Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Druhé, přepracované a doplněné vydání
Praha : Mladá fronta, 2018
687 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4641-1 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001638352
Předmluva k 2. vydání...15 // Poděkování...19 // Předmluva k 1. vydání ...21 // I V proměnách času // Úvodem...25 // Slova, která byla na počátku ...27 // Na úsvitu dějin...28 // Akupunktura a tradiční čínská medicína...30 // Malý historický exkurz...32 // Vznik a počátky akupunktury...36 // Tyrolské intermezzo...38 // Ötzi a jeho tetování...41 // Kde vlastně vznikla akupunktura?...45 // Jak tomu bylo v Číně...47 // Úvahy nad tradičními medicínskými představami...49 // Medicína v dávné a nedávné Evropě...55 // V myšlenkových proudech...58 // Taoisté a my...61 // Konfucius a ti druzí...68 // Z Číny do světa...73 // Akupunktura v globálním světě...78 // Země bývalého Československa... 80 // Rakousko...88 // Německo (včetně bývalé NDR)...91 // Švýcarsko...95 // Francie...98 // Velká Británie...100 // Rusko a země bývalého Sovětského svazu...103 // USA...105 // Kanada...112 // Současná Čína...113 // Ostatní země ...116 // Skandinávie...117 // Země Beneluxu...119 // Jižní Evropa...121 // Země střední Evropy...124 // Pobaltí...128 // Střední východ...130 // Země východní Asie ...132 // Austrálie...139 // Země Latinské Ameriky...140 // Afrika...141 // Mezinárodní život...142 // Akupunktura na univerzitách a v další výuce...147 // Na závěr ...149 // II Základy tradiční čínské akupunktury // Rekapitulace...153 // Spor o akupunkturu...155 // Ještě jedno ohlédnutí...158 // Základní pojmy a principy tradiční čínské medicíny...166 // Polarita jin-jang... .169 // Koncepce wu-sing ...173 // Orgány, které znali a neznali Číňané...176 // Základní charakteristiky orgánů...179 // Orgánové hodiny a energetické vrstvy...186 // Zdraví a nemoc ve staré Číně...192 // O příčinách nemocí...194 // Plnost jangu...197 // Prázdnota jangu...197 //
Plnost jinu...197 // Prázdnota jinu...197 // Vnější syndrom...197 // Syndrom chladu...198 // Vnitřní syndrom...198 // Syndrom horka...198 // Základy pulzové diagnostiky...199 // Od bodů ? drahám...204 // A-ši body...204 // Body třinácti démonů...204 // Body pěti přehrad...204 // Systém drah a bodů...206 // ? systematice drah a bodů... 207 // Přehled bodů se zvláštními účinky...210 // Body štěrbin (xi)...210 // Kardinální body mimořádných drah ...211 // Mistrovské body (německy tzv. „Meisterpunkte“)...211 // Regionální body...212 // Body biorytmu (body orgánových hodin) ...212 // Centralizační body...212 // Funkční body...213 // Symptomatické body...213 // Body se specifickými účinky...213 // Mimořádné dráhy...213 // Jin-wej-maj (česky: zahnutá /var. : pojivová/ jinová dráha)...215 // Čchung-maj (česky: veledůležitá dráha, „moře drah“)...215 // Tu-maj (česky: řídící dráha, vládnoucí dráha)...215 // Jang-čchiao-maj (česky: jangová dráha pramene)...216 // Jang-wej-maj (česky: zahnutá /var. : pojivová/ jangová dráha)...216 // Taj-maj (česky: opasková dráha)...216 // Žen-maj (česky: dráha početí)...217 // Jin-čchiao-maj (česky: jinová dráha pramene)...217 // Šlachosvalové dráhy...218 // Základní pravidla a body tradiční akupunktury...219 // Pravidlo matka-syn...220 // Pravidlo půlnoc-poledne...221 // Pravidlo manžel-manželka...221 // Malá punktura - velká punktura (petite piqúre - grande piqúre) ..222 // Na závěr tradiční čínské akupunktury...223 // III Akupunktura v západní medicíně // Akupunktura jako fenomén... 227 // Od čchi po kilobity...229 // Medicína založená na důkazech...233 // Půl století v západní medicíně...237 // Akupunktúrni bod jako místo v organismu...243 // Morfologické zvláštnosti...245 //
Fyziologické zvláštnosti...254 // Klinické zvláštnosti...259 // Akupunktúrni bod jako funkční jednotka... 264 // Biokybernetický pohled...265 // Akupunktúrni bod jako brána informací do organismu...266 // Bod jako součást zpětnovazebního regulačního systému...266 // lidského organismu...266 // Akupunktúrni bod jako informační křižovatka...267 // Na okraj k akupunkturním drahám...267 // Některé teorie a koncepce akupunktury...269 // Biokybernetická koncepce akupunktury...271 // Hlavní účinky akupunktury...277 // Analgetický efekt...277 // Účinky na motorický systém a poruchy hybnosti...277 // Regenerační (homeostatický) efekt...278 // Zklidňující efekt (sedace)...279 // Imunostimulační účinek...279 // Psychicky regulační efekt...281 // Akupunktura a bolest...282 // Vrátkový mechanismus...283 // Presynaptická inhibice (opioidní peptidy)... 286 // Hlavní neuropeptidy a mediátory ...288 // Ascendentní a descendentní inhibiční systémy...290 // Nedořešené otázky akupunktury...294 // Popáleniny ...295 // Vliv na smysly...296 // Nauzea, vomitus...297 // Oblast alergií (senná rýma, kopřivka, astma)...298 // Imunostimulace, krvetvorba...301 // Cévní mozkové příhody, traumata CNS...301 // Dětská mozková obrna... 303 // Emoce, deprese... 303 // Neurologická onemocnění ...304 // Chronický únavový syndrom, fibromyalgie...305 // Motorické poruchy...305 // Ostatní onemocnění...306 // Na závěr...307 // IV Systematika drah a bodů // Před studiem drah a bodů...311 // Jak na akupunktúrni body ...312 // ? použité nomenklatuře...313 // Způsob vyhledávání bodů...315 // Anatomická poloha...315 // Udávání vzdáleností...316 // Lokalizace v určitých pozicích pacienta...319 // Detekce bodů...319 // Vyhledávání bodů palpaci...319 // Dráha plic...326 //
Dráha tlustého střeva...332 // Dráha žaludku... 340 // Dráha sleziny-slinivky...358 // Dráha srdce... 368 // Dráha tenkého střeva...374 // Dráha močového měchýře...382 // Dráha ledvin...404 // Dráha perikardu...414 // Dráha trojího zářiče (tří ohňů)...422 // Dráha žlučníku...434 // Dráha jater...450 // Dráha řídící (zadní střední)...458 // Dráha početí (přední střední)...472 // Body mimo dráhy (extraordinary points - EX)...484 // V Úvod do aurikuloterapie // Napichování ucha... 496 // Mikrosystémy...497 // Vznik a původ aurikuloterapie...498 // Anatomie ušního boltce...503 // Galerie ušních boltců...506 // Inervace ušního boltce...511 // Embryologické souvislosti...513 // Vlastnosti bodů na aurikule ...514 // Problematika laterality...515 // Systematika aurikuloterapie...516 // Lateralita a tzv. omega body...516 // Projekce páteře...517 // Nulový bod a systém radiál...519 // Projekce hybného systému... 520 // Projekce centrálního nervového systému...521 // Projekce mozkových nervů...524 // Projekce diencefala (vnitřní strana tragu a antitragu)...526 // Projekce autonomního nervového systému...528 // Psychosomatické body...531 // Projekce hrudních orgánů...534 // Projekce zažívacího systému...535 // Projekce endokrinního systému ...536 // Projekce urogenitálního systému...538 // Ušní geometrie...539 // Trojúhelníkové programy - odvykací kúry ...540 // Velká delta...540 // Malá delta ...541 // Odvykací program podle Portnova...543 // Obezita... 544 // Milaniho trojúhelník... 545 // Vyšetřování ucha a vyhledávání bodů...546 // Způsoby ošetření bodů na uchu...550 // Jehly...550 // Elektrická stimulace...551 // Tlak...551 // Farmakopunktura...552 // Ostatní možnosti...552 // Indikace a kontraindikace aurikuloterapie ...553 // Indikace...553 //
Kontraindikace... 554 // Způsob značení bodů na uchu... 554 // Nogierův reflex a aurikulomedicína...557 // Čínská škola akupunktury ušního boltce...560 // Body proti bolesti... .562 // Body s vegetativním účinkem...563 // Body hormonální ...564 // VI Praktická akupunktura // Způsoby stimulace akupunkturních bodů ...571 // Jehly (klasická akupunktura)...574 // Moxa...582 // Elektrické proudy v akupunktuře...587 // Laser...602 // Magnety ... 607 // Vakuopunktura ...612 // Akupresura...617 // Farmakopunktura...621 // Kladívko...622 // Sakamura...623 // Některé ostatní formy akupunktury... 624 // Specifické techniky přidružené ? akupunktuře... 629 // Cerebrální akupunktura... 629 // Neurální terapie...635 // Suchá jehla (resp. technika podle Gunna)...637 // Jak se dělá akupunktura... 638 // Praktické a legislativní poznámky...640 // Indikace a kontraindikace akupunktury... 643 // Indikace WHO...645 // Kombinace akupunktury s jinými léčebnými postupy...648 // Akupunktúrni sezení...648 // Délka sezení...649 // Frekvence a celkový počet sezení...650 // Reakce na akupunkturu...650 // Komplikace akupunktury...652 // Prognóza léčení a trvalost výsledků... 655 // Charakter a průběh onemocnění... 655 // Pacient, jeho stav a reakce...656 // Lékař a jeho umění...656 // Možnosti a meze akupunktury...657 // Speciální indikace...658 // Tradiční akupunktura u bolestivých stavů ...660 // Bolesti hlavy, migrény...660 //
Neuralgie trigeminu...663 // Bolesti v oblasti krku a krční páteře...664 // Bolesti paže-ramene ...664 // Akutní torticollis...665 // Bolesti v lumbosakrální krajině...666 // Kořenový syndrom Sx...666 // Kořenový syndrom L5...667 // Kořenový syndrom L4...667 // Bolesti kyčle...668 // Bolesti kolene...668 // Onemocnění pohybového aparátu - doplňky ...668 // Neurologická onemocnění a doplňky ...669 // Interní onemocnění...671 // Onemocnění zažívacího traktu...672 // Alergie...673 // Kožní choroby...673 // Vegetativní a hormonální poruchy...674 // Psychika a psychosomatika...674 // Akupunktura a přidružené techniky pro seniory...675 // Varia a doplňky...677 // Seznam zkratek...679 // Rejstřík...681 // Medailonek autora // 687
(OCoLC)1043893704
cnb002999210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC