Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vydání
Karviná : Paris, 2020
148 stran ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-87173-56-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 148 a bibliografické odkazy
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
001638165
OBSAH // Seznam příloh na CD 3 // Předmluva 4 // Legislativní rámec 5 // Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 8 // Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole 44 // Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - výtah (vznik závazku) 69 // Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - výtah (náležitosti účetního dokladu) 77 // Otázky a odpovědi ? zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 80 // Základní pojmy a povinnosti 81 // Příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní 86 // Otázky a odpovědi ? vyhlášce, kterou se provádí zákon o finanční kontrole 93 // § 10 Předběžná kontrola - časové vymezení 94 // §11 Schvalování veřejných příjmů před vznikem nároku 95 // § 12 Schvalování veřejných příjmů po vzniku nároku 96 // §13 Schvalování veřejných výdajů před vznikem závazku // (limitovaný a individuální příslib) 98 // § 14 Schvalování veřejných výdajů po vzniku závazku 109 // § 15 Sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního 112 // § 16 Elektronické schvalování veřejných příjmů a veřejných výdajů 113 // 1 // § 10 až § 16 ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY VEŘEJNÝCH PŘÍ JMŮ A VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ 115 // § 18 Průběžná kontrola - časové vymezení 116 // Osoby provádějící průběžnou kontrolu 118
// §19 Věcná stránka průběžné kontroly 119 // § 20 Prostředky ke zvýšení účinnosti průběžné kontroly 122 // Následná kontrola - časové vymezení 124 // Osoby provádějící následnou kontrolu 125 // § 24 Revizní postupy během následné kontroly 126 // § 22 Využití hodnotících postupů v rámci následné kontroly 129 // Další dotazy ? vnitřní kontrole 131 // Přehled častých nedostatků ve vnitřní kontrole 141 // Příloha - záznam o vnitřní kontrole (vzor) 145 // Prameny a doporučená literatura 148 // 2
(OCoLC)1204254642
cnb003253838

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC