Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání třetí, v Karolinu druhé
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
139 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-246-4494-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 136-139
001638160
Obsah // Predmluva k soucasné reedici puvodního vydání ...-...-... 7 // Úvod ? 1. vydání (1964) -...-...-... 8 // Topografická anatomie hlavy...-...-...-...-... 9 // I. Mozková cást hlavy ...-...-...-...-... 9 // Mekké lebecní pokrývky -...-... 9 // Cévní zásobení a inervace mekkých lebecních pokrývek ...-...-... 10 // Regio temporalis...-...-... 11 // Projekce podle Kroenleina--- 12 // Projekce postranních mozkových komor---...-...-... 13 // Projekce sinus durae matris -...-...-... 13 // Basis cranii interna...-...-... 15 // Topografické vztahy incisura tentorii...-...-...-... 17 // Basis cranii externa...-...-...-... 18 // Architektonika lebky, zeslabená a zesílená místa...-...-...-...-... 18 // Fossa infratemporalis -...—... 18 // Fossa pterygopalatina...-...-...—...-... 22 // Spatium retrostyloideum(-)...-...-...-... 24 // Spatium retropharyngeum...-...-...-...-... 24 // ?. Oblicejová cást hlavy...-...-...-...-... 24 // Regio orbitalis ...-...-...-...-... 25 // Obsah ocnice -...-...-...-...-...—...-... 26 // Regio nasalis ...-...-...-... 29 // Regio oralis ...-...-... 31 // Vestibulum oris -...—...-...-... 31 // Cavitas oris propria —...-...-...-... 32 // Spodina ústní dutiny...-...-...-... 33 // Regio mentalis...-...-... 34 // Regio buccalis a regio infraorbitalis —...-...-...-...-... 34 // Regio zygomatica...-...-...-...-...-... 35 // Regio parotideomasseterica...-...-...-...-... 35 // Topografická anatomie krku ...-...-...-...
37 // Trigonum submentale —...-... 37 // Trigonum submandibulare...-...-...-... 38 // Trigonum caroticum...-...-...-...-... 39 // Regio hyoidea)-) ...-...-...-... 41 // Regio cervicalis anterior -...-...-... 41 // Regio sternocleidomastoidea...-...- -...-...-... 44 // Trigonum scalenovertebrale(-)...-...-...-... 45 // Regio cervicalis lateralis...-...-...-...-... 47 // Trigonum omoclaviculare -...-...-... 49 // Trigonum omotrapezium(-)...-...-...-... 49 // 3/ // Topografická anatomie hrudníku... 50 // Stavba steny hrudníku —...—...—...-... 51 // Regio presternalis... 53 // Regio pectoralis ...-...--- 53 // Obsah hrudníku -...--- 53 // Cavitas pleuralis---...—...-... 53 // Projekce pohrudnice na stenu hrudníku... 55 // Projekce plic —...-...-...-... 56 // Mediastinum —...-...-...-... 56 // Mediastinum inferius medium...-...--- 57 // Projekce osrdecníku a srdce na prední stenu hrudníku -...-...-... 58 // Mediastinum inferius anterius---...-... 59 // Mediastinum superius... 59 // Mediastinum inferius posterius---...-...-...-... 62 // Topografická anatomie bricha...-...- - 65 // Orientacní cáry a krajiny na briše...-...-...-... 66 // Regio umbilicalis--- 68 // Regio inguinalis ...-...-...-...-...-...-... 70 // Trigonum lumbale inferius (Petiti)--- 71 // Trigonum lumbale superius (Grynfelti) ---...-... 71 // Cavitas abdominis ... ...---... 73 // Cavitas peritonealis --- ---... 74 // Projekce pátere na prední brišní stenu ---...-...-... 75 // Pars supramesocolica
cavitatis peritonealis(-)...-...-... 75 // Pars inframesocolica cavitatis peritonealis(-) . ...--- 78 // Spatium retroperitoneale...---...- - 79 // Topografická anatomie pánve...-...-... 82 // Regio perinealis...-...-...-...-...-...-... 82 // Regio analis...---...- 82 // Regio urogenitalis .. ...-...-... 84 // Cavitas pelvis... 86 // Subperitoneální prostor pánve--- - 87 // Topografická anatomie zad --- 93 // Topografická anatomie horní koncetiny---... 97 // Regio scapularis --- 97 // Regio infraclavicularis(-)...-...- -...-...-... 97 // Regio deltoidea--- 99 // Regio axillaris (podpažní jáma, fossa axillaris, axilla)--- 99 // Regio brachialis ---192 // Regio cubitalis---?4 // a) Regio cubitalis anterior--- 105 // b) Regio cubitalis posterior--- 106 // Regio antebrachialis —...--- ?6 // a) Regio antebrachialis anterior ---107 // b) Regio antebrachialis posterior ---108 // Regio carpalis ...-...---... 108 // a) Regio carpalis anterior...--- 109 // b) Regio carpalis posterior...-...---109 // Palma---—--- ? // Regio dorsalis manus ...-...— ?? // Digiti manus -...-...---— 45 // Topografická anatomie dolní koncetiny---... 46 // Regio glutealis -...-...-...-...— 46 // Projekce foramen suprapiriforme et infrapiriforme(-)...-... 47 // Poloha kycelního kloubu...-...--- 48 // 4/ // Trigonum femorale---...-... ?8 // Regio femoris —...—...—...-... 12) // a) Regio femoris anterior -...-...---.___ 122 // b) Regio femoris posterior--- 123 // Regio genus... 124
a) Regio genus anterior ---...-... 124 // b) Regio genus posterior---...—--- 124 // Regio cruris ---___ I27 // a) Regio cruris anterior--- 127 // b) Regio cruris posterior--- 127 // Regio malleolaris(-) et retromalleolaris medialis--- 129 // Regio malleolaris(-) et retromalleolaris lateralis...-___ 130 // Regio dorsalis pedis ...-___ I30 // Planta--- 133 // Digiti pedis--- 135 // Abecední seznam citovaných autoru ucebnic a eponym ---136 // 5/
(OCoLC)1200256586
cnb003220361

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC