Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Karolinum, 2016
1 online zdroj (162 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3106-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2974-2 (brožováno)
Tato publikace hodnotí energetickou bezpečnost České republiky, a to z pohledu lokálního i celosvětového. Zároveň určuje postavení České republiky v rámci této problematiky. Energetická bezpečnost státu a potřeba zajistit nezávislost na zahraničních zdrojích energie jsou klíčovými elementy moderně fungujícího státu. Nedílnou součástí energetické politiky a komplexního zajišťování energetické bezpečnosti je i surovinová politika. První kapitola se zaměřuje na zajišťování dodávek ropy jakožto na jednu z nejvýznamnějších složek surovinové politiky vůbec. Dále publikace mapuje nezávislost České republiky z pohledu elektroenergetiky a věnuje se hlavním problémům, kterým v současné době elektroenergetika čelí (jak na našem území, tak v rámci Evropské unie). Další kapitola mapuje s využitím kvalitativní analýzy na bázi teorie her hlavní zájmové skupiny v oblasti využívání nekonvenčních ložisek zemního plynu ve středovýchodní Evropě. Publikaci uzavírá zamyšlení nad významem pojmu energetická bezpečnost v kontextu konkurenceschopnosti a přežití naší společnosti. Pro názornost je text doplněn množstvím ilustrací a grafů..
001638099
OBSAH // ÚVOD (JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D.) 9 // 1. ROPA (JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D.)--- 11 // 1.1 ÚVOD - VÝZNAM ROPY V RÁMCI ENERGETICKÉ // BEZPEČNOSTI--- 11 // 1.2 ROPA, JEJÍ PŮVOD A VÝZNAM --- 12 // 1.3 TĚŽBA RODY--- 12 // 1.4 DRUHY ROPY A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY--- 13 // 1.5 ROZLOŽENÍ ZÁSOB A SPOTŘEBY ROPY...— 15 // 1.6 ZMĚNY NA TRHU S ROPOU V LETECH 2008-2009--- 18 // 1.7 ROLE MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ // ROPNÉ BEZPEČNOSTI -...—... 19 // 1.7.1 MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ AGENTURA (IEA) --- 19 // 1.7.2 MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ FÓRUM (IEF) --- 25 // 1.7.3 ORGANIZACE ZEMÍ VYVÁŽEJÍCÍCH ROPU (OPEC)--- 26 // 1.7.4 OAPEC--- 27 // 1.7.5 ORGANIZACE PRO BEZPEČNOST A SPOLUPRÁCI // V EVROPĚ (OSCE)--- 27 // 1.8 ROPNÁ BEZPEČNOST V EU--- 27 // 1.9 ZDROJE ROPY PRO EU --- 28 // 1.10 PŘEPRAVA ROPY DO EU...-...--- 28 // 1.10.1 PŘEPRAVA LODNÍMI TANKERY--- 30 // 1.10.2 PŘEPRAVA ROPOVODY--- 32 // 1.10.3 ROPOVOD DRUŽBA--- ?? // l.lOA ROPOVOD IKL--- 36 // 1.10.5 ROPOVOD TAL --- 37 // 1.10.6 ROPOVOD NORDPIPE--- 37 // 1.10.7 ROPOVOD ADRIA --- 37 // 1.10.8 DALŠÍ ROPOVODY--- 37 // 1.11 GEOPOLITICA ASPEKTY ROPNÉ BEZPEČNOSTI EU --- 38 // 1.12 EU A STRATEGICKÉ ZÁSOBY ROPY--- ?? // 1.13 ROPNÁ BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY--- AA // 1.13.1 ZDROJE ROPY --- AA // 1.13.2 PŘEPRAVA ROPY DO ČR —--- A5 // 1.13.3 INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY ROPY DO ČR--- A8 // 1.13.A SKLADOVÁNÍ (OCHRAŇOVÁNÍ)
STRATEGICKÝCH // NOUZOVÝCH ZÁSOB ROPY PRO SPRÁVU // STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV (SSHR) --- A9 // 1.1A ZÁVĚR--- 52 // 2. ELEKTROENERGETIKA // (Ing. Zdeněk Hrubý, CSc. - Bc. Michal Otradovec)-- 55 // 2.1 ÚVOD--- 55 // 2.2 ELEKTROENERGETIKA--- 55 // 2.3 PROBLÉM STANOVOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH PROGNÓZ--- 56 // 2.A GLOBÁLNÍ KRIZE VE VZTAHU ? ENERGETICKÉMU // SEKTORU--- 59 // 2.5 CENOVÁ VOLATILITA--- 60 // 2.6 DOPADY ŽIVELNÝCH KATASTROF // NA ELEKTROENERGETIKU--- 62 // 2.7 JADERNÁ ENERGIE --- 6A // 2.8 ALTERNATIVY ? JÁDRU--- 6A // 2.8.1 ZEMNÍ PLYN--- 6A // 2.8.2 BŘIDLICOVÝ PLYN--- 65 // 2.8.3 SMART TECHNOLOGIE--- 66 // 2.9 PROBLÉMY FOTOVOLTAICKÉ ENERGIE--- 66 // 2.10 PROBLÉM SÍTÍ--- 70 // 2.11 EU A JEJÍ VLIV NA ELEKTROENERGETICKOU // BEZPEČNOST--- 72 // 2.11.1 NÁSTUP OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ // A JEJICH RIZIKA--- 72 // 2.11.2 POSTAVENÍ ČR V EU --- 77 // 2.11.3 STAV KOMODIT A PLÁNY EU --- 78 // 2.12 ZÁVĚR--- 78 // 3 NEKONVENČNÍ ZDROJE ZEMNÍHO PLYNU - // POTENCIÁL A MOŽNÉ DŮSLEDKY PRO REGION STŘEDOVÝCHODNÍ EVROPY // (prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. - PhDr. Dita Tesárková1 - // phDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská) --- 81 // 3 i ÚVOD--- 81 // 3 2 KRIZE A JEJÍ VLIV NA INVESTICE V ENERGETICE --- 81 // 3 2.1 ZDROJ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE--- 81 // 3 2 2 DOPADY NA INVESTICE V ENERGETICE--- 8A // 3 23 ZÁVĚRY ? INVESTICÍM V ENERGETICE V DOBĚ KRIZE - // VÝCHODISKA PRO DALŠÍ ANALÝZU--- 88 // 3.3 NEKONVENČNÍ LOŽISKA PLYNU A SPOLEČNOSTI,
// KTERÉ JEJ ROZVÍJEJÍ --- 89 // 3.3.1 O NEKONVENČNÍCH ZDROJÍCH PLYNU --- 89 // 3 3.1.1 STRUČNĚ O NEKONVENČNÍCH ZDROJÍCH PLYNU--- 89 // 3 3.1.2 PROBLÉMY PŘI ODHADU TECHNICKY VYTĚŽITELNÝCH // REZERV--- 93 // 3 3 1.3 ZÁVĚRY OBECNĚ ? NEKONVENČNÍM ZDROJŮM PLYNU --- 96 // 3.3.2 SPOLEČNOSTI ROZVÍJEJÍCÍ NEKONVENČNÍ // ZDROJE PLYNU V USA---— 96 // 3.3.2.1 SHRNUTÍ A ZÁVĚRY ? HRÁČŮM NA AMERICKÉM TRHU--- 110 // 3.3.3 NEKONVENČNÍ LOŽISKA PLYNU A EVROPA--- 115 // 3.3.3.1 LOKALITY PRO ROZVOJ NEKONVENČNÍCH // ZDROJŮ PLYNU V EU--- 117 // 3.3A OSTATNÍ ZEMĚ--- 125 // 3.3A.1 KANADA--- 125 // 3.3A.2 AUSTRÁLIE--- 126 // 3.3A.3 ČÍNA --- 128 // 3.3AA INDIE --- 131 // 3.3.5 MIMOAMERICKÁ NEKONVENČNÍ LOŽISKA PLYNU —...—- 131 // ?? TRADIČNÍ ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI --- 132 // 3A.1 CESTY PLYNU DO EU A TRH SE ZEMNÍM PLYNEM V EU--- 134 // ??.1.1 POZNÁMKY ? TRHU SE ZEMNÍM PLYNEM // ? ? PŘEPRAVNÍM CESTÁM V ČR --- 139 // ??.2 ZÁVĚRY ? TRADIČNÍM ENERGETICKÝM SPOLEČNOSTEM--- 139 // 3.5 ZÁVĚRY---—- 141 // 1 Děkujeme za podporu grantu MZV „Nekonvenční zdroje zemního plynu - potenciál a možné důsledky pro region středovýchodní Evropy", GAČR P402/11/0948 Vývoj analytického rámce pro energetickou bezpečnost: Ekonometrie časových řad, teorie her, meta-analýza a teorie regulace, GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů. // 4. ENERGIE PŘEŽÍT (Mgr. Václav Bartuška?)--- 143
// 4.1 ÚVOD--- 143 // 4.2 STAŤ--- 143 // 4.3 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ--- 159 // 2 Děkujeme za podporu grantu GAČR P402/11/0948 Vývoj analytického rámce pro energetickou bezpečnost: Ekonometrie časových řad, teorie her, meta-analýza a teorie regulace a MERO Chair Institutu ekonomických studií FSV UK.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC