Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2020
292 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7598-677-1 (brožováno)
Tisková chyba ve hřbetním názvu: Učitelské sbory základních škola jejich sociální klima
Obsahuje bibliografii na stranách 243-254, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001638202
OBSAH // Předmluva...7 // Poděkování... 11 // Úvod...15 // 1 Škola v současné době...19 // 1.1 Kultura základní školy a její specifikum...23 // 1.2 Učitelský sbor základní školy...28 // 2 Sociální klima...38 // 2.1 Vymezení fenoménu sociálního klimatu...41 // 2.2 Diagnostika klimatu sboru a její problémy...43 // 3 Koncepce výzkumu a problematika jeho realizace...46 // 3.1 Výzkumný design klimatu učitelského sboru...47 // 3.2 Projekt výzkumu a jeho realizace...48 // 3.3 Zpracování a analýza dat, tvorba studie...58 // 4 Případové studie...61 // 4.1 Učitelský sbor školy, kam se vyplatí dojíždět: ZŠ Rodinná (030) . . 63 // 4.2 Učitelský sbor, který se obává ředitelova odchodu: // ZŠ Pohodová (083)... . ;...74 // 4.3 Prosazená ředitelská vize: učitelský sbor ZŠ Železná (076)... 85 // 4.4 Učitelský sbor zasažen inkluzí: ZŠ Liberální (108)...99 // 4.5 Dědictví, kontinuita a „mužsky“ vedený učitelský sbor: // ZŠ Solidní (027)... 114 // 4.6 Učitelský sbor, který „vstal z popela“: ZŠ Obrozená (158)...127 // 4.7 Učitelský sbor, který se vzpamatovává z rychlých změn: // ZŠ Sportovní (121)...142 // 4.8 Manažersky vedený učitelský sbor: ZŠ Velká (059)... 154 // 4.9 Učitelský sbor s nepřijatým vedením: // ZŠ Administrativní (066)... 167 // 5 Tematické analýzy napříč případy...182 // 5.1 Klima učitelského sboru a vztahové faktory...183 // 5.2 Klima učitelského sboru a styl
jeho vedení...200 // 5.3 Klima učitelského sboru a změny ve škole...212 // 5 // 6 // Diskuse a závěry ? vícepřípadové studii // 6 Diskuse a závěry ? vícepřípadové studii...223 // 6.1 Sociální vztahy v učitelském sboru...224 // 6.2 Styl vedení učitelského sboru...227 // 6.3 Změny ve škole...230 // 6.4 Principy napříč případy...234 // 6.5 Závěry a výzkumné limity...239 // Literatura...243 // Resumé...255 // Shrnutí...258 // Příloha 1 : Struktura hloubkových rozhovorů, tematické okruhy a příklady // otázek pro učitele...261 // Příloha 2: Dotazník OCDQ-RS...263 // Příloha 3: Dotazník pro ředitele Dl (administrován 2016)... 268 // Příloha 4: Dotazník pro ředitele D2 (administrován 2018)... 273 // Příloha 5: Grafické profily sociálního klimatu učitelských sborů // (porovnání 2016/2018)... 277 // Rejstřík věcný...282 // Rejstřík jmenný...286 // O autorech ...290 // 6
(OCoLC)1200255249
cnb003221397

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC