Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Karolinum, 2014
1 online zdroj (154 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2368-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2342-9 (print)
Publikace přináší nový pohled na problematiku volebního práva cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí v České republice. Shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na participaci cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí, postoje a zkušenosti cizinců, ale i zástupců městských úřadů a státních institucí. Hlavním cílem šetření bylo zhodnotit, jak cizinci fakticky využívají své volební právo ve volbách do zastupitelstev obcí. Nalézt odpovědi především na otázky týkající se postoje cizinců k možnosti vykonávat volební právo, jejich informovanosti o volebním právu i důvodů, které mohou cizince odradit od aktivní účasti ve volbách. Názory a postřehy cizinců jsou konfrontovány s názory starostů a pracovníků městských úřadů i příslušných státních institucí. Zvláštní pozornost je věnována i komparaci přístupu všech členských států Evropské unie k možnosti výkonu volebního práva cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí..
001638134
Obsah // Úvod 9 // 1. Politická a občanská participace na základě mezinárodních dokumentů 11 // 1.1 Mezinárodní a evropské dokumenty 11 // 1.2 Dokumenty EU 13 // 2. Komparace přístupu členských států ? výkonu volebního práva cizinců 17 // 2.1 Volební právo občanů EU 20 // 2.1.1 Aktivní volební právo 21 // 2.1.2 Pasivní volební právo 23 // 2.2 Volební právo občanů z nečlenských států EU 23 // 2.2.1 Aktivní volební právo 24 // 2.2.2 Pasivní volební právo 26 // 2.3 Členství v politických stranách 26 // 3. Legislativní vymezení volebního práva cizinců v České republice 27 // 3.1 Základní vymezení volebního práva ve volbách do zastupitelstev obcí 28 // 3.1.1 Zákon Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí // a o změně některých zákonů 29 // 3.1.1.1 Aktivní volební právo cizinců 29 // 3.1.1.1.1 Práva a povinnosti cizinců pro výkon aktivního volebního práva 31 // 3.1.1.2 Pasivní volební právo cizinců 32 // 3.1.2 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění jeho pozdějších úprav 32 // 3.2 Právo cizinců na členství v politických stranách 33 // 4. Právní rámec postavení cizinců v České republice 34 // 4.1 Vymezení pojmu a pobytu cizince 34 // 4.1.1 Občané ze zemí EU, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnská a Islandu 34 // 4.1.1.1 Přechodný pobyt občana EU 34 // 4.1.1.2 Trvalý pobyt občana EU 35 // 4.1.1.2.1 Podávání žádosti o povolení ? trvalému pobytu 36
4.1.2 Občané ze zemí mimo EU 37 // 4.2 Právní vymezení působnosti institucí v otázkách vstupu a pobytu // cizinců na území České republiky 39 // 4.2.1 Ministerstvo vnitra 39 // 4.2.2 Policie ČR 39 // 4.2.3 Ministerstvo zahraničních věcí 40 // 5. Statistiky počtu cizinců 41 // 5.1 Statistiky počtu cizinců v EU 41 // 5.2 Statistiky počtu cizinců v České republice 41 // 6. Výzkumné šetření 47 // 6.1 Metodologie výzkumu 47 // 6.1.1 Metoda výzkumu a její zdůvodnění 47 // 6.1.2 Popis výzkumného vzorku a zdůvodnění jeho volby 48 // 6.1.2.1 Postup při hledání výzkumného vzorku 50 // 6.1.3 Strategie sběru dat 50 // 6.2 Výsledky výzkumu 52 // 6.2.1 První okruh otázek na cizince 52 // 6.2.1.1 Dílčí závěry 55 // 6.2.2 První okruh otázek na zástupce městských úřadů 56 // 6.2.2.1 Dílčí závěry 57 // 6.2.3 Druhý okruh otázek 57 // 6.2.3.1 Dílčí závěry 61 // 6.2.4 Třetí okruh otázek 62 // 6.2.1.4 Dílčí závěry 65 // 6.2.5 Čtvrtý okruh otázek 66 // . 6.2.5.1 Dílčí závěry 73 // 6.2.6 Pátý okruh otázek 74 // 6.2.6.1 Dílčí závěry 76 // 6.3 Propojenost institucí v otázce volebního práva cizinců 76 // Závěr 77 // Resumé 86 // Seznam literatury 87 // Seznam obrázků a tabulek 94 // Seznam příloh 95

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC