Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno : Bonus A, 1996
560 stran, 52 nečíslovaných stran obrazových příloh: ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 80-85914-20-4 (vázáno)
němčina
Obsahuje bibliografické odkazy
Memoáry líčí zejména život stranické elity a činnost státního aparátu Třetí říše od počátku 30.let do konce války..
001638251
Úvod // 14 // DÍL PRVNÍ // 1. kapitola. // PŮVOD A MLÁDÍ... 17 // Mládí. Rodný dům. Studium. Inflace. Asistentem u Tessenowa. Svatba. // 2. kapitola. // POVOLÁNÍ A POSLÁNÍ... 27 // Nabídka z Afganistánu. Architekt bez zakázek. Výlety. Volby 14. září 1930. Vysoké učení technické. Na prvním shromáždění s Hitlerem. Goebbels ve Sportovním paláci. Vstup do strany. // 3. kapitola. // PŘEHOZENÁ VÝHYBKA... 32 // První stranická zakázka v Berlíně. Zpět do Mannheimu. S Hitlerem na shromáždění v Berlíně. Přestavba stranického župního domu a ministerstva propagandy. Výzdoba při májovém shromáždění v roce 1933. Stavitel Hitler. Poprvé u Hitlera jako soukromý host. // 4. kapitola. // MŮJ KATALYZÁTOR ... 42 // Hitler jako katalyzátor. Hostem v Hitlerově bytě. Göring jako stavitel. Na cestách s Hitlerem. Hitlerův duchovní původ. Jeho smysl pro umění. Staří bojovníci. Na Obersalzbergu. Horská turistika s Evou Braunovou. Jásot a posedlost. Hitlerův architekt. // 5. kapitola. // STAVEBNÍ MEGALOMÁNIE ... 60 // „Rohmův puč". Papen vyhnán ze svého domu. Pohřeb Hindenburga. První velká zakázka v Norimberku: stavba tribuny na Zeppelinfeldu. Teorie o přetrvání ruin. Světelný dóm. Kladení základního kamene. Herci sami sobě. Jízda autem městy a vesnicemi. Komplexní plán výstavby Norimberka. Architektura světové velmoci. // 6. kapitola. // NEJVĚTŠÍ ZAKÁZKA ...81 // Plány pro Berlín. Vídeňská a pařížská konkurence. Hitlerovi architekti. Německý pavilón na světové výstavě v Paříži. Neoklasicismus jako dobový jev. Přerušená cesta do Francie. // 7. kapitola. // OBERSALZBERG...93 // Bormann a Hitler. Denní režim na Obersalbergu. Rozhovory při čaji: germánský kult, církev, Řekové, lov, Ribbentrop. Výbuch Hitlerova hněvu. Linec jako Hitlerovo sídlo na stáří.
Důvěrnosti Hitlerova nejbližšího okolí. Hitlerův rozhovor s kardinálem Faulhaberem. // 8. kapitola. // NOVÉ ŘÍŠSKÉ KANCLÉŘSTVÍ...111 // Zakázka. Hitlerova nemoc. Morell. Události roku 1938: změny na nej-vyšších místech, Rakousko, Mnichovská konference, 9. listopad 1938. Rozbitá Bismarckova busta. Hácha v novém Říšském kancléřství. // 9. kapitola. // JEDEN DEN V ŘÍŠSKÉM KANCLÉŘSTVÍ...125 // Přijetí. Podivín Hess. Úroveň nejbližších Vůdcových spolupracovníků. Radikálové: Bormann a Goebbels. Hitlerovo špásování. Porady. Monotónní večery. Hitler a hudba. // 10. kapitola. // ROZPOUTANÉ IMPÉRIUM...140 // „Všichni jste se zbláznili//. Areál Slavnostní třídy: triumfální náměstí, hala vojenské slávy, úřadovna říšského maršála, Hessova stavba. Megalománie. Termíny staveb. Náklady. Rozkvět architektury. Hitlerovy skicy. Aféra Goebbels-Baarová. Inkognito do Itálie. Hitlerovy 50. narozeniny. V Bayreuthu u rodiny Wagnerovy. Paní Goebbelsová. // 11. kapitola. // GLÓBUS...159 // Hitlerovo mocenské centrum. Největší hala na světě. Říšská sněmovna za 140 milionů. Hitlerův palác. Opatření pro případ nepokojů. Ve stylu empíru. Zeměkoule jako nový symbol. // 8 // 12. kapitola. // POČÁTEK PÁDU...169 // Uzavření paktu s Moskvou. Polární záře na Obersalzbergu: „Tentokrát poteče krev". Nechuť k válčení. Válečné tažení a mírové iniciativy. Hitler jede na frontu. V Hlavním stanu. Příměří. S Hitlerem v Paříži. Stavby v Berlíně prohlášeny za nejdůležitější válečný úkol. // 13. kapitola. // PŘEMÍRA...181 // Přehlídky dobyvatelů pod Vítězným obloukem. Hessův let do Anglie. Hitler a Göring jako sběratelé obrazů. Lisztova „Preludia" a válka proti Sovětskému svazu. Tužkou vyznačená linie na Urale.
Ukořistěné zbraně budou vystaveny na Slavnostní třídě. Drontheim a plánovaná výstavba měst na východě. Moje poslední cesta za uměním. Zásobovací katastrofa v Rusku. Muž číslo dvě. // DRUHÝ DÍL // 14. kapitola. // START DO NOVÉ FUNKCE... 194 // Let do Dněpropetrovska. Let do Hlavního stanu. Porady s Hitlerem a Todtem. Pád letadla s Todtem. Audience u Hitlera. Jmenování ministrem. Goringův výstup. První jednání v úřadě. V sále říšského kabinetu. // 15. kapitola. // ORGANIZOVANÁ IMPROVIZACE...207 // Nové organizační schéma. Göring vyhrožuje odstoupením. Architekt a technika. Počátky naší „idey vlastní zodpovědnosti". Organizace práce ministerstva. Úspěchy. // 16. kapitola. // OPOMENUTÍ ...216 // Technická válka. Pokusy o mobilizaci veškerých sil. Stranická špička odmítá oběti. Více surové oceli pro válečné hospodářství. Bankrot Říšské dráhy. Zmeškaná výroba atomové bomby. . // 17. kapitola. // VRCHNÍ VELITEL HITLER...230 // Porady s Hitlerem o otázkách zbrojení. Můj systém využití odborníků. Hitlerův smysl pro technické záležitosti. Předvádění zbraní. Ná- // 9 // vštěvy v jižním Rusku. Zabrání Elbrusu a jeho následky. Hitlerovy porady o situaci na frontě. Americká přítomnost v severní Africe. Göring a katastrofa u Stalingradu. // 18. kapitola. // INTRIKY...249 // Bormann. Opět zasedání kabinetu. O zjednodušení života. Goebbelso-va řeč u příležitosti bitvy o Stalingrad. Göringo vy plány reaktivizace. Vytváření front: s Göringem a Goebbelsem, proti Bormannovi, Keite-lovi a Lammersovi. Bormannův systém snižování významu svých protivníků. S Goebbelsem ve Vůdcově Hlavním stanu, s Göringem v Berlíně. Fiasko. Himmlerova pohrůžka. // 19. kapitola. // DRUHÝ MUŽ VE STÁTĚ...262 // Goebbels spojencem Bormanna.
Hitler kárá Goebbelse. Žádné zajatce při obchvatu u Kurska. Upevnění pozic a most do Asie. Guderian a Zeitzler se dohodli. Převzetí výzbroje námořnictva a výroby pro potřeby války. // 20. kapitola. // BOMBY...271 // Třetí fronta. Goringův ilusionismus. Útok na přehradní hráze v Porúří. „Útoky příčného řezu" (Letecké útoky s ničivými důsledky pro energetiku). Útoky na Hamburk. Průmysl kuličkových ložisek. Strategické chyby protivníka. Vzdušná ofenzíva nad Berlínem. Hitlerovy chyby. Galland proti Göringovi. Ztracená realita. // 21. kapitola. // HITLER NA PODZIM ROKU 1943 ... 283 // Změny. Hitlerova strnulost, jeho nadměrná únava. Průběh dne. Hitler a pes. Mlčenlivost. Zajatec sebe sama. Hitler urazil generální štáb. Hitlerův postoj ? západu a východu. Princ Hessenský. Mussolini osvobozen a podveden. // 22. kapitola. // SESTUP...298 // Rozšíření zbrojení na obsazená území. Dohoda s Bichelonnem. Saucke-lova reakce. Posílení říšské exekutivy. Řeč před shromážděnými gaulei-tery. Připiš o stavu zásob manganu. Odcizení. Jízda do Laponska. Program pěchoty. Potíže se Sauckelem. Göringovy narozeniny. // DÍL TŘETÍ // 23. kapitola. // NEMOC ...314 // Pokus o mé odstranění. Rekonvalescence. Založení skupiny Jägerstab. Hitlerovo pohnutí a nové odcizení. Čekatelé na můj ministerský úřad, úmysl odstoupit. Opět na Berghofu. Hitler ustupuje. Článek v Observem. // 24. kapitola. // VÁLKA TŘIKRÁT PROHRANÁ...331 // Návrat do úřadu. Strategická vzdušná válka proti základně s pohonnými hmotami. Memoranda. Rommel a obrana pobřeží. Začátek invaze. Převzetí vyzbrojení leteckých sil. Hitlerova řeč před reprezentanty průmyslu. // 25. kapitola. // CHYBNÉ DISPOZICE, ZÁZRAČNÉ ZBRANĚ A SS...344 // Tryskové stíhačky jako bombardéry. Peenemünde.
Vězni z koncentračních táborů ve zbrojním průmyslu. Himmler naléhá na urychlení výzkumu raket. Plány SS na vytvoření hospodářského koncernu. Spory o pracovní síly. Osvětim. // 26. kapitola. // AKCEVALKÝRA...357 // Rozhovory se spiklenci. Goebbels obdrží zprávu o atentátu. V centru protiakcí. Uzavření ulice Bendlerovy. Setkání s Frommem. Himmler u Goebbelse. Návštěva Kaltenbrunnera. Ministrem na listině spiklenců z 20. července . Následky. Zatýkání v kruhu přátel. Předvedení filmového záznamu popravy. // 27. kapitola. // VLNA ZE ZÁPADU...374 // Goebbels posiluje svou mocenskou pozici. Ztráta Hilterovy autority. Himmler se dostává do popředí. Leveé en masse. Návštěva frontových linií. Vojenská bezmocnost v září 1944. Hitlerovy plány na zničení Německa. Přelstěn a odmítnut. Nedostatek chrómu. Zbrojní průmysl končí. Zázračné zbraně a propaganda. // 11 // 28. kapitola. // PÁD...387 // Roztříštěná organizace zbrojení. Nouzový zbrojní program. Cesta do oblasti ofenzívy v Ardenách. Do Horního Slezska. Memorandum. „Válka je ztracena!". Reakce na Jaltu. Plyn proti Hitlerovu bunkru. // 29. kapitola. // ZATRACENÍ...406 // Obavy z vývoje po válce: protiakce. Nové memorandum na ochranu podstaty národa. Hitlerova odpověď: „Nechť německý národ zhyne." Plánovaná katastrofa v saarské oblasti. Hitlerův rozsudek smrti nad německým průmyslem. //
30. kapitola. // HITLEROVO ULTIMÁTUM...415 // Porúří ohroženo. Horečné cestování. Sabotáž rozkazů. Hitlerovo 24-ho-dinové ultimátum. Nařízené přesvědčení o vítězství. Nepřečtený dopis. Hitler opět ustupuje. // 31. kapitola. // PĚT MINUT PO DVANÁCTÉ ...430 // Zamezení projevu v rozhlase. Finále soumraku bohů. Rooseveltova smrt. Ley objeví smrtící paprsky. Eva Braunová. Přípravy ? útěku. Sebevražedné úmysly zodpovědných. Poslední zmatené výplody Hitlerova mozku. „Rebelantská" řeč. Spolupráce s Heinricim. Berlín nebude bráněn. // 32. kapitola. // ZKÁZA...430 // Hitlerův stav. Strach a soucit. Poslední narozeniny. Göring v Berch-tesgadenu. Můj útěk. V bunkru hamburského rozhlasu. Poslední let ? Hitlerovi. Rozbor situace. Rozloučení s Magdou Goebbelsovou a Evou Braunovou. Naposledy u Hitlera. Let do Rechlinu. Himmler a jeho představy. Dönitz zadržel Hitlerovu listinu s nařízením o složení nového kabinetu. Záchvat pláče. Zodpovědnost. // 12 // EPILOG // 33. kapitola. // STANICE V ZAJETÍ...458 // Flensburg, Mondorf, Versailles, Kranzberg. Setkání s vítězi. V norimberském vězení. // 34. kapitola. // NORIMBERK ...471 // Výslechy. Dva tábory. Kolektivní zodpovědnost. Křížový výslech. // 35. kapitola. // DŮSLEDKY... 482 // Rozsudek. Technokracie a vlastní osud. Skepse. // DOSLOV...487 // POZNÁMKY...488

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC