Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Prvé slovenské vydanie
Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2008
400 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-263-2 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 374-376 a rejstřík
001638339
Predhovor 13 // I. ÚVOD DO LEKÁRSKEJ PARAZITOLÓGIE 17 // Základné pojmy v parazitológii 17 // Pseudoparazitárne útvary 18 // Preadaptácia organizmu na parazitický spôsob života 19 // Adaptácie parazitov vyvolané parazitickým spôsobom života 19 // Vplyv parazita na hostiteľa 20 // II. LEKÁRSKA PROTOZOOLÓGIA 23 // Patogénne prvoky (Protozoa), morfológia a ich rozdelenie 23 // 1. Črevné protozoárne infekcie u človeka 25 // 1.1. Améby (Entamoeba histolytica) 26 // Ochorenie: amoebiasis, amébóza, amébová dyzentéria 26 // Ostatné črevné améby (Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Dientamoeba fragilis, Entamoeba hartmanni, Endolimax nana. Iodamoeba bütschlii, // Entamoeba polecki) 31 // 1.2. Bičíkovce (Giardia intestinalis) 37 // Ochorenie: giardiosis, giardióza, synonymum lambliasis, lamblióza 37 // Ostatné črevné bičíkovce (Chilomastix mesnili, Retortamonas intestinalis, Enteromonas hominis, Pentatrichomonas hominis) 41 // 1.3. Nálevníky (Balantidiam coli) 42 // Ochorenie: balantidiosis, balantidióza 42 // 1.4. Kokcídie (Cryptosporídium parvum) 46 // Ochorenie: cryptosporidiosis, kryptosporidióza 46 // Ostatné črevné kokcídie (Isospora belli, Isospora natalensis) 51 // Ochorenie: isosporosis, izosporóza 51 // Sarcocystis hominis (synonymum Sarcocystis bovihominis), Sarcocystis suihominis 54 // Ochorenie: sarcocystosis, sarkocystóza 54 // 1.5. Mikrosporídie (Encephalitozoon spp., Enterocytozoon bieneusi, Septata intestinalis, Nosema bombycis) 58 // Ochorenie: microsporidiosis, mikrosporidióza 58 // 2. Extraintestinálne protozoárne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človeka 62 // 2.1. Améby (Entamoeba histolytica) 63 // Ochorenie: amoebiasis, amébóza, extraintestinálna amébóza 63 // Ostatné dutinové améby (Entamoeba gingivalis - buccalis) 65 //
2.2. Voľne žijúce améby (Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris) 65 // Ochorenie: primárna amébová meningoencefalitída, naeglerióza, // granulomatózna amébová encefalitída, akantamébóza, amébová keratitída ... 65 // 2.3. Trichomonády (Trichomonas vaginalis) 72 // Ochorenie: trichomoniasis urogenitalis, urogenitálna trichomonóza 72 // Ostatné dutinové trichomonády (Trichomonas tenax) 77 // 2.4. Kokcídie (Toxoplasma gondii) 77 // Ochorenie: toxoplasmosis. toxoplazmóza 77 // 2.5. Pneumoeysty (Pneumocystis carinii, Pneumocystis jiroueci) 82 // Ochorenie: pneumocystosis, pneumocystóza, pneumocystová pneumónia ... 82 // 2.6. Leišmánie (Leishmania donouani. Leishmania Iropica, Leishmania brasiliensis. Leishmania mexicana) 87 // Ochorenie: leishmaniosis, leišmanióza 87 // Leishmaniosis cutanea. kožná leišmanióza a jej vyvolávatelia (Leishmania cutanea, Leishmania major. Leishmania tropica. Leishmania aethiopica) 87 Leishmaniosis mucocutanea, sliznicovokožná leišmanióza a jej vyvolávatelia (Leishmania mexicana, Leishmania brasiliensis) 91 // Leishmaniosis visceralis. viscerálna leismanióza a jej vyvolávatelia (Leishmania donouani, Leishmania infantum, Leishmania chagasi) 91 // 2.7. Trypanozómy (americké) (Trypanosoma cruzi) 94 // Ochorenie: trypanosomiasis, trypanozomóza (trypanosomóza). morbus Chagas. Chagasova choroba 94 // Trypanosoma rangeli 98 // 3. Protozoárne nákazy krvného a lymfatického systému človeka 99 // 3.1. Trypanozómy (africké) (Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodesiense) ... 100 // Ochorenie: tiypanosomiasis, trypanozomóza (trypanosomóza). spavá choroba... 100 // 3.2. Plazmódiá (Plasmodium malariae, Plasmodium ovale. Plasmodium uiuax. // Plasmodium Jalciparum) 106 // Ochorenie: malaria, malária 106 // Malaria quartana (štvordňová malária) 110 //
Malaria tertiana benigna (trojdňová benígna malária) 110 // Malaria tertiana maligna (tropická malígna malária) 111 // 3.3. Babézie (Babesia microti. Babesia gibsoni. Babesia divergens. // Babesia bovis) 117 // Ochorenie: babesiosis, babezióza 117 // III. LEKÁRSKA HELMINTOLÓGIA 122 // Patogénne červy (Helminíhes). morfológia a ich rozdelenie 122 // 4. Črevné nákazy u človeka spôsobené nematódami 125 // 4.1. Hlístovce (Nematoda) 126 // Škrkavka detská (Ascaris lumhricoides) 126 // Ochorenie: ascariasis. askarióza 126 // Tenkohlavec ľudský (Trichuris trichiura) 132 // Ochorenie: trichuriasis. trichurióza 132 // Mrľa detská (Enterobius vermicularis, synonymum Oxyuris uermicularis) 137 // Ochorenie: enterobiosis, enterobióza, oxyuriasis, oxyurióza 137 // Machovec ľudský (Ancylostoma duodenale) 142 // Ochorenie: ancylostomiasis. ankylostomóza 142 // Machovec americký (Necator americanus) 142 // Ochorenie: necatoriosis, nekatorióza 142 // Háďatko črevné (Strongyloides stercoralis) 147 // Ochorenie: strongyloidosis, strongyloidóza 147 // 5. Črevné nákazy u človeka spôsobené cestódami 152 // 5.1. Pásomnicovce (Cestodes) 153 // Pásomnica bezbranná (Taenia saginata. synonymum Taeniarhynchus saginatiis) 153 // Ochorenie: taeniasis. tenióza, taeniarhynchosis. teniarynchóza 153 // Pásomnica dlhočlánková (Taenia solium) 158 // Ochorenie: taeniasis. tenióza 158 // Pásomnica detská (Hymenolepis nana) 162 // Ochorenie: hymenolepiosis, hymenolepióza 162 // Pásomnica potkania (Hymenolepis diminuta) 166 // Ochorenie: hymenolepiosis, hymenolepióza 166 // Pásomnica psia (Dipylidium caninum) 167 // Ochorenie: dipylidiosis, dipylidióza 167 // Škárovec široký (Diphyllobothrium latum) 168 // Ochorenie: diphyllobothriosis. difylobotrióza 168 // 6. Črevné nákazy u človeka spôsobené trematódami 173 //
6.1. Motolice (Trematodes) 174 // Motolica črevná (Fasciolopsis buski) 174 // Ochorenie: fasciolopsiosis, fasciolopsióza 174 // Motolica egyptská (Heterophyes heterophyes) 178 // Ochorenie: heterophyosis. heterofyóza 178 // Motolica malá (Metagonimus yokogawai) 179 // Ochorenie: metagonimosis. metagonimóza 179 // 7. Nákazy krvného systému človeka spôsobené trematódami 180 // 7.1. Motolice (Trematodes) 181 // Krvnička močová (Schistosoma haematobium) 182 // Ochorenie: schistosomiasis, schistozomóza (schistosomóza), bilharziosis. bilharzióza 182 // Krvnička črevná (Schistosoma mansoni) 183 // Ochorenie: schistosomiasis. schistozomóza (schistosomóza). bilharziosis. bilharzióza 183 // Krvnička pečeňová (Schistosoma japonicum) 186 // Ochorenie: schistosomiasis. schistozomóza (schistosomóza). bilharziosis. bilharzióza 186 // Schistosoma intercalatum 187 // Ochorenie: schistosomiasis, schistozomóza (schistosomóza). bilharziosis. bilharzióza 187 // 8. Extraintestinálne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človeka spôsobené trematódami 190 // 8.1. Motolice (Trematodes) 191 // Motolica pečeňová (Fasciola hepatica) 191 // Ochorenie: fasciolosis, fasciolóza 191 // Motolica žlčová (Clonorchis sinensis) 196 // Ochorenie: clonorchiasis, klonorchióza 196 // Motolica psia (Opisthorchisfelineus), motolica thajská (Opisthorchis viverrini) . 200 // Ochorenie: opisthorchiosis, opistorchióza 200 // Motolica kopijovitá (Dicrocoelium dendriticum) 201 // Ochorenie: dicrocoeliosis. dikrocelióza 201 // Motolica pľúcna (Paragonimus westermani) 204 // Ochorenie: paragonimiasis, paragonimóza 204 // Cerkáriová dermatitída, schistozómová cerkarióza 208 // 9. Extraintestinálne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človeka spôsobené cestódami 209 // 9.1. Pásomnicovce (Cestodes) 210 //
Pásomnica psia, synonymum pečeňová (Echinococcus granulosus) 210 // Ochorenie: echinococcosis (hydatidosis). echinokokóza (hydatidóza) cystická (unilokulárna) 210 // Pásomnica líščia (Echinococcus multilocularis) 215 // Ochorenie: echinococcosis (hydatidosis), echinokokóza, alveokokóza (hydatidóza) multilokulárna, alveolárna 215 // 9.2. Cysticerkóza - cysticercosis (cysticercus bovis, cysticercus cellulosae, cysticercus racemosus) 219 // 10. Extraintestinálne nákazy tkanív a vnútorných orgánov človeka spôsobené nematódami 223 // 10.1. Hlístovce (Nematoda) 224 // Svalovec stočený (Trichinella spiralis) 224 // Ochorenie: trichinellosis, trichinosis. trichinelóza, trichinóza 224 // Škrkavka psia (Toxocara canis), škrkavka mačacia (Toxocara cati) 229 // Ochorenie: toxocarosis. toxokaróza 229 // Angiostrongylus costaricensis. Angiostrongylus cantonensis 234 // Ochorenie: angiostrongylosis, angiostrongylóza 234 // Anisakis sp 239 // Ochorenie: anisakiosis. anizakióza 239 // Vlasovec medinský (Dracunculus medinensis) 240 // Ochorenie: dracunculosis. drakunkulóza 240 // 11. Parazitárne nákazy krvného a lymfatického systému človeka spôsobené nematódami 245 // 11.1. Hlístovce (Nematoda) 246 // Vlasovec miazgový (Wuchereria bancrofti) 246 // Ochorenie: wuchereriosis, wuchererióza 246 // Vlasovec malajský (Brugia malayi) 250 // Ochorenie: brugiosis. brugióza 250 // Vlasovec očný (Loa loa) 251 // Ochorenie: loaosis. loaóza 251 // Vlasovec kožný (Onchocerca volvulus) 255 Ochorenie: onchocercosis, onchocerkóza 255 // Vlasovec psí (Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens) 259 // Ochorenie: dirofilariosis, dirofilarióza 259 // IV. OPORTÚNNE PARAZITÓZY U IMUNODEFICIENTNÝCH PACIENTOV 261 // V. NAJČASTEJŠIE SPÔSOBY VZNIKU INFEKCIE 264 // VI. PRÍLEŽITOSTNE PARAZITICKÉ ČERVY 266 //
Acanthocephala (háčikohlavce) 266 // VII. PRÍLEŽITOSTNE PARAZITICKÉ ČLÁNKOVCE 267 // Hirudinea (pijavice) 267 // Pentastomida (jazyčnatky) 268 // VIII. LEKÁRSKA ARACHNOENTOMOLÓGIA 269 // Arthropoda (článkonožce) 271 // Acarina (roztoče) 271 // Metastigmata, synonymum Ixodides (kliešCaky) 272 // Argasidae (kliešfakovité) 272 // Ixodida (kliešte) 273 // Ixodidae (kliešíovité) 273 // Mesostigmata (roztoče) 276 // Dermanyssidae (čmelíkovité) 276 // Prostigmata. synonymum Trombidiformes (zamatovkovité) 277 // Demodicidae (trudníkovité) 277 // Trombiculidae (zamatovkovité) 278 // Astigmata. synonymum Sarcoptiformes (zákožkovce) 279 // Sarcoptidae (zákožkovité) 279 // Acaridae (skladokazovité) 282 // Pyroglyphidae 286 // Hexapoda 287 // Insecta (hmyz) 287 // Anoplura (vši) 287 // Heteroptera (ploštice) 291 // Reduviidae (zákernicovité) 291 // Cimicidae (plošticovité) 293 // Siphonaptera, synonymum Aphaniptera (blchy) 295 // Pulicidae (blchovité) 296 // Ceratophyllidae 297 // Hectopsyllidae 297 // Diptera (dvojkrídlovce) 298 // Nematocera (hmyz cicajúci krv) 299 // Phlebotomidae (flebotómy - kútovky) 299 // Culicidae (komárovité) 300 // Simuliidae (muškovité) 303 // Ceratopogonidae (pakomárikovité) 304 // Brachycera (muchy) 305 // Tabanidae (ovadovité) 305 // Glossinidae (muchy bodavé) 307 // Synantropné dvojkrídlovce 308 Muscidae (muchovité) 308 // Symbovilné muchy cicajúce krv 310 // Sekretofágne symbovilné muchy 310 // Myiózy a ich vyvolávatelia 310 // Calliphoridae (bzučivkovité) 310 // Sarcophagidae (mäsiarkovité) 312 // Hypodermatidae (strečkovité) 312 // Oestridae (strečkovité) 313 // Cuterebridae 313 // Blattodea (šváby) 314 // Scorpiones (šfúry) 315 // Araneida (pavúky) 316 // Chilopoda (stonožky) 316 //
IX. LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA 317 // Odber biologického materiálu na parazitologické vyšetrenie, jeho predbežné spracovanie a laboratórne vyšetrenie 317 // Biologický materiál, ktorý sa odoberá na parazitologické vyšetrenie 317 // Odber materiálu na spracovanie a vyšetrenie v diagnostickom laboratóriu 317 // Stolica 317 // Odber perianálneho odtlačku a steru 321 // Moč 322 // Spútum 322 // Vaginálny a uretrálny výter, prípadne odber prostatického sekrétu 322 // Duodenálna šťava 323 // Mozgovomiechový mok 323 // Bioptické materiály 323 // Punktát z pečeňového abscesu 323 // Punktát z lymfatickej uzliny 323 // Punktát zo sterna alebo zo sleziny 324 // Materiál z kožných vredov 324 // Excízia kože a tkanivový mok z okolia podkožných uzlov 324 // Skarifikácia pokožky pri svrabe 324 // Zoškraby z črevnej sliznice 325 // Rôzne exstirpované tkanivá 325 // Exstirpované lymfatické uzliny 325 // Excízia zo svalov 325 // Pečeňové tkanivo 325 // Materiál z kyretáže abortu 325 // Rôzne materiály (tkanivá) odobraté pri pitve 326 // Parazitické červy 326 // Článkonožce 326 // Krv 326 // Krv na sérologickú diagnostiku 326 // Krvné mikroskopické preparáty 327 // Krv na izolačný pokus na živnej pôde alebo zvierati 327 // Odber krvi na osobitné vyšetrenie 327 // Zoznam farebných schém biologických cyklov použitých v učebnici 328 // Obrazová príloha 331 // Viacjazyčné názvy parazitických protozoí a helmintov uvedených v tejto knihe 362 // Literatúra 374 // Zoznam použitých skratiek 377 // Register 378

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC