Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Místo vydání není známé] : Grada, 2020
1 online zdroj (464 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1809-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2215-8 (print)
Kniha slouží k orientaci v hlavních oblastech financí z praktického i teoretického pohledu. Její výhodou je propojení s realitou finančních institucí a jejich významu v současných ekonomikách. Dozvíte se o měnách, emisích peněz, o fungování finančních trhů, mezinárodních financích, o bankovnictví, pojišťovnictví, podnikových či veřejných financích..
001638272
Úvod 10 // 1. Finance 11 // 1.1 Pojem finance 11 // 1.2 Funkce financí 13 // 1.3 Metody financování 13 // 1.4 Principy financí 14 // 1.5 Struktura financí 15 // 1.5.1 Podnikové finance 16 // 1.5.2 Měna a mezinárodní finance 17 // 1.5.3 Bankovnictví 18 // 1.5.4 Pojišťovnictví 18 // 1.5.5 Veřejné finance 20 // 1.6 Časová hodnota peněz 21 // 1.6.1 Čistá současná hodnota 21 // 1.6.2 Vnitřní výnosová míra 25 // 1.6.3 Index ziskovosti 28 // 2. Měna a peníze 30 // 2.1 Pojem měna 30 // 2.2 Vznik peněz 32 // 2.3 Vývoj emise peněz 33 // 2.3.1 Mincovnictví 33 // 2.3.2 Státně rozpočtová emise 35 // 2.3.3 Klasická bankovně úvěrová emise 36 // 2.3.4 Modifikovaná bankovně úvěrová emise peněz 38 // 2.4 Emise peněz na českém území 40 // 2.5 Měnové standardy 45 // 2.5.1 Měnové standardy a využití zlata pro měnové účely // v současnosti 48 // 2.6 Pojem peníze 52 // 2.7 Kryptoaktiva 53 // 2.8 Vývoj peněžních teorií 54 // 2.8.1 Starověk a středověk 54 // 2.8.2 Merkantelisté 55 // 2.8.3 Předchůdci klasické ekonomie 56 // 2.8.4 Klasičtí političtí ekonomové 57 // 2.8.5 Alternativní přístup k teorii peněz Karla Marxe 58 // 2.8.6 Neoklasikové 59 // 2.8.7 Ekonomové rakouské školy 60 // 2.8.8 Keynesiánství a neokeynesiánství 62 // 2.8.9 Monetarismus a na něj navazující směry 64 // 2.8.10 Postkeynesovská teorie peněz 67 // 2.8.11 Nová keynesovská ekonomie 69 // 3. Měnová politika a teorie 71 // 3.1 Peněžní agregáty 71 // 3.2 Měnová politika 77 // 3.2.1 Transmisní mechanismy měnové politiky 80 // 3.2.2 Nástroje měnové politiky 86 // 3.2.2.1 Operace na volném trhu 87 // 3.2.2.2 Automatické nástroje 88 // 3.2.2.3 Povinné minimálni rezervy 90 // 3.2.3 Měnová politika a finanční krize 91 // 3.2.3.1 Nekonvenční měnová politika 96 // 3.2.3.2 Koronavirová krize 103 //
3.2.4 Pravidla měnové politiky 104 // 3.2.5 Měnové politické režimy 107 // 3.2.6 Účinnost transmisního mechanismu měnové politiky 111 // 3.3 Měnová teorie a trh peněz 115 // 3.3.1 Poptávka po penězích 115 // 3.3.1.1 Fisherova teorie poptávky po penězích 116 // 3.3.1.2 Cambridgeská teorie poptávky po penězích 118 // 3.3.1.3 Keynesova teorie preference likvidity 118 // 3.3.1.4 Friedmanova moderní kvantitativní teorie peněz 121 // 3.3.2 Nabídka peněz 123 // 3.3.2.1 Endogenní nabídka peněz 123 // 3.3.2.2 Exogénni nabídka peněz 126 // 3.3.2.3 Vztahy nabídky peněz a vybraných ekonomických // veličin 131 // 3.3.3 Měnová rovnováha 133 // 3.4 Centrální banka 135 // 3.4.1 Cíle centrální banky 137 // 3.4.1.1 Makroobezřetnostní politika centrální banky 140 // 3.4.2 Funkce centrální banky 144 // 3.4.3 Nezávislost centrální banky 149 // 3.4.4 Flospodaření ČNB 154 // 3.4.5 Publikace ČNB 159 // 4. Inflace a deflace 164 // 4.1 Pojem inflace 164 // 4.2 Podstata inflace 165 // 4.3 Příčiny vzniku inflace 166 // 4.3.1 Monetaristický názor 166 // 4.3.2 Keynesiánský názor 169 // 4.3.3 Reálné faktory ovlivňující míru inflace 171 // 4.4 Důsledky inflace 172 // 4.5 Deflace - příčiny a důsledky 175 // 4.6 Cílování inflace 179 // 4.7 Základní pojmy související s inflací a deflací 183 // 4.8 Měření inflace 184 // 5. Úroková míra 190 // 5.1 Pojmy úroková míra a úroková sazba 190 // 5.2 Historie a vznik úroku 191 // 5.3 Význam úrokových sazeb v ekonomice 194 // 5.4 Úrokové sazby - struktura a faktory 197 // 5.4.1 Struktura úrokových sazeb 197 // 5.4.2 Faktory ovlivňující úrokové sazby 199 // 5.5 Specifika úročení 202 // 5.5.1 Druhy úročení 205 // 5.5.1.1 Jednoduché úročení 205 // 5.5.1.2 Složené úročení 208 //
5.6 Nominální, reálná, přirozená úroková míra a neutrální úroková sazba 210 // 5.7 Teorie determinace úrokové míry 215 // 5.7.1 Neoklasická teorie úrokové míry 215 // 5.7.2 Teorie zápůjčních fondů 218 // 5.7.3 Teorie preference likvidity 223 // 6. Finanční trh 228 // 6.1 Pojem finanční trh 228 // 6.2 Základní pojmy finančních trhů 230 // 6.3 Typy finančních trhů 232 // 6.4 Finanční zprostředkovatelé 234 // 6.5 Významné instituce finančních trhů 238 // 6.5.1 Suverénní fondy 238 // 6.5.2 Podílové fondy 245 // 6.5.3 Nebankovní finanční společnosti 250 // 6.6 Finanční rizika 251 // 6.6.1 Řízení rizik - příklad úvěrového rizika 255 // 6.7 Finanční trh v České republice a ve světě 256 // 6.8 Trendy na finančních trzích 260 // 7. Mezinárodní finance 263 // 7.1 Platební bilance 263 // 7.1.1 Struktura platební bilance - položky platební bilance 264 // 7.1.2 Struktura běžného a kapitálového účtu - kreditní a debetní // pojetí 268 // 7.1.3 Struktura finančního účtu - čistá změna zahraničních // finančních aktiv 269 // 7.1.4 Účtování v platební bilanci - bilanční identita 272 // 7.1.5 Devizové rezervy 274 // 7.1.6 Salda platební bilance a jejich ekonomická analýza 278 // 7.1.7 Vyrovnávací procesy platební bilance 283 // 7.2 Devizové kurzy 286 // 7.2.1 Systémy devizových kurzů - historicko-systematizující // přístup 286 // 7.2.1.1 Nepružné devizové kurzy 287 // 7.2.1.2 Pružné devizové kurzy 288 // 7.2.1.3 Flodnocení systémů devizových kurzů 292 // 7.2.2 Systémy devizových kurzů - metodika Mezinárodního // měnového fondu 293 // 7.2.2.1 Systém devizového kurzu české koruny 296 // 7.2.3 Teorie devizových kurzů 299 // 7.2.3.1 Platebně bilanční přístup 300 // 7.2.3.2 Teorie parity kupní síly 301 // 7.2.4 Devizový trh 304 //
7.3 Mezinárodní měnová spolupráce 305 // 7.3.1 Mezinárodní měnový fond a Světová banka 306 // 7.3.2 Měnové unie v minulosti 309 // 7.3.3 Měnová spolupráce v Evropě a ve světě 310 // 7.3.4 Optimální měnová oblast 312 // 8. Bankovnictví 316 // 8.1 Pojem banka 316 // 8.2 Bankovní soustava 318 // 8.2.1 Konkrétní typy bankovních soustav 319 // 8.2.2 Faktory ovlivňující bankovní soustavu 319 // 8.3 Druhy bank 320 // 8.4 Bilance banky 323 // 8.4.1 Aktiva banky 324 // 8.4.2 Pasiva banky 326 // 8.4.3 Významnost jednotlivých položek aktiv a pasiv v bankovní // bilanci 328 // 8.5 Výkaz zisku a ztráty 332 // 8.6 Princip hospodaření banky 335 // 8.7 Finanční analýza v bankovnictví 340 // 8.7.1 Ukazatele struktury rozvahy a výkazu zisku a ztráty 341 // 8.7.2 Ukazatele bankovní rentability 342 // 8.7.3 Ukazatele bankovní likvidity 343 // 8.7.4 Ukazatele bankovní produktivity 345 // 8.7.5 Ukazatele kvality bankovních aktiv 346 // 8.7.6 Ukazatel kapitálové přiměřenosti 347 // 8.8 Bankovní regulace a dohled 348 // 8.8.1 Bankovní regulace a dohled v České republice v 349 // 8.8.1.1 Bankovní regulace - založení banky v České // republice 350 // 8.8.1.2 Bankovní dohled - povinnosti již existující banky 351 // 8.9 Bankovní obchody 356 // 8.9.1 Finančně úvěrové obchody 357 // 8.9.1.1 Peněžní úvěry 357 // 8.9.1.2 Závazkové úvěry a záruky 360 // 8.9.1.3 Alternativní formy financování 361 // // 8.9.2 Depozitní obchody 363 // 8.9.3 Platebně zúčtovací obchody 366 // 8.9.4 Investiční obchod 370 // 8.10 Specifické druhy bankovnictví - islámské bankovnictví 372 // 8.11 Trendy v komerčním bankovnictví 375 // 9. Pojišťovnictví 379 // 9.1 Riziko a podstata pojišťovnictví 379 // 9.2 Pojištění 381 // 9.2.1 Členění pojištění 381 // 9.2.1.1 Sociální pojištění 382 //
9.2.1.2 Komerční pojištění 383 // 9.2.2 Základní pojmy komerčního pojištění 384 // 9.2.3 Kritéria pojistitelnosti rizik 385 // 9.3 Princip hospodaření komerčních pojišťoven 386 // 9.4 Dohled a regulace v pojišťovnictví 390 // 9.5 Zajištěný 393 // 9.5.1 Členění a formy zajištění 394 // 9.6 Trendy v pojišťovnictví 395 // 10. Podnikové finance 397 // 10.1 Hlavní oblasti finančního rozhodování podniku 397 // 10.2 Principy podnikových financí 399 // 10.3 Majetková struktura podniku 400 // 10.4 Finanční struktura podniku 403 // 10.4.1 Optimální finanční struktura 405 // 10.5 Zdroje krátkodobého financování 406 // 10.6 Zdroje dlouhodobého financování 407 // Obsah // 10.6.1 Interní zdroje financování 408 // 10.6.2 Externí zdroje financování 409 // 10.7 Specifické moderní formy financování 410 // 10.8 Finanční analýza 413 // 10.8.1 Metody a ukazatele finanční analýzy 415 // 10.8.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 415 // 10.8.1.2 Analýza poměrových ukazatelů 416 // 10.8.1.3 Analýza souhrnných ukazatelů 420 // 11. Veřejné finance 422 // 11.1 Podstata a smysl veřejných financí 422 // 11.2 Soustava veřejných rozpočtů 423 // 11.2.1 Vyrovnanost veřejných rozpočtů 424 // 11.3 Státní rozpočet 425 // 11.3.1 Funkce státního rozpočtu 426 // 11.3.2 Struktura státního rozpočtu 427 // 11.4 Místní rozpočty 430 // 11.4.1 Struktura místních rozpočtů 431 // 11.5 Fiskální federalismus 432 // 11.6 Veřejný dluh 435 // 11.6.1 Příčiny vzniku veřejného dluhu 435 // 11.6.2 Financování a snižování veřejného dluhu 437 // 11.6.3 Důsledky veřejného dluhu 438 // Použité zdroje 441 // Seznam použitých zkratek 452 // Rejstřík 456
cnb003240753

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC