Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vydání
Ostrava : Národní památkový ústav, 2018
199 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-88240-06-8 (brožováno)
Odborné a metodické publikace ; svazek 99
Obsahuje bibliografii na stranách 187-193 a bibliografické odkazy
001638227
OBSAH I 5 // Obsah // 01. Vstupní údaje...7 // 01.01. Úvod - cíle a uplatnění metodiky...7 // 01.02. Popis metodiky...7 // 01.03. Zdůvodnění metodiky...8 // 02. Základní pojmy, jejich definice a význam...11 // 02.01. Technické památky a průmyslové dědictví...11 // 02.02. Průmyslová archeologie...11 // 02.03. Charta průmyslového dědictví TICCIH...12 // 02.04. Fond technických památek, průmyslového dědictví a brownfields...13 // 02.04.01. Předindustriální období...14 // 02.04.02. Industriálni období...18 // 02.04.03. Brownfields...36 // 03. Hodnocení průmyslového dědictví...39 // 03.01. Tradiční hodnotící kategorie...39 // 03.02. Specifické hodnotící kategorie...51 // 03.02.01. Hodnota historická (pozitivní, negativní)...51 // 03.02.02. Hodnota typologická...51 // 03.02.02.01. Znak a symbol...64 // 03.02.02.02. Vzory, modely, moduly...69 // 03.02.03. Hodnota technologického toku...75 // 03.02.04. Hodnota systémových a technologických vazeb...78 // 03.02.05. Hodnota technická...86 // 03.02.06. Hodnota autenticity, hodnověrnosti...91 // 03.02.06.01. Autenticita posledního pracovního dne...102 // 03.02.07. Hodnota atmosféry místa...108 // 04. Evidence, dokumentace jako nástroj výběru a památkové ochrany...113 // 04.01. Formování povědomí o průmyslovém dědictví a jeho systematické průzkumy...113 // 04.02. Metodika průzkumu památkové péče...119 // 04.02.01. Plošný průzkum...119 // 04.02.01.01. Základní
dokumentace...119 // 6 I METODIKA HODNOCENÍ A OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO DĚDICTVÍ Z POHLEDU PAMÁTKOVÉ PÉČE___ // 04.02.01.02. Katalogová dokumentace...120 // 04.02.01.03. Návrhy na památkovou ochranu...120 // 04.02.02. Oborový průzkum...121 // 04.02.03. Mezioborový průzkum...121 // 05. Památková ochrana (institucionalizace výběru formou památkové ochrany)...123 // 05.01. Památková ochrana na národní úrovni...123 // 05.01.01. Kulturní památka...123 // 05.01.02. Národní kulturní památka...124 // 05.01.03. Plošná památková ochrana...126 // 05.01.03.01. Památková rezervace a zóna...126 // 05.01.03.01. Ochranné pásmo...126 // 05.02. Památková ochrana na mezinárodní úrovni...126 // 05.02.01. Seznam světového dědictví UNESCO...126 // 05.02.02. Evropské dědictví (European Heritage Label)...129 // 06. Zachování průmyslového dědictví (cíl)...131 // 06.01. Zachování původní funkce...134 // 06.02. Zachování maximální autenticity / „časová konzerva“ / muzealizace in situ ...144 // 06.03. Transfer...139 // 06.04. Nové využití / konverze...170 // 07. Prameny a literatura (výběr)...187 // 07.01. Literatura...187 // 07.02. Nepublikované prameny a internetové zdroje...193 // Příloha. Seznam národních kulturních památek technické a průmyslové povahy (k roku 2017)... 195
(OCoLC)1130274500
cnb003146978

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC