Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydanie
Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2016
185 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-448-3 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 165-185 a bibliografické odkazy
001638366
OBSAH // ÚVOD ... 7 // 1 KONEČNOSŤ ĽUDSKÉHO ŽIVOTA ... H // 1.1 Smrť ... ii // 1.2 Umieranie ... ... // 1.2.1 Umieranie ako proces - biosomatický a psychický aspekt ... 16 // 1.2.2 Problematizácie definícií ... 19 // 1.2.3 Umieranie ako socio-kultúrny a spirituálny proces ... 20 // 1.2.4 Charakterizovanie umierania v kontexte analýzy dôstojnosti . 23 // 1.2.5 Výklad rozvrhu umierania ... 24 // 1.2.5.1 Vzťah umierania k životu - bilancovanie ... 24 // 1.2.5.2 Vzťah umierania k smrti - očakávanie ... 25 // 1.2.6 Záverečné vymedzenie umierania pre účely analýzy dôstojného // umierania ... 26 // 1.3 Vedomie smrtelnosti ... 28 // 1.3.1 Dimenzie vedomia smrteľnosti ... 29 // 1.3.2 Predbežný výklad vzťahu medzi vedomím smrteľnosti // a dôstojnosťou ... 32 // 1.4 Posmrtnosť a nesmrteľnosť... 33 // 2 ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ... 38 // 2.1 Pojem ľudskej dôstojnosti ako problém ... 42 // 2.2 Predbežné vymedzenie pojmu ľudskej dôstojnosti ... 48 // 2.2.1 Počiatky intelektuálnej histórie dôstojnosti... 48 // 2.2.2 Pokus o systémovú analýzu problému ... 52 // 2.3 Druhy a formy ľudskej dôstojnosti v kontexte zdravotnej // starostlivosti... 54 // 2.3.1 Intrinsická ľudská dôstojnosť... 55 // 2.3.1.1 Obmedzenia tradičného modelu chápania intrinsickej // ľudskej dôstojnosti ... gg // 2.3.1.2 Pokus o metafyzické fundovanie ľudskej dôstojnosti ... 71 // 2.3.1.3 Ľudská konečnosť ako základ ľudskej
dôstojnosti ... 76 // 2.3.2 Extrinsická ľudská dôstojnosť ... 79 // 6 // 3 DÔSTOJNÉ UMIERANIE ... 86 // 3.1 Starostlivosť o umierajúcich pacientov ... 87 // 3.1.1 Vymedzenie pojmu umierajúci pacient ... 87 // 3.1.2 Spôsoby starostlivosti o umierajúcich pacientov ... 88 // 3.1.3 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o umierajúcich pacientov .. 95 // 3.1.3.1 Somatické obťažujúce symptómy umierajúcich pacientov ... 97 // 3.1.3.2 Psychické obťažujúce symptómy umierajúcich pacientov ...102 // 3.1.3.3 Sociálne obťažujúce symptómy umierajúcich pacientov ...105 // 3.1.3.4 Spirituálně obťažujúce symptómy umierajúcich pacientov ...108 // 3.1.4 Dôstojné umieranie ako cieľ starostlivosti o umierajúcich // pacientov ...110 // 3.1.5 Práva pacientov v kontexte umierania a smrti - práva umierajúcich // pacientov ... 117 // 3.2 Eutanázia a asistovaná samovražda ...122 // 3.2.1 Predbežné vymedzenie pojmu eutanázia...128 // 3.2.2 Definícia eutanázie podľa Beauchampa a Davidsona ...130 // 3.2.3 Dobro smrti v prípade eutanázie ...136 // 3.2.4 Záverečné vymedzenie pojmu eutanázia...137 // 3.2.5 Druhy a formy eutanázie ...138 // 3.2.6 Definícia asistovanej samovraždy...141 // 3.2.7 Problémy príbuzné s eutanáziou a asistovanou samovraždou...145 // 3.2.8 Argumentácia pre a proti eutanázii a asistovanej samovražde ... 147 // 3.2.8.1 Argumenty podporujúce morálnu akceptovateľnosť eutanázie // a asistovanej samovraždy ...148
// 3.2.8.1.1 Argument autonómie ...149 // 3.2.8.1.2 Autonómia ako kompetencia robiť rozhodnutia...151 // 3.2.8.1.3 Argument utrpenia a milosrdenstva ...152 // 3.2.8.2 Argumenty proti morálnej akceptovateľnosti eutanázie // a asistovanej samovraždy ...153 // 3.2.8.2.1 Argument, že zabíjanie je samo osebe zlom ...154 // 3.2.8.2.2 Argument týkajúci sa integrity lekárskej profesie ...156 // 3.2.8.2.3 Argument týkajúci sa potenciálneho zneužitia ... 157 // 3.2.9 Ľudská dôstojnosť v kontexte eutanázie a asistovanej samovraždy ..159 // ZÁVER ...162 // ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ...165

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC