Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Grada, 2020
1 online zdroj (184 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1668-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1391-0 (print)
Kniha je určena uživatelům nejrozšířenějšího tabulkového kalkulátoru MS Excel, kteří s ním již získali základní zkušenosti a potřebují si rozšířit své znalosti o pokročilejší operace..
001638271
Úvod // 1 Databázové operace v Excelu 13 // 1.1 Třídění // 1.1.1 Razení podle hodnot 14 // 1.1.2 Razení podle více sloupců 15 // 1.1.3 Rozlišení malých a velkých písmen 15 // 1.1.4 Aktualizace řazení 16 // 1.1.5 Razení podle seznamu 16 // 1.1.6 Razení podle barev a ikon 18 // 1.1.7 Razení tabulky ve vodorovném směru 19 // 1.2 Seskupování a tvorba souhrnů 20 // 1.2.1 Ruční seskupování řádků a sloupců 20 // 1.2.2 Seskupování ve více úrovních 21 // 1.2.3 Automatický přehled 22 // 1.2.4 Tvorba souhrnů 22 // 1.2.5 Souhrny ve více úrovních 24 // 1.3 Výpočet statistických charakteristik 25 // 1.3.1 Funkce LARGE a SMALL 25 // 1.3.2 Funkce typu RANK 25 // 1.3.3 Medián 26 // 1.3.4 Kvartily 26 // 1.3.5 Percentily 27 // 1.3.6 Relativní pozice v sadě dat 27 // 1.3.7 Funkce typu ??? 27 // 1.3.8 Četnosti 28 // 1.4 Automatický filtr 29 // 1.4.1 Filtrace podle konkrétních hodnot 29 // 1.4.2 Zrušení a aktualizace filtru 30 // 1.4.3 Filtrace podle číselných hodnot 31 // 1.4.4 Filtrace podle datumových hodnot 32 // 1.4.5 Filtrace podle textových hodnot 33 // 1.4.6 Filtrace podle barev a ikon 34 // 1.4.7 Filtrace podle více sloupců 34 // 1.4.8 Razení u tabulky s filtrem 35 // 1.4.9 Využití filtru při práci s tabulkou 35 // 1.5 Funkce reagující na filtr 36 // 1.5.1 Funkce SUBTOTAL 36 // 1.5.2 Funkce AGGREGATE 37 // 1.6 Databázové funkce 39 // 1.6.1 Funkce DSUMA 39 // 1.6.2 Další databázové funkce 40 // 1.6.3 Funkce DZÍSKAT 41 // 1.6.4 Použití více podmínek 41 // 1.7 Vyhledávání v tabulce 43 // 1.7.1 Funkce SVYHLEDAT 43 // 1.7.2 Funkce WYF1LEDAT 44 // 1.7.3 Funkce VYFILEDAT 45 // 1.7.4 Funkce INDEX 45 // 1.7.5 Funkce POZVYHLEDAT 48 // 1.8 Zpracování časových řad 50 // 1.8.1 Funkce FORECAST.ETS 50 // 1.8.2 Vložení listu prognózy 51 // 1.8.3 Další funkce pro zpracování časových řad 53 //
2 Formátované tabulky 55 // 2.1 Tvorba a vlastnosti formátovaných tabulek 55 // 2.1.1 Tvorba formátované tabulky 55 // 2.1.2 Základní operace s formátovanou tabulkou 56 // 2.1.3 Úprava vzhledu formátovaní tabulky 57 // 2.1.4 Filtrace ve formátované tabulce 57 // 2.1.5 Exportování dat z formátované tabulky 58 // 2.2 Výpočty a souhrny 59 // 2.2.1 Tvorba vypočtených sloupců 59 // 2.2.2 Tvorba souhrnů 59 // 2.2.3 Odkaz na formátovanou tabulku 60 // 2.2.4 Spojení více formátovaných tabulek ve vzorcích 60 // 3 Využití externích dat 62 // 3.1 Připojení dat z Accessu 63 // 3.1.1 Tvorba připojení 63 // 3.1.2 Práce s připojenou tabulkou 64 // 3.1.3 Aktualizace připojených dat 65 // 3.1.4 Manipulace s vytvořeným připojením 66 // 3.1.5 Změna datového zdroje 66 // 3.1.6 Připojení dat z Accessu v Excelu 2016 67 // 3.2 Připojení dat z MS SQL Serveru 68 // 3.2.1 Tvorba připojení 68 // 3.2.2 Zobrazení připojených dat a práce s nimi 69 // 3.2.3 Připojení ? SQL Serveru v Excelu 2016 70 // 3.3 Práce s editorem dotazů 70 // 3.3.1 Tvorba nového dotazu 70 // 3.3.2 Tvorba nového dotazu v Excelu 2016 72 // 3.3.3 Manipulace s dotazy 72 // 3.3.4 Úpravy a aktualizace dotazu v editoru Power Query 72 // 3.3.5 Zobrazení dat v editoru 73 // 3.3.6 Řazení 75 // 3.3.7 Filtrace 75 // 3.3.8 Vypočtené sloupce 77 // 3.3.9 Speciální vypočtené sloupce 78 // 3.3.10 Souhrny 80 // 3.3.11 Slučování dotazů 82 // 3.3.12 Připojování dotazů 84 // 3.4 Připojení textových souborů 86 // 3.4.1 Tvorba připojení ? textovému souboru 86 // 3.4.2 Rozdělení do sloupců 87 // 3.4.3 Převod údajů 88 // 3.4.4 Textový soubor jako zdroj dotazu 88 // 3.4.5 Připojení textového souboru v Excelu 2016 89 // 3.4.6 Připojení souboru XML 89 // 4. Kontingenční tabulky 92 // 4.1 Vytvoření kontingenční tabulky z jedné formátované oblasti 92 //
4.1.1 Použití doporučených kontingenčních tabulek 92 // 4.1.2 Tvorba prázdné kontingenční tabulky 93 // 4.1.3 Tvorba struktury kontingenční tabulky 95 // 4.1.4 Tvorba kontingenční tabulky pomocí dat z jiného sešitu 95 // 4.1.5 Manipulace s kontingenční tabulkou 96 // 4.1.6 Aktualizace kontingenční tabulky 97 // 4.1.7 Přidání a odebrání řádků ve zdrojových datech 97 // 4.1.8 Aktualizace kontingenční tabulky se zdrojovými daty v jiném sešitu 98 // 4.2 Řazení a filtrace v kontingenční tabulce 99 // 4.2.1 Řazení podle popisků 99 // 4.2.2 Řazení podle hodnot 100 // 4.2.3 Filtrace ve filtru sestavy 100 // 4.2.4 Filtrace podle popisků řádků nebo sloupců 102 // 4.2.5 Filtrace podle hodnot 102 // 4.2.6 Filtrace pomocí průřezů 103 // 4.2.7 Filtrace pomocí časové osy 103 // 4.3 Úprava struktury, formátu a vlastností kontingenční // tabulky 104 // 4.3.1 Změna rozložení polí 104 // 4.3.2 Zařazení více polí do popisků 104 // 4.3.3 Seskupování datumových hodnot 104 // 4.3.4 Seskupování podle číselných intervalů 105 // 4.3.5 Zobrazení a skrytí celkových souhrnů 106 // 4.3.6 Použití stylů v kontingenční tabulce 107 // 4.3.7 Formátování sloupců v kontingenční tabulce 109 // 4.3.8 Formátování souhrnů v kontingenční tabulce 109 // 4.3.9 Vlastnosti kontingenční tabulky 110 // 4.3.10 Výchozí nastavení kontingenční tabulky 111 // 4.4 Výpočty v kontingenční tabulce 1 ? // 4.4.1 Výběr typu souhrnu 114 // 4.4.2 Zobrazení zpracovávaných hodnot 115 // 4.4.3 Rozdělení v procentech 116 // 4.4.4 Porovnání s určitou hodnotou 117 // 4.4.5 Průběžné součty 118 // 4.4.6 Pořadí hodnot 1 Iy // 4.4.7 Index  9 // 4.4.8 Počítaná pole 120 // 4.4.9 Počítané položky 122 // 4.4.10 Počítané položky, vytvářené u popisků více úrovní 123 //
4.5 Vytvoření kontingenční tabulky z externích dat 124 // 4.5.1 Tvorba kontingenční tabulky z připojené formátované // tabulky 124 // 4.5.2 Tvorba kontingenční tabulky pomocí přímého připojení 124 // 4.5.3 Tvorba kontingenční tabulky z dotazu 125 // 4.5.4 Tvorba kontingenční tabulky z textových souborů a souborů // typu XML 126 // 4.6 Využití údajů z kontingenční tabulky 126 // 4.6.1 Kopírování buněk z kontingenční tabulky 126 // 4.6.2 Získání dat pomocí z kontingenční tabulky pomocí vzorce 127 // 4.6.3 Funkce ZÍSKATKONTDATA 127 // 4.6.4 Rozepsání kontingenční tabulky podle filtru 129 // 4.6.5 Získání vyfiltrovaných dat ze zdrojové tabulky 129 // 4.7 Kontingenční grafy 130 // 4.7.1 Tvorba kontingenčního grafu z kontingenční tabulky 130 // 4.7.2 Vytvoření kontingenčního grafu ze zdrojové datové tabulky.131 // 4.7.3 Využití doporučených kontingenčních grafů 131 // 4.7.4 Práce s vytvořeným kontingenčním grafem 132 // 4.7.5 Změna typu kontingenčního grafu 133 // 4.7.6 Přemístění kontingenčního grafu 134 // 4.7.7 Oddělení kontingenčního grafu od dat 134 // 4.7.8 Filtrace v kontingenčním grafu 135 // 4.7.9 Použití víceúrovňových popisků 135 // 4.7.10 Kontingenční graf z externích dat 136 // 5 Datový model Excelu 137 // 5.1 Přidání tabulek do datového modelu 138 // 5.2 Tvorba kontingenční tabulky s využitím datového // modelu 139 // 5.2.1 Tvorba z běžného datového zdroje 139 // 5.2.2 Tvorba v okně datového modelu 140 // 5.3 Tvorba kontingenční tabulky s využitím relací 141 // 5.3.1 Tvorba relací mezi tabulkami 142 // 5.3.2 Tvorba kontingenční tabulky s relacemi 143 // 5.3.3 Aktualizace kontingenční tabulky s relacemi 145 // 5.3.4 Tvorba kontingenčního grafu 146 // 5.4 Použití externích dat v datovém modelu 146 //
5.4.1 Zařazení jedné tabulky nebo dotazu 146 // 5.4.2 Zařazení více datových zdrojů 147 // 5.4.3 Relace mezi datovými zdroji 147 // 5.5 Práce s kontingenční tabulkou vytvořenou z datového // modelu 148 // 5.5.1 Počet jedinečných hodnot 148 // 5.5.2 Sady 149 // 5.5.3 Rychlé prozkoumání 150 // 5.5.4 Míry 151 // 5.5.5 Klíčové ukazatele výkonu 154 // 6 Výpočty v jazyku DAX iss // 6.1 Tvorba vypočtených sloupců 158 // 6.1.1 Jednoduché vzorce 153 // 6.1.2 Formátování sloupců 159 // 6.1.3 Vkládání funkce 160 // 6.1.4 Matematické funkce 161 // 6.1.5 Vyhledávání 161 // 6.1.6 Logické funkce 161 // 6.1.7 Funkce FORMAT 162 // 6.2 Datumové a textové funkce 163 // 6.2.1 Datumové funkce 163 // 6.2.2 Počáteční a konečné datum 163 // 6.2.3 Posuv datumových hodnot 164 // 6.2.4 Číslo týdne v roce 164 // 6.2.5 Slučování textů 165 // 6.2.6 Další funkce pro práci s texty 165 // 6.3 Práce s mírami 165 // 6.3.1 Tvorba míry s agregační funkcí 165 // 6.3.2 Formátování míry 166 // 6.3.3 Další agregační funkce pro tvorbu míry 167 // 6.3.4 Míra s filtrem 167 // 6.3.5 Funkce typu X" 168 // 6.3.6 Vzorce využívající míru 169 // 6.4 Funkce časového měřítka 170 // 6.4.1 Posun o jeden den 170 // 6.4.2 Posuv o měsíc, čtvrtletí nebo rok 170 // 6.4.3 Datové rozmezí 171 // 6.4.4 Poslední měsíc, čtvrtletí a rok 172 // 6.4.5 Vynechání počátečního nebo koncového období 172 // 6.4.6 Konec a počátek období 172 // 6.5 Kalendář 175 // 6.5.1 Tvorba kalendáře 175 // 6.5.2 Šablona kalendáře 177 // 6.5.3 Vypočtené sloupce v kalendáři 177 // 6.5.4 Pracovní dny, víkendy a svátky 177 // 6.5.5 Spojení s daty 178 // Seznam příkladů 179 // Rejstřík 180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC