Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Vydavateľstvo Osveta, [2017]
254 stran : barevné ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-452-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001638167
Zoznam skratiek 7 // Predslov 11 // 1 Erytropoéza (V. Fábryová) 13 // 2 Definície a klasifikácia anémií (V. Fábryová) 28 // 3 Anémie z poruchy krvotvorby (E. Bojtárová, O. Fabri) 32 // 3.1 Poruchy proliferácie a diferenciácie erytropoézy 32 // 3.1.1 Izolovaná aplázia červeného krvného radu 32 // 3.1.2 Získaná aplastická anémia 33 // 3.1.3 Kongenitálne dyserytropoetické anémie 43 // 3.2 Poruchy syntézy hému (M. Šimek, V. Fábryová) 46 // 3.2.1 Metabolizmus železa 46 // 3.2.2 Anémie z nedostatku železa 54 // 3.2.3 Sideroblastové anémie 63 // 3.2.4 Anémie z preťaženia organizmu železom 65 // 3.2.5 Porfýrie (hematologický aspekt) 68 // 3.3 Poruchy syntézy deoxyribonukleovej kyseliny (V. Fábryová) 72 // 3.3.1 Anémie z deficitu kyseliny listovej 72 // 3.3.2 Anémie z nedostatku vitamínu B12 75 // 3.3.3 Iné megaloblastové anémie 79 // 3.4 Poruchy syntézy globínu (hemoglobinopatie) (V. Fábryová) 80 // 3.4.1 Hemoglobín - štruktúra a funkcia 80 // 3.4.2 Talasémie 95 // 3.4.2.1 Alfa-talasémie 97 // 3.4.2.2 Beta-talasémie 101 // 3.4.2.3 Ďalšie typy talasémií 106 // 3.4.3 Štrukturálne poruchy globínových reťazcov 108 // 3.4.3.1 Kosáčiková anémia 108 // 3.4.3.2 Ďalšie štrukturálne poruchy globínových reťazcov 116 // 3.4.4 Hemoglobinopatie vyvolané nestabilnými hemoglobínmi 119 // 3.4.5 Methemoglobinémia 122 // 3.4.6 Hereditárna perzistencia fetálneho hemoglobínu 124 // 4 Anémie zo zvýšenej deštrukcie erytrocytov (hemolytické anémie) 128 // 4.1 Korpuskulárne hemolytické anémie (vrodené) 128 // 4.1.1 Defekty membrány erytrocytov (membranopatie) (V. Fábryová) 128 // 4.1.1.1 Membrána erytrocytu 128 // 4.1.1.2 Hereditárna sférocytóza 133 // 4.1.1.3 Hereditárna eliptocytóza 137 // 4.1.1.4 Ďalšie poruchy erytrocytovej membrány 138 //
4.1.2 Defekty enzýmov erytrocytov (enzymopatie) (A. Šakalová) 140 // 4.1.3 Paroxyzmálna (získaná) nočná hemoglobinúria (E. Bojtárová) 148 // 4.2 Extrakorpuskulárne hemolytické anémie (získané) (D. Pavlíková) 154 // 4.2.1 Imunitné hemol cké anémie s autoprotilátkami 154 // 4.2.1.1 Autoimunitná hemolytická anémia s tepelnými protilátkami 155 // 4.2.1.2 Autoimunitná hemolytická anémia s chladovými protilátkami 159 // 4.2.1.3 Autoimunitná hemolytická anémia vyvolaná liekmi 160 // 4.2.1.4 Autoimunitná hemolytická anémia ako súčasť substitučnej liečby // transfúziami erytrocytov 162 // 4.2.2 Imunitné hemolytické anémie s aloprotilátkami 162 // 4.2.2.1 Akútna intravaskulárna transfúzna reakcia 163 // 4.2.2.2 Syndróm TRAU 165 // 4.2.2.3 Neskorá hemolytická transfúzna reakcia 166 // 4.2.2.4 Hemolytická choroba plodu a novorodenca (HCHPN) 167 // 4.2.3 Neimunitné hemolytické anémie z mikroangiopatických príčin // (mikroangiopatické hemolytické anémie - MAHA) 169 // 4.2.3.1 Hemolyticko-uremický syndróm (HUS) 170 // 4.2.3.2 Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) 171 // 4.2.3.3 Syndróm z hemolýzy erytrocytov, zvýšených pečeňových enzýmov // a zníženého počtu trombocytov (HELLP) 173 // 4.2.3.4 Hemolytická anémia pri diseminovanom malígnom ochorení 174 // 4.2.3.5 Neimunitné hemolytické anémie z chemických a fyzikálnych príčin 174 // 5 Anémie zo straty krvi (M. Paulíny) 176 // 5.1 Posthemoragická anémia 176 // 6 Multifaktorové anémie zo združených príčin (V. Fábryová) 186 // 6.1 Anémia pri chronických chorobách 186 // 6.2 Anémia pri chronických chorobách obličiek 190 // 6.3 Anémia pri hepatopatii 192 // 6.4 Anémia pri endokrinných chorobách 193 // 6.5 Anémia pri reumatických chorobách 194 // 6.6 Anémia z infiltrácie kostnej drene nádorovým procesom 194 //
6.7 Nutričné anémie 196 // 6.8 Anémia v gravidite 198 // 7 Špecifiká anémií v novorodeneckom a detskom veku (pediatrický dodatok) 200 // 7.1 Anémia u novorodencov (Z. Laluhová Striežencová) 200 // 7.1.1 Krvácanie 202 // 7.1.2 Hemolytická anémia 203 // 7.1.2.1 Vrodené poruchy erytrocytov 203 // 7.1.2.2 Získané defekty erytrocytov 204 // 7.1.2.2.1 Inkompatibilita v systéme Rh 204 // 7.1.2.2.2 Inkompatibilita v systéme AB0 207 // 7.1.3 Zlyhanie produkcie erytrocytov v novorodeneckom veku 208 // 7.1.3.1 Vírusové ochorenia 208 // 7.1.3.2 Anémia predčasne narodených detí 208 // 7.1.3.3 Fyziologická anémia 209 // 7.2 Anémie v útlom detskom veku (O. Fabri) 211 // 7.2.1 Sideropenická anémia 211 // 7.2.2 Megaloblastová anémia 215 // 7.3 Kongenitálne (vrodené) syndrómy zlyhania kostnej drene (O. Fabri, E. Bojtárová) 220 // 7.3.1 Fanconiho anémia // 7.3.2 Vrodená dyskeratóza // 7.3.3 Diamondova-Blackfanova anémia // 7.3.4 Prechodná erytroblastopénia // 8 Špecifiká anémií v geriatrickom veku (V Fábryoodj 227 // 9 Anémie tropických a subtropických oblastí (V. Fábryová) 232 // 10 Laboratórne vyšetrenia (Viera Fábryová) 242 // 11 Transfúziologický dodatok (Viera Fábryová) 246 // 12 Štatistika anémií v Slovenskej republike (r. 2015) 248 // Register 249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC