Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydanie
Martin : Vydavateľstvo Osveta, [2013]
223 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-410-0 (brožováno)
Vysokoškolská učebnica
Obsahuje bibliografii na stranách 218-223
001638363
Predhovor (Ľ. Poledníková) 8 // Úvod 9 // 1 Geriatrické ošetrovateľstvo (C. Poledníková) 11 // 1.1 Základné pojmy a charakteristiky 11 // 1.2 Ciele a úlohy geriatrického ošetrovateľstva 12 // 1.3 Manažment geriatrického ošetrovateľstva 13 // 1.4 Špecifiká ošetrovateľského procesu v geriatrickej starostlivosti 16 // 1.4.1 Špecifiká fázy posudzovania 16 // 1.4.2 Špecifiká diagnostickej fázy 21 // 1.4.3 Špecifiká fázy plánovania 25 // 1.4.4 Špecifiká fázy realizácie 35 // 1.4.5 Špecifiká fázy vyhodnotenia 35 // 2 Charakteristiky geriatrického veku (Ľ. Poledníková) 37 // 2.1 Definícia starnutia a staroby 37 // 2.2 Telesné, psychické a sociálne zmeny v starobe 38 // 2.3 Špecifiká chorôb v starobe 42 // 3 Farmakoterapia a rehabilitácia v geriatrii 44 // 3.1 Úvod do farmakoterapie v geriatrii (I. Vaňo) 44 // 3.1.1 Faktory ovplyvňujúce farmakoterapiu v starobe 45 // 3.1.2 Zvláštnosti farmakokinetiky a farmakodynamiky v starobe 45 // 3.1.3 Liekové interakcie u geriatrických pacientov 47 // 3.1.4 Nežiaduce účinky liekov vo vyššom veku 48 // 3.2 Rehabilitácia v geriatrii (1. Vaňo. A. Királová) 49 // 3.2.1 Formy poskytnutia rehabilitácie 50 // 3.2.2 Metodiky v rehabilitácii seniorov 50 // 3.2.3 Kúpeľná starostlivosť 52 // 4 Etické aspekty ošetrovania seniora (E. Krištofová) 53 // 4.1 Rodina a starý človek 54 // 4.2 Násilie na starých ľuďoch 55 // 4.3 Mravná orientácia a etický kódex v ošetrovateľstve 57 // 4.4 Etické problémy v geriatrii 58 // 4.5 Právo na strane starších 61 // 4.6 Etické dimenzie starnutia 62 // 6 // 5 Osobitosti komunikácie so seniorom (M. Boledovičová. I. Nádaská) 64 // 5.1 Špecifiká neverbálnej komunikácie 65 // 5.2 Špecifiká verbálnej komunikácie 66 // 6 Sociálna starostlivosť o seniorov v Slovenskej republike (M. Hrozenská) 68 //
6.1 Základné pojmy 68 // 6.2 Demografický vývoj seniorskej populácie v SR z hľadiska vybraných aspektov 69 // 6.3 Sociálne starnutie 71 // 6.4 Systém sociálnej starostlivosti v podmienkach SR 72 // 7 Ošetrovanie seniorov pri imobilite (Ľ. Poledníková) 77 // 7.1 Imobilita. imobilizačný syndróm, medicínsky manažment 77 // 7.2 Ošetrovateľský proces pri imobilite 80 // 8 Ošetrovanie seniorov s inkontinenciou moču a stolice (Ľ. Poledníková) 85 // 8.1 Ošetrovateľský proces pri inkontinencii moču 85 // 8.2 Ošetrovateľský proces pri inkontinencii stolice 92 // 9 Ošetrovanie seniorov pri ochoreniach srdcocievneho systému // (1. Nádaská, L. Poledníková) 97 // 9.1 Špecifiká ošetrovateľského procesu pri ochoreniach srdca a ciev 98 // 9.2 Ošetrovateľský proces pri ischemickej chorobe srdca 102 // 9.3 Ošetrovateľský proces pri ischemickej chorobe dolných končatín 105 // 10 Ošetrovanie seniorov pri ochoreniach dýchacieho systému (M. Líšková) 107 // 10.1 Špecifiká ošetrovateľského procesu pri ochoreniach dýchacieho systému 107 // 10.2 Ošetrovateľský proces pri pneumónii 111 // 10.3 Ošetrovateľský proces pri tuberkulóze 113 // 11 Ošetrovanie seniorov s ochorením krvi (M. Líšková) 115 // 11.1 Špecifiká ošetrovateľského procesu pri ochoreniach krvi 115 // 11.2 Ošetrovateľský proces pri anémiách 118 // 11.3 Ošetrovateľský proces pri leukémiách 120 // 12 Ošetrovanie seniorov s ochorením tráviaceho systému (M. Líšková) 123 // 12.1 Špecifiká ošetrovateľského procesu pri ochoreniach tráviaceho systému 123 // 12.2 Ošetrovateľský proces pri vredovej chorobe žalúdka a dvanástnika 127 // 12.3 Ošetrovateľský proces pri obstipácii 129 // 12.4 Ošetrovateľský proces pri divertikulóze 130 // 13 Ošetrovanie seniorov s ochorením nervového systému (J. Mesárošová) 132 //
13.1 Špecifiká ošetrovateľského procesu pri ochoreniach nervového systému 133 // 13.2 Ošetrovateľský proces pri náhlej cievnej mozgovej príhode 138 // 13.3 Ošetrovateľský proces pri Parkinsonovej chorobe 140 // 14 Ošetrovanie seniorov s ochorením pohybového systému (Ľ. Poledníková) 143 // 14.1 Špecifiká ošetrovateľského procesu pri ochoreniach pohybového systému 143 // 14.2 Ošetrovanie seniorov pri osteoartróze 146 // 14.3 Ošetrovanie seniorov pri osteoporóze 149 // 7 // 15 Ošetrovanie seniorov s endokrinným ochorením (I. Nádaská, Ľ. Poledníková) 152 // 15.1 Špecifiká ošetrovateľského procesu pri endokrinných ochoreniach 153 // 15.2 Ošetrovateľský proces pri diabetes mellitus 157 // 15.3 Ošetrovateľský proces pri hypertyreóze 159 // 15.4 Ošetrovateľský proces pri hypotyreóze 160 // 16 Ošetrovanie seniorov pri delíriu, demencii a depresii (G. Vôrôsová. D. Zrubcová. // J. Ballayová) 162 // 16.1 Špecifiká ošetrovateľského procesu pri psychických poruchách a ochoreniach 162 // 16.2 Ošetrovateľský proces pri delíriu 167 // 16.3 Ošetrovateľský proces pri demencii 171 // 16.4 Ošetrovateľský proces pri depresii 175 // 17 Ošetrovanie seniorov s onkologickým ochorením (Ľ. Pavelová. Z. Schmidtová) 177 // 17.1 Ošetrovateľský proces pri nádoroch pľúc 177 // 17.2 Ošetrovateľský proces pri karcinome prostaty 186 // 17.3 Ošetrovateľský proces pri karcinome prsníka 191 // 18 Ošetrovanie seniorov s urologickým ochorením (A. Solgajová) 197 // 18.1 Špecifiká ošetrovateľského procesu pri ochoreniach uropoetického systému 198 // 18.2 Ošetrovateľský proces pri infekciách uropoetického systému 202 // 18.3 Ošetrovateľský proces pri chronickej renálnej insufici
19 Ošetrovanie pacientov v terminálnom štádiu ochorenia (A. Slamková) 207 // 19.1 Paliatívna starostlivosť 207 // 19.2 Špecifiká ošetrovateľského procesu v terminálnom štádiu ochorenia 210 // Zoznam skratiek 216 // Literatúra 218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC