Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
2. vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
159 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-271-1297-5 (brožováno)
Velmi lehce
001638212
Obsah « 5 // Obsah // O autorce...7 // Predmluva ...8 // 1. Making Contacts / Navazujeme kontakty ...9 // 1.1 First Contact / První kontakt...9 // 1.2 Starting and Finishing Conversation / Zahájení a ukoncení rozhovoru .16 // 1.3 Making an Appointment / Sjednání schuzky ...19 // 1.4 Welcoming Visitors to the Company / Uvítání návštevníku ve firme...26 // 2. Telephoning / Telefonování...31 // 2.1 Starting a Phone Call / Zahájení telefonického rozhovoru ...31 // 2.2 Telephone Conversation / Telefonický rozhovor...34 // 2.3 Connecting a Call / Prepojení hovoru ...38 // 2.4 Not Accessing the Right Person at the Right Time / Nedovoláme se // správné osobe nebo ve správnou dobu ...41 // 2.5 Leaving or Taking a Message / Necháváme nebo prijímáme vzkaz ...45 // 2.6 Problems with a Call / Problémy s telefonickým hovorem ...47 // 2.7 Ending a Call / Ukoncujeme telefonát...50 // 2.8 Using Mobile Phones and Answering Machines / Mobily a záznamníky .54 // 3. Meetings / Porady a jednání ...59 // 3.1 Starting a Meeting / Zahájení porady ci jednání ...59 // 3.2 Minutes and Organization of the Meeting / Zápis a organizace porady.64 // 3.3 The Agenda of the Meeting / Program porady ci jednání...67 // 3.4 Keeping a Meeting under Control / Rídíme poradu ...70 // 3.5 Discussion and Reactions from the Participants / Diskuse a reakce // úcastníku...74 // 3.6 Closing the Meeting / Ukoncení porady ...80 // 3.7 Cancelling or Postponing a Meeting / Zrušení
ci presunutí jednání // ci porady ...84 // 4. Negotiations / Vyjednávání ...87 // 4.1 Starting a Dialogue / Zahájení rozhovoru ...87 // 4.2 Making Suggestions and Offers / Návrhy a nabídky...89 // 4.3 Expressing Positive Reactions / Vyjadrujeme pozitivní reakce...93 // 4.4 Compromising and Resolving Conflicts / Deláme ústupky a rešíme // konflikty ...95 // 4.5 Giving Negative Reactions / Reagujeme negativne...100 // 4.6 Concluding a Negotiation / Ukoncení vyjednávání ...103 // 6 ¦ ANGLICTINA Business English // 5. Presentations / Prezentace... // 5.1 Opening a Presentation / Zahájení prezentace ...106 // 5.2 The Main Part of a Presentation / Hlavní cást prezentace... 110 // 5.3 Pictures and Graphs / Obrázky a grafy... 113 // 5.4 Concluding a Presentation / Ukoncení prezentace... 118 // 5.5 Questions and Answers / Otázky a odpovedi ...121 // 6. E-mails and Letters / E-maily a dopisy ...i24 // 6.1 Starting a Business Letter / Zacátek obchodního dopisu...124 // 6.2 Starting an E-mail / Zacátek e-mailu ...125 // 6.3 Salutation / Oslovení...127 // 6.4 Introduction of a Business Letter or E-mail / Úvod obchodního dopisu // nebo e-mailu ... // 6.5 Business Correspondence / Obchodní korespondence...133 // 6.6 Invitations to Meetings and Social Events / Pozvánky na porady // a spolecenské události...138 // 6.7 Other Reasons for Formal Correspondence / Další duvody formální // korespondence ...140 // 6.8 Letters of Appreciation and Congratulation
/ Dekovné a blahoprejné // dopisy... 43 // 6.9 Closing a Business Letter or E-mail / Zakoncení obchodního dopisu // nebo e-mailu ... 47 // 6.10 Attachments / Prílohy ...151 // 6.11 Out-of-office Reply / Odpoved v neprítomnosti ...152 // Dodatek ... 4 // Abbreviations and Accronyms / Zkratky a akronymy ...154 // Jobs and Functions / Pracovní místa a funkce ...157 // Departments of a Company / Oddelení ve firme ...158
cnb003266249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC