Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2017
205 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8887-0 (vázáno)
Cizí jazyky a jejich didaktiky : teorie, empirie, praxe ; svazek 7
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 175-199, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001638183
Obsah // Poděkování...7 // 1 Úvod... 9 // 7.7 Cíle a členění knihu... // 1.2 Poznámky ? terminologii a formálnímu zpracování...12 // 2 Východiska pro výzkum interakce ve třídě...15 // 2.1 Vymezení interakce ve třídě...15 // 2.2 Edukační lingvistika...17 // 2.3 Oborové didaktiky...20 // 2.3.1 Didaktika cizích jazyků a didaktika anglického jazyka...21 // 2.4 Pedagogická východiska...23 // 2.4.1 Vysokoškolská pedagogika...23 // 2.4.2 Sociokulturní teorie...25 // 2.5 (Socio)lingvistická východiska...27 // 2.5.1 Analýza diskurzu...27 // 2.5.2 Vztah ? sociolingvistice a sociologii...28 // 2.6 Shrnutí...30 // 3 Konverzační analýza...31 // 3.1 Shrnutí východisek...31 // 3.2 Sběr dat...35 // 3.3 Postup analýzy...36 // 3.4 Konverzační analýza a institucionální dialog...38 // 3.5 Povaha zobecnění... 0 // 3.6 Další literatura ke konverzační analýze...41 // 3.7 Nástin zaměření výzkumu interakce výuce cizího jazyka...42 // 3.8 Shrnutí...M // 4 Data a specifika analýzy...45 // 4.1 Prostředí, účastníci výzkumu a sbíraná data...45 // 4.2 Transkripce videozáznamů...50 // 4.2.1 Základní konvence...51 // 4.2.2 Časové a sekvenční údaje...52 // 4.2.3 Způsob mluvení...53 // 4.2.4 Komentáře a značení neverbálních úkonů...55 // 4.3 Role dalších materiálů při analýze...56 // 4.4 Mezi zaměřením na přesnost a komunikaci...56 // 4.5 Shrnutí...58 // 5 // 5 Střídání replik ve frontální výuce... 59
// 5.1 Východiska...59 // 5.2 Střídání replik při zaměření mluvčích na přesnost...62 // 5.3 Střídání replik při zaměření mluvčích na komunikaci...75 // 5.4 Diskuse...82 // 6 Opravy ve frontální výuce... 87 // 6.1 Východiska...87 // 6.2 Opravné sekvence při zaměření mluvčích na přesnost...90 // 6.3 Opravné sekvence při zaměření mluvčích na komunikaci...95 // 6.4 Mezi přesností a komunikací...101 // 6.5 Diskuse...102 // 7 Střídání kódů ve frontální výuce...111 // 7.1 Východiska...111 // 7.2 Střídání kódů v opravných sekvencích...113 // 7.3 Střídání kódů signalizující odbočení od aktuální činnosti...119 // 7.4 Střídání kódů při práci s významem slov...122 // 7.5 Diskuse...126 // 8 Referáty studentů a následné diskuse...129 // 8.1 Východiska...129 // 8.2 Předmět studentských prezentací a příprava na prezentace...130 // 8.3 Začátek a průběh prezentace...132 // 8.4 Přechod od referátu ? diskusi a otázkám vyučující...141 // 8.5 Výměny mezi Evou a prezentujícími...147 // 8.6 Diskuse...149 // 9 Diskuse a závěry... 153 // 9.1 Zhodnocení výzkumu a jeho limitů...153 // 9.2 Zjištění z pohledu edukační lingvistiky a didaktiky (cizích) jazyků.155 // 9.2.1 Učení v interakci...157 // 9.3 Výsledky ve světle pedagogického výzkumu a vysokoškolské pedagogiky... 161 // 9.4 Implikace výzkumu pro praxi...165 // 9.5 Další výhledy...167 // Summary... 171 // Příloha: Souhrn
transkripčních konvencí... 173 // Literatura...175 // Seznam obrázků a ukázek...201 // Věcný rejstřík...203 // ?
(OCoLC)1043871088
cnb002987949

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC