Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání třetí, v Karolinu druhé
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
139 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-246-4494-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 136-139
001638160
Předmluva k současné reedici původního vydání - 7 // Úvod k 1. vydání (1964) — 8 // Topografická anatomie hlavy 9 // I. Mozková část hlavy - 9 // Měkké lebeční pokrývky 9 // Cévní zásobení a inervace mékkých lebečních pokrývek 10 // Regio temporalis 11 // Projekce podle Kroenleina 12 // Projekce postranních mozkových komor - 13 // Projekce sinus durae matris 13 // Basis cranii interna - 15 // Topografické vztahy incisura tentorii 17 // Basis cranii extema - 18 // Architektonika lebky, zeslabená a zesílená místa - 18 // Fossa infratemporalis 18 // Fossa pterygopalatina - 22 // Spatium retrostyloideum(-) 24 // Spatium retropharyngeum - 24 // II. Obličejová část hlavy - 24 // Regio orbitalis - 25 // Obsah očnice 26 // Regio nasalis - 29 // Regio oralis 31 // Vestibulum oris 31 // Cavitas oris propria - 32 // Spodina ústní dutiny 33 // Regio mentalis 34 // Regio buccalis a regio inířaorbitalis 34 // Regio zygomatica 35 // Regio parotideomasseterica - 35 // Topografická anatomie krku - 37 // Trigonum submentale 37 // Trigonum submandibulare 38 // Trigonum caroticum - 39 // Regio hyoidea(-) 41 // Regio cervicalis anterior - 41 // Regio stemocleidomastoidea 44 // Trigonum scalenovertebrale(-) - 45 // Regio cervicalis lateralis - 47 // Trigonum omoclaviculare — 49 // Trigonum omotrapezium(-) 49 // Topografická anatomie hrudníku 50 // Stavba stěny hrudníku — 51 // Regio prestemalis 53 // Regio pectoralis - 53 // Obsah hrudníku 53 // Cavitas pleuralis 53 // Projekce pohrudnice na stěnu hrudníku — - 55 // Projekce plic 56 // Mediastinum — 56 // Mediastinum inferius medium 57 // Projekce osrdečníku a srdce na přední stěnu hrudníku 58 // Mediastinum inferius anterius 59 // Mediastinum superius - 59 // Mediastinum inferius posterius - 62 // Topografická anatomie břicha 65 // Orientační čáry a krajiny na břiše 66 // Regio umbilicalis 68 //
Regio inguinalis 70 // Trigonum lumbale inferius (Petiti) 71 // Trigonum lumbale superius (Grynfelti) 71 // Cavitas abdominis 73 // Cavitas peritonealis 74 // Projekce páteře na přední břišní stěnu 75 // Pars supramesoeolica cavitatis peritonealis(-) 75 // Pars inframesocolica cavitatis peritonealis(-) - 78 // Spatium retroperitoneale 79 // Topografická anatomie pánve 82 // Regio perinealis 82 // Regio analis 82 // Regio urogenitalis 84 // Cavitas pelvis - 86 // Subperitoneální prostor pánve 87 // Topografická anatomie zad 93 // Topografická anatomie horní končetiny - 97 // Regio scapularis 97 // Regio infraclavicularis(-) - 97 // Regio deltoidea 99 // Regio axillaris (podpažní jáma, fossa axillaris, axilla) 99 // Regio brachialis — - 102 // Regio cubitalis 104 // a) Regio cubitalis anterior 105 // b) Regio cubitalis posterior 106 // Regio antebrachialis 106 // a) Regio antebrachialis anterior 107 // b) Regio antebrachialis posterior 108 // Regio carpalis !08 // a) Regio carpalis anterior 109 // b) Regio carpalis posterior - 109 // Palma 111 // Regio dorsalis manus 113 // Digiti manus H5 // Topografická anatomie dolní končetiny - 116 // Regio glutealis - — 116 // Projekce foramen suprapiriforme et infrapiriforme) 117 // Poloha kyčelního kloubu - 118 // Trigonum femorale - Hg // Regio femoris — - 12) // a) Regio femoris anterior - 122 // b) Regio femoris posterior 123 // Regio genus — 124 // a) Regio genus anterior 124 // b) Regio genus posterior 124 // Regio cruris 127 // a) Regio cruris anterior 127 // b) Regio cruris posterior 127 // Regio malleolaris(-) et retromalleolaris medialis 129 // Regio malleolaris(-) et retromalleolaris lateralis - 130 // Regio dorsalis pedis 130 // Planta 133 // Digiti pedis 135 // Abecední seznam citovaných autorů učebnic a eponym 136
(OCoLC)1200256586
cnb003220361

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC