Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydanie
Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2016
185 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-448-3 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 165-185 a bibliografické odkazy
001638366
ÚVOD 7 // 1 KONEČNOSŤ ĽUDSKÉHO ŽIVOTA H // 1.1 Smrť ii // 1.2 Umieranie // 1.2.1 Umieranie ako proces - biosomatický a psychický aspekt 16 // 1.2.2 Problematizácie definícií 19 // 1.2.3 Umieranie ako socio-kultúrny a spirituálny proces 20 // 1.2.4 Charakterizovanie umierania v kontexte analýzy dôstojnosti . 23 // 1.2.5 Výklad rozvrhu umierania 24 // 1.2.5.1 Vzťah umierania k životu - bilancovanie 24 // 1.2.5.2 Vzťah umierania k smrti - očakávanie 25 // 1.2.6 Záverečné vymedzenie umierania pre účely analýzy dôstojného // umierania 26 // 1.3 Vedomie smrtelnosti 28 // 1.3.1 Dimenzie vedomia smrteľnosti 29 // 1.3.2 Predbežný výklad vzťahu medzi vedomím smrteľnosti // a dôstojnosťou 32 // 1.4 Posmrtnosť a nesmrteľnosť 33 // 2 ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 38 // 2.1 Pojem ľudskej dôstojnosti ako problém 42 // 2.2 Predbežné vymedzenie pojmu ľudskej dôstojnosti 48 // 2.2.1 Počiatky intelektuálnej histórie dôstojnosti 48 // 2.2.2 Pokus o systémovú analýzu problému 52 // 2.3 Druhy a formy ľudskej dôstojnosti v kontexte zdravotnej // starostlivosti 54 // 2.3.1 Intrinsická ľudská dôstojnosť 55 // 2.3.1.1 Obmedzenia tradičného modelu chápania intrinsickej // ľudskej dôstojnosti gg // 2.3.1.2 Pokus o metafyzické fundovanie ľudskej dôstojnosti 71 // 2.3.1.3 Ľudská konečnosť ako základ ľudskej dôstojnosti 76 // 2.3.2 Extrinsická ľudská dôstojnosť 79 // 3 DÔSTOJNÉ UMIERANIE 86 // 3.1 Starostlivosť o umierajúcich pacientov 87 // 3.1.1 Vymedzenie pojmu umierajúci pacient 87 // 3.1.2 Spôsoby starostlivosti o umierajúcich pacientov 88 // 3.1.3 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o umierajúcich pacientov .. 95 // 3.1.3.1 Somatické obťažujúce symptómy umierajúcich pacientov 97 // 3.1.3.2 Psychické obťažujúce symptómy umierajúcich pacientov 102 //
3.1.3.3 Sociálne obťažujúce symptómy umierajúcich pacientov 105 // 3.1.3.4 Spirituálně obťažujúce symptómy umierajúcich pacientov 108 // 3.1.4 Dôstojné umieranie ako cieľ starostlivosti o umierajúcich // pacientov 110 // 3.1.5 Práva pacientov v kontexte umierania a smrti - práva umierajúcich // pacientov 117 // 3.2 Eutanázia a asistovaná samovražda 122 // 3.2.1 Predbežné vymedzenie pojmu eutanázia 128 // 3.2.2 Definícia eutanázie podľa Beauchampa a Davidsona 130 // 3.2.3 Dobro smrti v prípade eutanázie 136 // 3.2.4 Záverečné vymedzenie pojmu eutanázia 137 // 3.2.5 Druhy a formy eutanázie 138 // 3.2.6 Definícia asistovanej samovraždy 141 // 3.2.7 Problémy príbuzné s eutanáziou a asistovanou samovraždou 145 // 3.2.8 Argumentácia pre a proti eutanázii a asistovanej samovražde 147 // 3.2.8.1 Argumenty podporujúce morálnu akceptovateľnosť eutanázie // a asistovanej samovraždy 148 // 3.2.8.1.1 Argument autonómie 149 // 3.2.8.1.2 Autonómia ako kompetencia robiť rozhodnutia 151 // 3.2.8.1.3 Argument utrpenia a milosrdenstva 152 // 3.2.8.2 Argumenty proti morálnej akceptovateľnosti eutanázie // a asistovanej samovraždy 153 // 3.2.8.2.1 Argument, že zabíjanie je samo osebe zlom 154 // 3.2.8.2.2 Argument týkajúci sa integrity lekárskej profesie 156 // 3.2.8.2.3 Argument týkajúci sa potenciálneho zneužitia 157 // 3.2.9 Ľudská dôstojnosť v kontexte eutanázie a asistovanej samovraždy ..159 // ZÁVER 162 // ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 165

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC