Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Grada, 2009
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2845-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2846-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-2062-3 (print)
angličtina
Každý programátor, vývojář či člen jakéhokoliv vývojového týmu, který při své práci využívá UML, by stručně řečeno měl mít tuto knihu neustále k dispozici. Celosvětově uznávaný bestseller číslo 1, jehož čtivé a do hloubky jdoucí postupy, návody a informace využilo již více než 300.000 vývojářů, se nyní poprvé dostává do rukou i českým čtenářům. Někteří přitom tuto výjimečnou knihu využijí jako pohotovou referenční příručku, jiní zase poznají základy UML a naberou rychlost s UML 2.0. Výklad doplňuje množství snadno srozumitelných příkladů a vysvětlivek, vybroušených základní logikou vývoje aplikací. Stačí nahlédnout a sami poznáte, že tato kniha obsahuje naprosto zásadní informace pro každého, kdo to s vývojem aplikací s využitím UML myslí skutečně vážně..
001638141
Destilované UML 5 // Napsali o knize 11 // Předmluva ke třetímu vydání 13 // Předmluva ? prvnímu vydání 15 // Úvod 17 // Proč se věnovat UML? 18 // Struktura knihy 19 // Změny ve třetím vydání 19 // Poděkování 20 // 1. Představení UML 23 // 1.1 Co je to UML? 23 // 1.2 Způsoby použití UML 24 // 1.3 Jak vzniklo UML 28 // 1.4 Notace a meta-modely 30 // 1.5 UML diagramy _31 // 1.6 Co je právoplatné UML? 32 // 1.7 Význam UML 34 // 1.8 UML není vše 34 // 1.9 Co se v UML učit nejdříve 35 // 1.10 Kde hledat více 35 // 2. Proces vývoje 37 // 2.1 Iterativní a vodopádové procesy 38 // 2.2 Prediktivní a adaptivní plánování 40 // 2.3 Agilní metodiky 42 // 2.4 Rational Unified Process 2 // 2.5 Přizpůsobení procesu pro projekt _ 43 // 2.6 Zabudování UML do procesu 45 // 2.6.1 Analýza požadavků 46 // 2.6.2 Návrh 46 // 2.6.3 Dokumentace 47 // 2.6.4 Pochopení významu kódu 48 // 2.7 Volba vývojového procesu 48 // 2.8 Kde hledat více 49 // 3. Diagramy tříd: základy 51 // 3.1 Vlastnosti 52 // 3.1.1 Atributy 52 // 3.1.2 Asociace 53 // 3.2 Násobnost 54 // 3.3 Implementace vlastností v programovém kódu 55 // 3.4 Obousměrné asociace 57 // 3.5 Operace 58 // 3.6 Generalizace 60 // 3.7 Poznámky a komentáře 61 // 3.8 Závislost 61 // 3.9 Omezující pravidla 63 // 3.10 Kdy použít diagramy tříd 63 // 3.11 Kde hledat více 65 // 4. Sekvenční diagramy 67 // 4.1 Vytváření a rušení účastníků 70 // 4.2 Cykly, podmínky a tak dále 71 // 4.3 Synchronní a asynchronní volání 73 // 4.4 Kdy použít sekvenční diagram 74 // // Destilované UML // 7 // 5. Diagramy tříd: pokročilé koncepty 77 // 5.1 Klíčová slova (keywords) 77 // 5.2 Odpovědnosti 79 // 5.3 Statické operace a atributy 79 // 5.4 Agregace a kompozice 79 // 5.5 Odvozené vlastnosti 80 // 5.6 Rozhraní a abstraktní třídy 81 //
5.7 Read-only a frozen 83 // 5.8 Referenční a hodnotové objekty 83 // 5.9 Kvalifikované asociace 84 // 5.10 Klasifikace a generalizace 85 // 5.11 Vícenásobná a dynamická klasifikace 86 // 5.12 Asociační třída 87 // 5.13 Šablonová (parametrizovaná) třída 89 // 5.14 Výčty 90 // 5.15 Aktivní třída 90 // 5.16 Viditelnost 90 // 5.17 Zprávy 91 // 6. Diagramy objektů 93 // 6.1 Kdy použít diagramy objektů 94 // 7. Diagramy balíčků 95 // 7.1 Balíčky a závislosti 97 // 7.2 Pohledy v balíčcích 98 // 7.3 Implementace balíčků 98 // 7.4 Kdy použít diagramy balíčků 100 // 7.5 Kde hledat více _ 100 // 8. Diagramy nasazení 101 // 8.1 Kdy použít diagramy nasazení 102 // 9. Případy užití 103 // 9.1 Obsah případu užití 104 // 9.2 Diagramy případů užití 106 // 9.3 Úrovně případů užití 107 // 9.4 Případy užití a požadovaná funkčnost 107 // 9.5 Kdy použít případy užití 107 // 9.6 Kde najít více 108 // 10. Stavové diagramy 109 // 10.1 Vnitřní aktivity 111 // 10.2 Aktivní stavy 111 // 10.3 Nadstavy 112 // 10.4 Paralelní stavy 112 // 10.5 Implementace stavových diagramů 113 // 10.6 Kdy použít stavové diagramy 115 // 10.7 Kde hledat více 115 // 11. Diagramy aktivit 117 // 11.1 Dekomponování akce 119 // 11.2 Oddíly 120 // 11.3 Signály 121 // 11.4 Tokeny 122 // 11.5 Toky a hrany 122 // 11.6 Piny a transformace 123 // 11.7 Rozšiřující oblasti 123 // 11.8 Ukončení toku 124 // 11.9 Specifikace spojení // 11.10 A to ještě není vše // 11.11 Kdy použít diagramy aktivit // 11.12 Kde hledat více // 12. Diagramy komunikace 127 // 12.1 Kdy použít diagramy komunikace 129 // 13. Složené struktury 131 // 13.1 Kdy použít složené struktury 132 // 14. Diagramy komponent 133 // 14.1 Kdy použít diagramy komponent 135 // 15. Spolupráce 137 // 15.1 Kdy použít spolupráce 138 //
16. Diagramy přehledu interakcí 141 // 16.1 Kdy použít diagram přehledu interakcí 141 // 17. Diagramy časování 143 // 17.1 Kdy použít diagramy časování 144 // Změny mezi verzemi UML 145 // Revize UML 145 // Změny v Destilované UML _146 // Změny z UML 1.0 na 1.1 147 // Typ a implementační třída 147 // Omezení {complete} a {incomplete} 147 // Kompozice 147 // Neměnnost (immutability) a omezení {frozen} 148 // Příkazy return v sekvenčních diagramech 148 // Použití termínu „role“ 148 // Změny z UML 1.2 (a 1.1) na 1.3 (a 1.5) 148 // Případy užití 148 // Diagram aktivit 149 // Změny mezi verzemi UML 1.3 a 1.4 149 // Změny mezi verzemi UML 1.4 a 1.5 150 // Od UML 1.x ? UML 2.0 150 // Diagramy tříd: Základy (viz kapitola 3) 150 // Sekvenční diagramy (viz kapitola 4) 150 // Diagramy tříd: Pokročilé koncepty (viz kapitola 5) 151 // Stavové diagramy (viz kapitola 10) 151 // Diagramy aktivit (viz kapitola 11) 151 // Slovníček 153 // Příloha 163 // Rejstřík 169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC