Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Karolinum, 2019
1 online zdroj (334 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4396-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4330-4 (print)
čeština, francouzština
Kniha romanisty Záviše Šumana, pojmenovaná podle Melpomené, múzy tragédie a zpěvu, se zabývá aristotelskou kategorií povahokresby a reflexemi, které ji doprovázely v kontextu raně novověkého uvažování o divadle ve Francii. Dobové kategorie řádnost, přiměřenost, podobnost a důslednost Šuman traktuje nejen jako normativní pokyny, ale jako principy, z nichž vzešla jemně odstíněná diskuse o podmínkách, které měly v nejobecnějším teoretickém rámci vymezit dramatické umění. Studie ukazuje, že dnes archaicky působící konceptualizace povahokresby a jejích „podmínek“ zastávala přední místo: podmínila totiž chápání mnoha dalších otázek, jako jsou např. katarktický účin divadla, hierarchie funkcí v umění, krystalizace nesnadno uchopitelné kategorie vkusu či role afektivity. Kniha je první prací o tomto tématu v češtině a díky zevrubným analýzám dobových kritických textů čtenáři usnadňuje, aby pronikl k podstatě raně novověkého uvažování o divadle..
001638260
Úvod 11 // I. Chapelainovo pojetí povahokresby 15 // 1.1 Chapelainova předmluva k Marinovu Adónidovi 15 // 1.2 Chapelainova rozprava o dramatické poézii 25 // 1.3 Konceptualizace přiměřenosti (bienséance) v Chapelainově kritice Corneillova Cida (l637) 28 // II. Corneillovo pojetí Mores 55 // II.1 Rozprava o prospěšnosti v dramatické básni a o jejích částech - discours del utilite et des parties du poéme dramatique (l660) 55 // II.2 ne/věrohodnost zvoleného námětu versus věrohodnost dramatického děje 56 // II.3 prospěšnost versus požitek (docere versus delectare) 61 // II.4 prospěšnost gnómických sentencí 66 // 11.5 divadlo ctnosti a neřesti 68 // 11.6 Ničema budiž potrestán aneb pŕíkladnost. Tragické pochybení a nepřiměřený trest 69 // II.7 Corneillovy úvahy o katarzi 76 // II.8 Mediocritas aurea? 82 // II.9 Struktura dramatu a hierarchie jednotlivých složek 101 // II.10 Řádnost: dobové interpretace chréstos // Zobrazení řádných povah, nebo řádnost povahokresby? 103 // II.11 Corneillovo pojetí velkodušnosti („grandeur d’äme“) 106 // 11.12 Povahokresba spartského krále Meneláai // La Mesnardierova polemika s Castelvetrem // II.13 Corneillovo pojetí přiměřenosti }aptum, decorum, devoir) a podobnosti mores. zdánlivý nesoulad 126 // II.14 Důslednost zobrazených povahových rysů jednající postavy 142 // III. Heroismus podle saint Évremonda a jeho apologie milostných námětů 153 // IV. Racinova andromache’. tragický furor, nebo galantní pyrrhos? Racinova mediocritas aurea 182 // V. Zrození tyrana aneb Racinův Britannicus 201 // V.l Boursaultova zpráva o premiéře Britannika 201 // V.2 Mores dramatických postav v Britannikovi 205 // Závěr 222 // Résumé // Poznámky 239 // Summary // Bibliografie 317 // jmenný rejstřík 330

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC