Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Vydavateľstvo Osveta, [2014]
244 stran : ilustrace, formuláře ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-414-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001638347
OBSAH // Úvod ... 9 // 1 Domáca ošetřovatelská starostlivosť v krajinách Európskej únie // (Mária Tabaková) ... 10 // 1.1 Domáca ošetrovateľská starostlivosť - vymedzenie pojmu ... 10 // 1.2 Determinanty rozvoja domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 11 // 1.3 Financovanie zdravotnej/domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 13 // 1.4 Organizačná štruktúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 15 // 2 Domáca ošetrovateľská starostlivosť na Slovensku (Mária Kožuchová) 19 // 2.1 Historické východiská domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 19 // 2.2 História vzniku domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku ... 24 // 2.3 Charakteristika domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 27 // 2.4 Ciele domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 31 // 2.5 Formy domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 33 // 2.6 Výhody domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 34 // 2.7 Podmienky poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 38 // 2.8 Faktory ovplyvňujúce rozvoj domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 41 // 2.9 Trendy vývoja domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 46 // 3 Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivostí (Mária Kožuchová) ... 55 // 3.1 História vzniku agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti // na Slovensku ... 55 // 3.2 Charakteristika agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 60 // 3.3 Faktory ovplyvňujúce vývoj agentúr domácej
ošetrovateľskej // starostlivostí... 63 // 3.4 Zdroje financovania agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 67 // 3.5 Ošetrovateľská dokumentácia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti... 69 // 3.6 Priestorové a materiálno-technické vybavenie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 72 // 3.7 Personálne zloženie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti ... 73 // 3.8 Profesijné organizácie sestier agentúr domácej ošetrovateľskej // starostlivosti... 76 // 4 Rodina ako súčasť poskytovania starostlivosti v domácom prostredí // (Radka Kurucová) ... 83 // 4.1 Rodina - vymedzenie pojmu ... 83 // 4.1.1 Funkcie rodiny ... 84 // 4.1.2 Rodinné fungovanie ... 86 // 4.2 Zmeny v rodine pri poskytovaní starostlivosti o pacienta // v domácom prostredí ... 88 // 4.3 Záfaž opatrovateľa ... 91 // 4.3.1 Posudzovanie záťaže opatrovateľa... 93 // 4.4 Pomoc rodine počas poskytovania starostlivosti o pacienta // v domácom prostredí ... 96 // 4.4.1 Respitná starostlivosť... 99 // 5 Kvalita života pacientov v domácom prostredí (Ivan FarskýI ... 103 // 5.1 Kvalita života - vymedzenie pojmu ... 103 // 5.1.1 Kvalita života a jej determinanty... 104 // 5.1.2 Model dynamického procesu kvality života pri chronickom ochorení ... 106 // 5.2 Kvalita života v kontexte ošetrovateľstva ... 108 // 5.2.1 Konceptuálne ošetrovateľské modely, teórie a kvalita života ... 108 // 5.3 Metódy merania kvality života...
110 // 5.4 Kvalita života pacientov v domácom prostredí ... 111 // 6 Spokojnosť pacientov v domácej ošetrovateľskej // starostlivosti (Mária Kožuchová) ... 121 // 6.1 Spokojnosť - vymedzenie pojmu ... 121 // 6.2 Faktory ovplyvňujúce spokojnosť pacientov ... 125 // 6.3 Zisťovanie spokojnosti pacientov ... 129 // 7 Pracovná spokojnosť sestier v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Mária Kožuchová) ... 135 // 7.1 Pracovná spokojnosť - vymedzenie pojmu ... 135 // 7.2 Špecifiká pracovnej spokojnosti sestier ... 138 // 7.3 Faktory ovplyvňujúce pracovnú spokojnosť sestier ... 142 // 7.3.1 Ekonomicko-organizačné faktory ... 142 // 7.3.2 Morálno-psychologické a sociálne faktory... 144 // 7.3.3 Vnútorné faktory ... 146 // 7.3.4 Vonkajšie faktory ... 150 // 7.3.5 Demografické faktory... 152 // 7.4 Zisťovanie pracovnej spokojnosti sestier ... 154 // 8 Etika v kontexte domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Mária Tabaková) ... 160 // 8.1 Základné etické princípy ... 160 // 8.2 Etika v ošetrovateľstve ... 161 // 8.3 Vybrané etické otázky pri poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti... 162 // 9 Komunikácia v domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Milina Bubeníková) ... 169 // 9.1 Komunikácia - vymedzenie pojmu ... 169 // 9.1.1 Funkcie komunikácie ... 170 // 9.2 Formy komunikácie sestry v domácom prostredí... 171 // 9.3 Predpoklady porozumenia a dorozumenia sestry s pacientom v domácom prostredí
... 175 // 9.4 Faktory ovplyvňujúce komunikáciu medzi sestrou a pacientom // v domácom prostredí ... 176 // 9.5 Faktory zlepšujúce komunikáciu medzi sestrou a pacientom v domácom prostredí ... 179 // 9.6 Komunikácia s hendikepovanými pacientmi v domácom prostredí ... 183 // 9.7 Stratégie komunikácie a zvládanie konfliktov s problémovými pacientmi // v domácom prostredí ... 188 // 10 Záťaž sestier pracujúcich v agentúrach domácej ošetrovateľskej // starostlivosti (MHina Bubeníkouál ... 196 // 10.1 Záťaž - vymedzenie pojmu ... 196 // 10.1.1 Fyzická záťaž sestier ... 197 // 10.1.2 Psychická záťaž sestier... 198 // 10.1.3 Negatívny vplyv záťaže na zdravie sestry ... 199 // 10.1.4 Prevencia fyzickej a psychickej záťaže ... 200 // 10.2 Stres - vymedzenie pojmu... 202 // 10.2.1 Negatívny vplyv stresu na zdravie sestry ... 203 // 10.2.2 Prevencia stresu ... 204 // 10.3 Profesionálna deformácia - vymedzenie pojmu ... 206 // 10.3.1 Syndróm vyhorenia-vymedzenie pojmu ... 208 // 10.3.2 Rizikové faktory syndrómu vyhorenia... 209 // 10.3.3 Prevencia syndrómu vyhorenia ... 210 // Záver ... 216 // Prílohy ... 217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC