Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. české vydání
Praha : Grada Publishing, 2020
398 stran : barevné ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-271-1040-7 (brožováno)
němčina
"Překlad 7. vydání"--Titulní strana
Přeloženo z němčiny
Obsahuje rejstřík
001638214
Obsah // Část I Onemocnění a příznaky...29 // 1 Obezita...30 // 1.1 Příčiny...30 // 1.2 Diagnostika...31 // 1.2.1 Anamnéza ...31 // 1.2.2 Klinické vyšetření...32 // 1.2.3 Laboratorní vyšetření...32 // 1.3 Diferenciální diagnostika ...33 // 1.4 Léčba...34 // 2 Kongenitálníadrenální hyperplazie (CAH) ...35 // 2.1 Klasická forma CAH...35 // 2.1.1 Příznaky...35 // 2.1.2 Diagnostika...36 // 2.1.3 Diferenciální diagnostika...37 // 2.1.4 Léčba ...37 // 2.1.5 Výsledek léčby ...38 // 2.2 Solná porucha...38 // 2.2.1 Příčiny...38 // 2.2.2 Příznaky ...38 // 2.2.3 Laboratorní nález ...38 // 2.2.4 Léčba ...39 // 2.3 Neklasická forma CAH ...39 // 2.3.1 Příznaky ...39 // 2.3.2 Diagnostika...39 // 2.3.3 Diferenciální diagnostika...40 // 2.3.4 Léčba ...40 // 3 Akromegalie ...41 // 3.1 Příznaky...41 // 3.2 Diagnostika...41 // 3.2.1 Anamnéza ...41 // 3.2.2 Laboratorní vyšetření...42 // 3.2.3 Zobrazovací metody...42 // 3.2.4 Oftalmologické vyšetření...43 // 3.2.5 Gynekologické vyšetření ...43 // 3.3 Diferenciální diagnostika...43 // 3.4 Léčba...43 // 3.5 Úspěšnost léčby...44 // 9 // 4 Amenorea...45 // 4.1 Primární amenorea...45 // 4.1.1 Příčiny...45 // 4.1.2 Diagnostika...46 // 4.1.3 Léčba ...47 // 4.2 Sekundární amenorea ...48 // 4.2.1 Příčiny...48 // 4.2.2 Diagnostika ...48 // 4.2.3 Léčba ...51 // 5 Mentální anorexie...52 // 5.1 Příznaky...52 // 5.2 Diagnostika...52 // 5.2.1 Anamnéza ...52 // 5.2.2 Laboratorní
vyšetření...53 // 5.2.3 Osteodenzitometrie... .54 // 5.3 Diferenciální diagnostika...54 // 5.4 Léčba...54 // 5.5 Prognóza...55 // 6 Cushingův syndrom (hyperkortisolismus) ...56 // 6.1 Příznaky...56 // 6.2 Příčiny...57 // 6.3 Diagnostika...58 // 6.3.1 Anamnéza ...58 // 6.3.2 Laboratorní nálezy ...58 // 6.3.3 Zobrazovací metody...59 // 6.3.4 Oftalmologické vyšetření...59 // 6.4 Diferenciální diagnostika...59 // 6.5 Léčba...61 // 7 Diabetes insipidus...62 // 7.1 Příznaky...62 // 7.2 Příčiny ...63 // 7.3 Diagnostika ...63 // 7.3.1 Anamnéza...63 // 7.3.2 Laboratorní vyšetření...64 // 7.3.3 Zobrazovací metody...64 // 7.3.4 Oftalmologické vyšetření...66 // 7.4 Diferenciální diagnostika ...66 // 7.5 Léčba...66 // 8 Diabetes mellitus ...67 // 8.1 Příznaky (hyperglykemie)...67 // 10 // 8.2 Příčiny...68 // 8.3 Diagnostika...68 // 8.3.1 Anamnéza ...68 // 8.3.2 Laboratorní vyšetření...69 // 8.4 Diferenciální diagnostika...69 // 8.5 Léčba...70 // 8.5.1 Diabetes 1. typu ...70 // 8.5.2 Diabetes 2. typu ...72 // 8.6 Vyšetření při sledování (u diabetů 1. a 2. typu)...75 // 8.7 Komplikace a jejich sledování...75 // 8.7.1 Makroangiopatie...75 // 8.7.2 Retinopatie ...77 // 8.7.3 Nefropatie...77 // 8.7.4 Neuropatie ...78 // 9 Diabetické kóma...80 // 9.1 Příznaky...80 // 9.2 Rizikové faktory ...81 // 9.3 Laboratorní diagnostika...81 // 9.4 Diferenciální diagnostika ...81 // 9.5 Léčba...81 // 10 Endokrinní orbitopatie...83
// 10.1 Příznaky a stupně postižení ...83 // 10.2 Diagnostika ...84 // 10.2.1 Anamnéza...84 // 10.2.2 Hodnocení aktivity onemocnění podle skóre // klinické aktivity...84 // 10.2.3 Laboratorní vyšetření ...85 // 10.2.4 Oftalmologické vyšetření...85 // 10.2.5 Zobrazovací metody...85 // 10.3 Diferenciální diagnostika ...85 // 10.4 Léčba ...86 // 11 Gynekomastie ...88 // 11.1 Příznaky ...88 // 11.2 Příčiny ...89 // 11.3 Diagnostika (kromě formy související s pubertou)...89 // 11.3.1 Anamnéza...89 // 11.3.2 Klinické vyšetření ...89 // 11.3.3 Laboratorní vyšetření ...89 // 11.3.4 Zobrazovací metody...91 // 11.3.5 Oftalmologické vyšetření ...91 // 11.3.6 Urologické vyšetření...91 // 11 // 11.4 Diferenciální diagnostika ...91 // 11.5 Léčba ...91 // 12 Hirsutismus...93 // 12.1 Příznaky ...93 // 12.2 Příčiny ...93 // 12.3 Diagnostika ...93 // 12.3.1 Anamnéza...93 // 12.3.2 Laboratorní vyšetření ...94 // 12.3.3 Zobrazovací metody...96 // 12.3.4 Gynekologické vyšetření ...96 // 12.3.5 Oftalmologické vyšetření...96 // 12.4 Léčba ...96 // 13 Nadměrný vzrůst ...98 // 13.1 Příznaky ...98 // 13.2 Příčiny ... .99 // 13.3 Diagnostika ...99 // 13.3.1 Anamnéza...99 // 13.3.2 Klinické vyšetření ...99 // 13.3.3 Laboratorní vyšetření ...99 // 13.3.4 Zobrazovací metody...100 // 13.3.5 Oftalmologické vyšetření...100 // 13.4 Diferenciální diagnostika ...101 // 13.5 Léčba ...101 // 14 Nesestouplá varlata
(kryptorchismus, maldescensus testis) . . 102 // 14.1 Příčiny ...102 // 14.2 Diagnostika ...103 // 14.2.1 Anamnéza...103 // 14.2.2 Klinické vyšetření ...103 // 14.2.3 Laboratorní vyšetření ...104 // 14.2.4 Spermiogram (v dospělém věku)...104 // 14.2.5 Zobrazovací metody...104 // 14.3 Diferenciální diagnostika ...105 // 14.4 Léčba ...105 // 15 Hyperaldosteronismus...106 // 15.1 Příznaky (Connův syndrom) ...106 // 15.2 Příčiny ...107 // 15.3 Diagnostika primárního hyperaldosteronismu...108 // 15.3.1 Anamnéza...108 // 15.3.2 Laboratorní vyšetření ...108 // 15.3.3 Zobrazovací metody nadledvin (lokalizace) ...109 // 12 // 15.4 Diagnostické schéma...109 // 15.5 Diferenciální diagnostika ...109 // 15.6 Léčba ...109 // 16 Hyperkalcemie... 111 // 16.1 Příznaky ...Hl // 16.2 Příčiny ...112 // 16.3 Diagnostika ...?? // 16.3.1 Anamnéza...?? // 16.3.2 Laboratorní vyšetření ...113 // 16.3.3 Zobrazovací metody...113 // 16.3.4 Gynekologické vyšetření ...114 // 16.3.5 Biopsie kostní dřeně ...114 // 16.4 Diferenciální diagnostika ...114 // 16.5 Léčba ...?4 // 17 Hyperkakemická krize... 116 // 17.1 Příznaky ...?6 // 17.1.1 Varovné příznaky...116 // 17.1.2 Příčiny úmrtí ...?7 // 17.2 Diagnostika ...?7 // 17.2.1 Anamnéza...?7 // 17.2.2 Klinické vyšetření ...117 // 17.2.3 Laboratorní vyšetření ...117 // 17.2.4 Zobrazovací metody ...117 // 17.3 Diferenciální diagnostika ...118 // 17.4 Léčba ...?8 // 18 Hyperparatyreóza...
119 // 18.1 Primární hyperparatyreóza ...119 // 18.1.1 Příznaky...?9 // 18.1.2 Diagnostika...120 // 18.1.3 Diferenciální diagnostika ...121 // 18.1.4 Léčba...121 // 18.2 Sekundární hyperparatyreóza...122 // 18.2.1 Příznaky...123 // 18.2.2 Diagnostika...123 // 18.2.3 Léčba...123 // 18.3 Terciární (autonomní) hyperparatyreóza ...124 // 18.3.1 Příznaky...124 // 18.3.2 Diagnostika...124 // 18.3.3 Léčba...125 // 13 // 19 Hyperprolaktinemie ... 126 // 19.1 Příznaky (prolaktinom) ...126 // 19.2 Příčiny ...126 // 19.3 Diagnostika ...126 // 19.3.1 Anamnéza...126 // 19.3.2 Laboratorní vyšetření ...127 // 19.3.3 Zobrazovací metody...129 // 19.3.4 Oftalmologické vyšetření ...129 // 19.4 Léčba ...129 // 20 Hypertyreóza... 130 // 20.1 Příznaky ...130 // 20.2 Příčiny ...131 // 20.3 Diagnostika ...134 // 20.3.1 Anamnéza...134 // 20.3.2 Laboratorní vyšetření ... 135 // 20.3.3 Zobrazovací metody...135 // 20.3.4 Oftalmologické vyšetření...136 // 20.4 Diferenciální diagnostika ...136 // 20.5 Léčba ...136 // 20.5.1 Farmakoterapie...136 // 20.5.2 Postup při latentní (subklinické) hypertyreóze ...141 // 20.5.3 Léčba radiojodem ...141 // 20.5.4 Chirurgická léčba ...142 // 21 Hypertenze, endokrinně podmíněná... 144 // 22 Hypoglykemie ... 146 // 22.1 Příznaky ...146 // 22.2 Příčiny ...147 // 22.3 Diagnostika ...147 // 22.3.1 Anamnéza...147 // 22.3.2 Laboratorní vyšetření ...147 // 22.4 Diferenciální diagnostika spontánní
hypoglykemie ...148 // 22.5 Léčba ...148 // 23 Hypogonadismus, mužský (testikulární insuficience) ... 149 // 23.1 Příznaky ...149 // 23.2 Příčiny ...150 // 23.3 Diagnostika (nedostatku androgenů) ...150 // 23.3.1 Anamnéza...150 // 23.3.2 Klinické vyšetření ...151 // 23.3.3 Laboratorní vyšetření ...151 // 23.3.4 Zobrazovací metody...153 // 14 // 23.3.5 Oftalmologické vyšetření...153 // 23.3.6 Urologické vyšetření...153 // 23.4 Diferenciální diagnostika ...153 // 23.5 Léčba ...153 // 24 Hypokalcemie ... 155 // 24.1 Příznaky ...155 // 24.2 Příčiny ...156 // 24.3 Diagnostika ...156 // 24.3.1 Anamnéza...156 // 24.3.2 Klinické vyšetření ...156 // 24.3.3 Laboratorní vyšetření ...157 // 24.3.4 Oftalmologické vyšetření...157 // 24.3.5 Elektrokardiografie ...157 // 24.3.6 Zobrazovací metody...157 // 24.4 Léčba ...157 // 25 Hypoparatyreóza ... 158 // 25.1 Hypoparatyreóza ...158 // 25.1.1 Příznaky...158 // 25.1.2 Příčiny...159 // 25.1.3 Diagnostika...159 // 25.1.4 Diferenciální diagnostika...160 // 25.1.5 Léčba...160 // 25.2 Pseudohypoparatyreóza ...160 // 25.2.1 Příznaky...160 // 25.2.2 Diferenciální diagnostika...160 // 25.2.3 Léčba...161 // 26 Hypofyzární kóma... 162 // 26.1 Příznaky ...162 // 26.2 Diagnostika ...163 // 26.2.1 Laboratorní vyšetření ...163 // 26.2.2 Zobrazovací metody...163 // 26.2.3 Oftalmologické vyšetření...163 // 26.3 Diferenciální diagnostika ...163 // 26.4 Léčba ...164 // 27
Nádory hypofýzy ... 165 // 27.1 Příznaky ...165 // 27.2 Příčiny ...166 // 27.3 Diagnostika ...166 // 27.3.1 Anamnéza...166 // 27.3.2 Laboratorní vyšetření ...167 // 15 // 27.3.3 Zobrazovací metody...168 // 27.3.4 Oftalmologické vyšetření ...168 // 27.4 Léčba ...168 // 28 Insuficience adenohypofýzy ... 169 // 28.1 Příznaky ...169 // 28.2 Příčiny ...170 // 28.3 Diagnostika ...171 // 28.3.1 Anamnéza...171 // 28.3.2 Laboratorní vyšetření ...171 // 28.3.3 Zobrazovací metody...171 // 28.3.4 Oftalmologické vyšetření...171 // 28.4 Diferenciální diagnostika ...171 // 28.5 Léčba ...173 // 29 Hypotyreóza ... 174 // 29.1 Příčiny ...174 // 29.2 Vrozené formy: novorozenecký a kojenecký věk ...175 // 29.2.1 Příznaky...175 // 29.2.2 Diagnostika...175 // 29.3 Získané formy: dětský a dospělý věk ...175 // 29.3.1 Příznaky...175 // 29.3.2 Diagnostika...176 // 29.3.3 Zvláštnosti...179 // 29.3.4 Diferenciální diagnostika...179 // 29.3.5 Léčba...180 // 30 Hypotyreózní myxedémové kóma ... 183 // 30.1 Příznaky ...183 // 30.2 Spouštěcí faktory ...184 // 30.3 Diagnostika ...184 // 30.3.1 Laboratorní vyšetření ...184 // 30.3.2 Elektrografie ...184 // 30.3.3 Zobrazovací metody...184 // 30.4 Diferenciální diagnostika ...185 // 30.5 Léčba ...185 // 31 Impotence... 186 // 31.1 Příčiny ...186 // 31.2 Diagnostika ...187 // 31.2.1 Anamnéza...187 // 31.2.2 Klinické vyšetření ...187 // 31.2.3 Laboratorní vyšetření ...188
// 31.2.4 Zobrazovací metody...188 // 16 // 31.2.5 Urologické vyšetření...188 // 31.2.6 Oftalmologické vyšetření...188 // 31.2.7 Neurologické vyšetření ...188 // 31.3 Léčba ...188 // 32 Neplodnost (impotentia generandi) ... 190 // 32.1 Příčiny ...190 // 32.2 Diagnostika ...190 // 32.2.1 Anamnéza...190 // 32.2.2 Klinické vyšetření ...190 // 32.2.3 Laboratorní vyšetření ...192 // 32.2.4 Biopsie varlat ...192 // 32.2.5 Zobrazovací metody...192 // 32.2.6 Urologické vyšetření (erektilní dysfunkce)...192 // 32.2.7 Oftalmologické vyšetření...193 // 32.3 Léčba ...193 // 33 Touha po potomkovi ... 195 // 33.1 Příčiny ...195 // 33.2 Diagnostika ...195 // 33.2.1 Anamnéza...195 // 33.2.2 Laboratorní vyšetření ...196 // 33.2.3 Gynekologické vyšetření ...196 // 33.2.4 Kremerůvtest...196 // 33.3 Léčba ...196 // 34 Malý vzrůst ... 197 // 34.1 Příznaky ...197 // 34.2 Posouzení poruchy růstu...198 // 34.3 Příčiny ...198 // 34.4 Diagnostika ...198 // 34.4.1 Anamnéza...198 // 34.4.2 Laboratorní vyšetření ...200 // 34.4.3 Molekulárně genetická diagnostika...200 // 34.4.4 Chromozomální vyšetření ...201 // 34.4.5 Zobrazovací metody...201 // 34.4.6 Oftalmologické vyšetření...201 // 34.5 Diferenciální diagnostika ...201 // 34.6 Léčba ...202 // 35 Klimakterium...203 // 35.1 Příznaky ...203 // 17 // 35.2 Diagnostika ...204 // 35.2.1 Anamnéza...204 // 35.2.2 Laboratorní vyšetření ...204 // 35.2.3 Zobrazovací metody...204
// 35.3 Léčba ...204 // 36 Klinefelterův syndrom...206 // 36.1 Příznaky ...206 // 36.2 Diagnostika ...206 // 36.2.1 Anamnéza...206 // 36.2.2 Klinické vyšetření ...206 // 36.2.3 Laboratorní vyšetření...207 // 36.2.4 Zobrazovací metody...207 // 36.3 Diferenciální diagnostika ...208 // 36.4 Léčba ...208 // 37 Mnohočetné endokrinní neoplazie (MEN)... 209 // 37.1 Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 1 (Wermerův syndrom) 209 // 37.1.1 Postižené orgány ...209 // 37.1.2 Příznaky, diagnostika a léčba...210 // 37.2 Mnohočetné endokrinní neoplazie typu 2a (Sippleův syndrom) . 210 // 37.2.1 Postižené orgány ...210 // 37.2.2 Molekulárně genetická diagnostika MEN 2a a 2b ...210 // 37.3 Mnohočetné endokrinní neoplazie typu 2b ...211 // 37.3.1 Postižené orgány ...211 // 37.3.2 Diagnostika (orientační) u MEN 2a a 2b ...211 // 37.3.3 Další diagnostika a léčba ...213 // 38 Insuficience kůry nadledvin (adrenokortikální insuficience) . . 214 // 38.1 Příznaky ...214 // 38.2 Příčiny ...215 // 38.3 Diagnostika ...215 // 38.3.1 Anamnéza...215 // 38.3.2 Laboratorní vyšetření ...216 // 38.3.3 Zobrazovací metody...217 // 38.3.4 Oftalmologické vyšetření...217 // 38.4 Diagnostické schéma...218 // 38.5 Diferenciální diagnostika ...218 // 38.6 Léčba ...218 // 39 Akutní insuficience kůry nadledvin... 221 // 39.1 Addisonská krize ...221 // 39.1.1 Příznaky...221 // 39.1.2 Diagnostika...222 // 18 // 39.1.3 Diferenciální diagnostika...222
// 39.1.4 Léčba...222 // 39.2 Apoplexie kůry nadledvin...223 // 39.2.1 Příčiny...223 // 39.2.2 Léčba...223 // 40 Nádory nadledvin...225 // 40.1 Příznaky ...225 // 40.2 Příčiny ...225 // 40.3 Diagnostika ...226 // 40.3.1 Laboratorní vyšetření ...226 // 40.3.2 Zobrazovací metody...227 // 40.4 Diagnostické a léčebné schéma ...227 // 41 Neuroendokrinní nádory ...228 // 41.1 Üvod ...228 // 41.2 Gastrinom (Zollingerův-Ellissonův syndrom) ...229 // 41.2.1 Příznaky...229 // 41.2.2 Diagnostika...229 // 41.2.3 Diferenciální diagnostika...230 // 41.2.4 Léčba...230 // 41.3 Glukagonom (diabeticko-dermatózní syndrom) ...231 // 41.3.1 Příznaky...231 // 41.3.2 Diagnostika...232 // 41.3.3 Léčba...232 // 41.4 Inzulínom ...232 // 41.4.1 Příznaky...232 // 41.4.2 Diagnostika...233 // 41.4.3 Diferenciální diagnostika...234 // 41.4.4 Léčba...234 // 41.5 VlPom (Vernerův-Morrisonův syndrom) ...234 // 41.5.1 Příznaky...234 // 41.5.2 Diagnostika...235 // 41.5.3 Diferenciální diagnostika...236 // 41.5.4 Léčba...236 // 41.6 Karcinoidní syndrom...236 // 41.6.1 Příznaky...237 // 41.6.2 Diagnostika...237 // 41.6.3 Diferenciální diagnostika...238 // 41.6.4 Léčba...238 // 19 // 41.7 Endokrinní nádory neprodukující hormony // (NEN, neendokrinní neoplazie)...239 // 41.7.1 Příznaky...239 // 41.7.2 Diagnostika ...239 // 41.7.3 Léčba...240 // 42 Osteomalacie...242 // 42.1 Příznaky ...242 // 42.2 Příčiny ...243 // 42.3 Diagnostika ...243
42.3.1 Anamnéza...243 // 42.3.2 Laboratorní vyšetření ...244 // 42.3.3 Zobrazovací vyšetření...245 // 42.4 Léčba ...245 // 43 Osteoporóza ...246 // 43.1 Příznaky ... . 246 // 43.2 Příčiny ...246 // 43.3 Diagnostika ...247 // 43.3.1 Anamnéza...247 // 43.3.2 Klinické vyšetření ...249 // 43.3.3 Zobrazovací metody...249 // 43.3.4 Biopsie z lopaty kyčelní ...250 // 43.3.5 Laboratorní vyšetření ...250 // 43.4 Diferenciální diagnostika ...251 // 43.5 Léčba ...251 // 43.5.1 Principy ...251 // 43.5.2 Kalcium a vitamin D...251 // 43.5.3 Specifická farmakoterapie...252 // 43.5.4 Léčba akutní zlomeniny těla obratle...255 // 43.5.5 Léčba chronické bolesti zad...255 // 44 Paraneoplastické endokrinopatie...256 // 44.1 Nádory s možnou ektopickou produkcí hormonů ...256 // 44.2 Následky paraneoplastické produkce hormonů ...257 // 44.2.1 Cushingův syndrom...257 // 44.2.2 Akromegalie ...257 // 44.2.3 Hyperkalcemie...257 // 44.2.4 Gynekomastie ...258 // 44.2.5 Hyperprolaktinemie...258 // 44.2.6 Syndrom inadekátní sekrece ADH (SIADH)...258 // 44.2.7 Hypoglykemie ...258 // 44.3 Léčba...258 // 20 // 45 Feochromocytom ...260 // 45.1 Příznaky ...260 // 45.2 Diagnostika ...261 // 45.2.1 Anamnéza...261 // 45.2.2 Laboratorní vyšetření ...261 // 45.2.3 Molekulárně genetická diagnostika...261 // 45.2.4 Zobrazovací metody...262 // 45.2.5 Oftalmologické vyšetření...262 // 45.3 Diagnostické schéma...262 // 45.4 Diferenciální diagnostika
...262 // 45.5 Léčba ...262 // 46 Autoimunitní polyglandulární syndrom...264 // 46.1 Příčiny a klasifikace ...264 // 46.2 Diagnostika ...265 // 46.2.1 Anamnéza...265 // 46.2.2 Laboratorní vyšetření...265 // 46.2.3 Zobrazovací metody...265 // 46.3 Diferenciální diagnostika ...266 // 46.4 Léčba ...266 // 47 Syndrom polycystických ovarií...267 // 47.1 Příznaky ...268 // 47.2 Diagnostika ...268 // 47.2.1 Anamnéza...268 // 47.2.2 Laboratorní vyšetření ...268 // 47.2.3 Zobrazovací metody...269 // 47.2.4 Gynekologické vyšetření ...269 // 47.2.5 Oftalmologické vyšetření...269 // 47.3 Diferenciální diagnostika ...269 // 47.4 Léčba ...270 // 48 Pubertas praecox ... 271 // 48.1 Příznaky ...271 // 48.2 Příčiny ...271 // 48.3 Diagnostika ...271 // 48.3.1 Anamnéza...271 // 48.3.2 Laboratorní vyšetření ...272 // 48.3.3 Biopsie varlat ...273 // 48.3.4 Zobrazovací metody...273 // 48.3.5 Gynekologické vyšetření ...273 // 48.3.6 Oftalmologické vyšetření...273 // 48.3.7 Neurologické vyšetření ...273 // 48.4 Léčba ...273 // 21 // 49 Pubertas tarda... 275 // 49.1 Příznaky ...275 // 49.2 Příčiny ...276 // 49.3 Diagnostika ...276 // 49.3.1 Anamnéza...276 // 49.3.2 Laboratorní vyšetření ...277 // 49.3.3 Zobrazovací metody...278 // 49.4 Léčba ...278 // 50 Renální osteopatie ...280 // 50.1 Příznaky ...281 // 50.2 Diagnostika ...281 // 50.2.1 Laboratorní vyšetření ...281 // 50.2.2 Zobrazovací vyšetření...281 // 50.2.3
Kostní biopsie...281 // 50.3 Léčba ... . 282 // 51 Uzly ve štítné žláze ...283 // 51.1 Příznaky ...283 // 51.2 Příčiny ...283 // 51.3 Diagnostické schéma...284 // 51.4 Diagnostika ...284 // 51.4.1 Anamnéza...284 // 51.4.2 Laboratorní vyšetření ...284 // 51.4.3 Zobrazovací metody...286 // 51.4.4 Aspirační biopsie tenkou jehlou ...286 // 51.5 Léčba ...287 // 52 Malignity štítné žlázy...289 // 52.1 Příznaky ...289 // 52.2 Klasifikace...289 // 52.2.1 TNM klasifikace karcinomů štítné žlázy ...289 // 52.2.2 Klasifikace malignit štítné žlázy...290 // 52.3 Diagnostika ...292 // 52.3.1 Anamnéza...292 // 52.3.2 Laboratorní nálezy...292 // 52.3.3 Zobrazovací metody...292 // 52.3.4 Aspirační biopsie tenkou jehlou ...293 // 52.4 Diferenciální diagnostika ...293 // 52.5 Léčba ...293 // 52.5.1 Totální tyroidektomie ...293 // 52.5.2 Léčba radiojodem ...294 // 52.5.3 Perkutánní radioterapie...295 // 22 // 52.5.4 Chemoterapie...295 // 52.5.5 Molekulárně cílená léčba ...295 // 52.5.6 Následná léčba a sledování ...295 // 53 Sexuální poruchy žen...297 // 53.1 Příčiny ...297 // 53.2 Diagnostika ...297 // 53.2.1 Anamnéza...297 // 53.2.2 Klinické vyšetření ...297 // 53.2.3 Laboratorní vyšetření ...298 // 53.2.4 Gynekologické vyšetření ...299 // 53.3 Léčba ...299 // 54 SIADH (syndrom neadekvátní sekrece ADH, // Schwartzův-Bartterův syndrom) ...300 // 54.1 Příznaky ...300 // 54.2 Příčiny ...301 // 54.3
Diagnostika - laboratorní vyšetření ...301 // 54.4 Diferenciální diagnostika - vyloučení...301 // 54.5 Léčba...301 // 55 Neplodnost (sterilita)...302 // 55.1 WHO klasifikace ...302 // 55.2 Příčiny ...302 // 55.3 Diagnostika ...302 // 55.3.1 Anamnéza...303 // 55.3.2 Gynekologické vyšetření ...304 // 55.3.3 Laboratorní vyšetření ...304 // 55.3.4 Zobrazovací vyšetření...305 // 55.3.5 Oftalmologické vyšetření...305 // 55.4 Léčba ...305 // 56 Struma ...306 // 56.1 Příznaky ...306 // 56.2 Posouzení ...306 // 56.3 Příčiny ...308 // 56.4 Diagnostika ...309 // 56.4.1 Anamnéza...309 // 56.4.2 Laboratorní vyšetření ...309 // 56.4.3 Zobrazovací vyšetření...309 // 56.4.4 Aspirační biopsie tenkou jehlou ...310 // 56.5 Profylaxe (oblasti s nedostatkem jodu)...310 // 23 // 56.6 Léčba ...310 // 56.6.1 Farmakoterapie...310 // 56.6.2 Operační léčba ...312 // 56.6.3 Léčba radiojodem ...313 // 57 Tetanický záchvat...314 // 57.1 Příznaky ...314 // 57.2 Příčiny ...315 // 57.3 Diferenciální diagnostika ...315 // 57.4 Latentní tetanie ...315 // 57.5 Léčba ...316 // 58 Tyroiditida ...317 // 58.1 Příznaky ...317 // 58.2 Příčiny ...317 // 58.3 Diagnostika ...318 // 58.3.1 Anamnéza... . 318 // 58.3.2 Diagnostická opatření...319 // 58.4 Diferenciální diagnostika ...322 // 58.5 Léčba ...322 // 59 Tyreotoxická krize...324 // 59.1 Příznaky ...324 // 59.2 Vyvolávající faktory...325 // 59.3 Diagnostika ...325 // 59.3.1 Anamnéza...325
// 59.3.2 Laboratorní vyšetření ...325 // 59.4 Diferenciální diagnostika ...326 // 59.5 Léčba ...326 // 60 Ullrichův-Turnerův syndrom ...328 // 60.1 Příznaky ...328 // 60.2 Diagnostika ...329 // 60.2.1 Anamnéza...329 // 60.2.2 Laboratorní vyšetření ...329 // 60.2.3 Zobrazovací metody...329 // 60.2.4 Gynekologické vyšetření ...329 // 60.2.5 Oftalmologické vyšetření...329 // 60.2.6 ORL vyšetření ...329 // 60.3 Diferenciální diagnostika ...329 // 60.4 Léčba ...330 // 61 Viriiizace...331 // 61.1 Příznaky ...331 // 61.2 Příčiny ...332 // 24 // 61.3 Diagnostika ...332 // 61.3.1 Anamnéza...332 // 61.3.2 Laboratorní vyšetření ...333 // 61.3.3 Zobrazovací vyšetření...333 // 61.3.4 Gynekologické vyšetření ...333 // 61.3.5 Oftalmologické vyšetření...333 // 61.4 Léčba ...333 // Část II Diagnostické metody...335 // Návod ? diagnostickým metodám...337 // 62 Diagnostika diabetů ...338 // 62.1 Orální glukózový toleranční test (oGTT) ...338 // 63 Diagnostika gastroenteropankreatických nádorů ...339 // 63.1 Diagnostika hormonálně aktivních nádorů...339 // 63.2 Funkční testy ...339 // 63.2.1 Testy nalačno...339 // 63.2.2 Test žíznění a lačnění ...339 // 64 Diagnostika onemocnění hypofýzy...341 // 64.1 Funkční diagnostika onemocnění adenohypofýzy...341 // 64.1.1 Parametry ? diagnostice onemocnění adenohypofýzy . .341 // 64.1.2 Stimulační testy ...341 // 64.2 Funkční diagnostika neurohypofýzy...343
// 64.2.1 Parametry diagnostiky diabetů insipidu ...343 // 64.2.2 Funkční testy...343 // 64.2.3 Test s adiuretinem ...345 // 65 Diagnostika poruch kostního metabolismu ...346 // 65.1 Funkční diagnostika ...346 // 66 Molekulárně genetická diagnostika ...349 // 67 Diagnostika onemocnění nadledvin ...353 // 67.1 Funkční diagnostika ...353 // 67.2 Funkční testy ...355 // 67.2.1 ACTH test...355 // 67.2.2 Clonidinový supresní test...356 // 67.2.3 CRH test...356 // 67.2.4 Dexamethasonový test...357 // 67.2.5 Inzulínový hypoglykemický test...358 // 67.2.6 Test s fyziologickým roztokem ...358 // 67.2.7 Denní profil kortisolu ...358 // 25 // 67.3 Diagnostika ? lokalizaci ...358 // 67.3.1 Sonografie...358 // 67.3.2 CT, MR...359 // 67.3.3 Scintigrafie ...359 // 67.3.4 Flebografie - oboustranná katetrizace nadledvin ...359 // 68 Diagnostika štítné žlázy...360 // 68.1 Funkční diagnostika...360 // 68.2 Funkční testy ...360 // 68.2.1 Kalciový stimulační test...360 // 68.2.2 Pentagastrinový test...360 // 68.2.3 RET-protoonkogen...363 // 68.3 Diagnostika ? lokalizaci ...364 // 68.3.1 Sonografie štítné žlázy...364 // 68.3.2 Barevná dopplerovská sonografie ...366 // 68.3.3 Elastografie štítné žlázy... .367 // 68.3.4 Scintigrafie štítné žlázy ...367 // 68.3.5 99mTc-MIBI-scintigrafie nádoru ...369 // 68.4 Aspirační biopsie tenkou jehlou (cytodiagnostika)...370 // 68.5 Další zobrazovací metody ...372 // 69 Diagnostika gonadálních funkcí...373
// 69.1 Funkční diagnostika ...373 // 69.2 Funkční testy ...376 // 69.2.1 Test s klomifenem ...376 // 69.2.2 Test s gestagenem (progesteronový test)...376 // 69.2.3 HCG test (funkční test Leydigových buněk) ...376 // 69.2.4 GnRH (LHRH) stimulační test...377 // 69.2.5 Pulzní stimulace GnRH...377 // 69.2.6 Test s estrogenem...378 // 69.2.7 Spermiogram...378 // 70 Nádorové markéry v endokrinológii ...380 // Seznam zkratek...383 // Rejstřík...387 // 26
cnb003262069

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC