluje Falcidiův zákon 703 // Jazyková a překladatelská poznámka 715 // Jmenný rejstřík 717 Místní rejstřík 721 Věcný rejstřík 722

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC