Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Maxdorf, [2020]
176 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-659-7 (vázáno)
Jessenius
Medica
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001638218
Předmluva 11 // 1 Úvod 12 // 2 Patofyziologie bolestí zad 13 // 2.1 Patofyziologické procesy v rozvoji akutní a chronické bolesti 13 // 2.2 Neuropatická komponenta bolestí zad 17 // 2.3 Anatomický podklad bolestí páteře 18 // 2.4 Rizikové faktory bolesti zad 21 // 3 Klinický obraz a diagnostika bolestí zad 27 // 3.1 Charakteristika klinických syndromů vjednotlivých úsecích páteře 28 // 3.1.1 Klinické syndromy v oblasti krční páteře 28 // 3.1.2 Klinické syndromy v oblasti hrudní páteře 30 // 3.1.3 Klinické syndromy v oblasti bederní páteře 30 // 3.2 Diagnostika bolestí zad 32 // 4 Využití zobrazovacích metod v diagnostice bolestí zad 37 // 4.1 Úvod 37 // 4.2 Skiagrafie 38 // 4.3 Skiaskopie 45 // 4.4 Výpočetní tomografie 46 // 4.5 Magnetická rezonance 51 // 4.6 Scintigrafie skeletu a hybridní metody 55 // 4.7 Ultrazvuk 57 // 5 Farmakoterapie bolestí zad 59 // 5.1 Neopioidní analgetika 60 // 5.1.1 Analgetika a antipyretika 60 // 5.1.2 Nesteroidní antiflogistika a antirevmatika 60 // 5.1.3 Preferenční inhibitory COX-2 66 // 5.1.4 Selektivní inhibitory COX-2 67 // 5.2 Opioidní analgetika 67 // 5.2.1 Slabé opioidy 67 // 5.2.2 Silné opioidy 68 // 5.2.3 Kritéria pro zahájení léčby opioidy 69 // 5.2.4 Kritéria pro přerušení léčby opioidy 71 // 5.3 Adjuvantní analgetika pro léčbu neuropatické bolesti 71 // 5.3.1 Antidepresiva 71 // 5.3.2 Antikonvulziva 71 // 5.4 Myorelaxancia 72 // 5.5 Kanabinoidy 72 // 5.6 Infuzní léčba 73 // 6 Neinvazivní léčba 75 // 6.1 Možnosti léčebné rehabilitace při terapii bolestí zad a kloubů 75 // 6.1.1 Úvod 75 // 6.1.2 Problematika funkčních a strukturálních poruch 75 // BOLESTI ZAD A KLOUBŮ // 6.1.3 Patokineziologický rozbor 76 // 6.1.4 Fyzioterapeutické postupy 76 // 6.1.5 Závěr 79 // 6.2 Kognitivně-behaviorální terapie u chronické bolesti - integrující vývoj 79 //
6.2.1 Úvod 79 // 6.2.2 Psychoterapie v léčbě akutní, subakutní a chronické bolesti 80 // 6.2.3 Kognitivně-behaviorální terapie u chronické bolesti 81 // 6.2.4 Fáze kognitivně-behaviorální terapie v léčbě bolesti 81 // 6.2.5 Závěr 84 // 6.3 Transkutánníelektroneurostimulace 86 // 6.3.1 Úvod 86 // 6.3.2 Přístroje a vybavení 87 // 6.3.3 Volba léčebného režimu 87 // 6.3.4 Elektrody 89 // 6.3.5 Absolutní a relativní kontraindikace 90 // 6.3.6 Vedlejší účinky a poškození 91 // 6.4 Akupuntura 92 // 6.4.1 Úvod 92 // 6.4.2 Praktické provedení 93 // 6.4.3 Indikace a kontraindikace 93 // 6.4.4 Bolesti bederní páteře 94 // 6.4.5 Závěr 95 // 7 Invazivní léčba 96 // 7.1 Invazivní anesteziologické metody léčby bolestí zad 96 // 7.1.1 Úvod 96 // 7.1.2 Rozdělení invazivních blokád podle jejich charakteru 96 // 7.1.3 Aplikované látky 97 // 7.1.4 Nejužívanější invazivní techniky v léčbě chronické bolesti 98 // 7.1.5 Závěr 99 // 7.2 Radiofrekvenční léčba bolestí zad 100 // 7.2.1 Úvod 100 // 7.2.2 Radiofrekvenční termoléze 101 // 7.2.3 Pulzní radiofrekvence 101 // 7.2.4 Indikace a kontraindikace RF léčby 101 // 7.2.5 Nejčastější klinické syndromy indikované k RF léčbě bolestí zad 102 // 7.2.6 Závěr 105 // 7.3 Míšní stimulace 106 // 7.3.1 Úvod 106 // 7.3.2 SCS elektrody 107 // 7.3.3 Neurostimulační přístroje 107 // 7.3.4 Výběr pacienta 109 // 7.3.5 Popis SCS v jednotlivých etážích páteře 111 // 7.3.6 Závěr 113 // 7.4 Subarachnoidální programovatelné pumpy 114 // 7.4.1 Úvod 114 // 7.4.2 Morfin 115 // 7.4.3 Zikonotid 116 // 7.5 Perkutánní intervence na meziobratlovém disku 117 // 7.5.1 Úvod 117 // 7.5.2 Technika punkce disku 120 // 7.5.3 Intradisková aplikace ozonu 123 // 7.5.4 DiscoGel 123 // 7.5.5 Laserová nukleotomie 124 // 7.5.6 Radiofrekvenční nukleotomie/koblace 124 //
7.5.7 Intradisková elektrotermální terapie (IDEI) 125 // 7.5.8 Perkutánní dekomprese disku 125 // 7.5.9 Závěr 126 // 7.6 Perkutánní augmentace cementem 129 // 7.6.1 Úvod 129 // 7.6.2 Hlavní indikace perkutánních zpevňovacích výkonu 132 // 7.6.3 Kontraindikace výkonu 135 // 7.6.4 Predoperační vyšetrení 136 // 7.6.5 Technika výkonu 136 // 7.6.6 Komplikace výkonu 138 // 7.6.7 Závěr 140 // 8 Operační léčba bolestí zad 142 // 8.1 Degenerativní postižení 142 // 8.1.1 Patofyziologie degenerativního postižení 142 // 8.1.2 Indikace operační léčby degenerativních postižení páteře 142 // 8.1.3 Základní operační techniky a operační přístupy 143 // 8.1.4 Specifika jednotlivých oblastí páteře 144 // 8.2 Ostatní příčiny bolestí zad 151 // 8.2.1 Spondylolýza a spondylolistéza 151 // 8.2.2 Deformity 152 // 8.2.3 Záněty 154 // 8.2.4 Úrazy 155 // 8.2.5 Nádory a metastázy 156 // 9 Bolest kloubů při revmatických onemocněních 161 // 9.1 Rozdělení revmatických onemocnění 161 // 9.2 Diagnostika revmatických onemocnění 162 // 9.3 Léčba bolesti u nejčastějších revmatických onemocnění 163 // 9.3.1 Osteoartróza 163 // 9.3.2 Revmatoidní artritida 164 // 9.3.3 Artritidy se spondylitidou (spondylartritidy) 164 // 10 Farmakoterapie bolestí kloubů 166 // Slovo závěrem 168 // Slovo o autorovi 169 // Souhrn 170 // Summary 171 // Přehled použitých zkratek 172 // Rejstřík 174

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC