Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020
160 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5725-3 (vázáno)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001638146
Obsah // Úvod...11 // 1 Krizové, náročné a mimořádné situace v kontextu // rezidenčních služeb...15 // 1.1 Üvod do tématu...15 // 1.2 Vymezení vstupních konceptů problematiky...16 // 1.3 Metodologie pilotní studie...19 // 1.4 Výsledky pilotní studie...20 // 1.5 Shrnutí kapitoly a závěr...24 // 1.6 Literatura...25 // 2 Umírání a smrt jako náročná a krizová situace // pro pracovníky rezidenčních služeb...27 // 2.1 Úvod do tématu...27 // 2.2 Umírání a smrt osob se zdravotním postižením: // teoretická východiska ze zahraničních studií...28 // 2.3 Konstatování podloženého zkoumaného problému...30 // 2.4 Shrnutí kapitoly a závěr...31 // 2.5 Literatura...32 // 3 Závěr života u uživatelů se zdravotním postižením: // mapping study...34 // 3.1 Úvod do tématu...34 // 3.2 Metodologie zpracování přehledu a charakteristika // souboru studií...36 // 3.3 Výsledky mapping study: přehled řešených témat...37 // 3.4 Shrnutí kapitoly a závěr...44 // 3.5 Literatura...45 // 7 // Náročné, krizové a mimořádné situace v kontextu rezidenčních služeb // 4 Doprovázení umírajících s mentálním postižením v rezidenčních // službách: analýza zahraničních poznatků a zkušeností...49 // 4.1 Úvod do tématu...49 // 4.2 Rámec přípravy literární rešerše zahraničních studií...50 // 4.3 Analyticko-interpretativní sumarizace dohledaných // poznatků: dominující oblasti řešené problematiky...51
4.4 Shrnutí kapitoly a závěr...61 // 4.5 Literatura...62 // 5 Připravenost pracovníků rezidenčních služeb // na náročnou situaci: umírání a smrt uživatele...65 // 5.1 Úvod do tématu...65 // 5.2 Cíl, záměr a výzkumné otázky pilotní studie...66 // 5.3 Analýza připravenosti pracovníků rezidenčních // služeb na doprovázení umírajících...68 // 5.4 Kompetenční model pracovníka v sociálních službách...75 // 5.5 Shrnutí kapitoly a závěr...78 // 5.6 Literatura...80 // 6 Sociální služby poskytované uživatelům v terminálním stavu...82 // 6.1 Úvod do tématu...82 // 6.2 Psychosociální podpora při umírání: podpora umírajících..83 // 6.3 Pomoc osobám blízkým ? vyrovnání se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím blízké osoby // (pomoc truchlícím)...91 // 6.4 Shrnutí kapitoly a závěr...100 // 6.5 Literatura...101 // 7 Mimořádné situace v rezidenčních službách...103 // 7.1 Úvod do tématu...103 // 7.2 Kategorizace mimořádných událostí...104 // 7.3 Rámec přípravy, analýzy a sumarizace poznatků // ze zahraničních studií...107 // 7.4 Psychosociální první pomoc a specifika u osob // se zdravotním postižením...110 // 7.5 Doporučení pro poskytování psychosociální první pomoci // uživatelům se zdravotním postižením...114 // 8 // Obsah // 7.6 Evakuace uživatelů se zdravotním postižením // v podmínkách rezidenčních služeb...116 // 7.7 Ukotvení mimořádných událostí ve
standardech kvality // sociálních služeb...119 // 7.8 Shrnutí kapitoly a závěr...125 // 7.9 Literatura...126 // 8 Připravenost pracovníků na zvládání mimořádných situací...129 // 8.1 Úvod do tématu...129 // 8.2 Kompetence prácovníků v pomáhajících profesích...129 // 8.3 Vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích...133 // 8.4 Vzdělávání pracovníků a jeho reflexe: výsledky // pilotní studie...135 // 8.5 Shrnutí kapitoly a závěr...137 // 8.6 Literatura...138 // Závěr...140 // Seznam tabulek a obrázků...142 // Seznam bibliografických citací - referenční seznam...143 // Summary...156 // O autorech...158 // 9
cnb003243295

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC