Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2018
263 stran : barevné ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-464-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
001638367
ÚVOD 9 // HLAVNÉ PRÍZNAKY VNÚTORNÝCH OCHORENÍ 10 // 1 KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM 13 // U HLAVNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY SRDCOVOCIEVNYCH CHORÔB 13 // 1.2 ATEROSKLERÓZA (ATS) 15 // 1.3 ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA (ICHS) 17 // 1.4 ZÁPALOVÉ OCHORENIA SRDCA 22 // 1.4.1 ENDOKARDITÍDA 22 // 1.4.2 MYOKARDITÍDA 23 // 1.4.3 PERIKARD 1TÍDA 23 // 1.5 KARDIOMYOPATIE 23 // 1.6 CHLOPŇOVÉ CHYBY 24 // 1.6.1 MITRÁLNA STENÓZA 25 // 1.6.2 MITRÁLNA INSUFICIENCIA 25 // 1.6.3 AORTÁLNA STENÓZA 25 // 1.6.4 AORTÁLNA INSUFICIENCIA 26 // 1.7 PORUCHY SRDCOVÉHO RYTMU (ARYTMIE) 27 // 1.8 ZLYHANIE SRDCA, SRDCOVÁ NEDOSTATOČNOSŤ 34 // 1.9 HYPERTENZNÁ CHOROBA 35 // 1.9.1 PRIMÁRNA ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA 35 // 1.9.2 SEKUNDÁRNA HYPERTENZIA 39 // 1.10 NÍZKY KRVNÝ TLAK (HYPOTENZIA) 39 // 1.11 NEUROCIRKULAČNÁ ASTÉNIA (NCA) 39 // 1.12 PĽÚCNA EMBÓLIA (PE) (COR PULMONALE ACUTUM) 40 // 1.13 SYNKOPY 40 // 1.14 OCHORENIA CIEVNEHO SYSTÉMU 44 // 1.14.1 CHOROBY AORTY 44 // 1.14.2 PERIFÉRNA ARTÉRIOVÁ CHOROBA 45 // 1.14.3 CHOROBY ŽÍL 46 // 1.14.4 CHOROBY LYMFATICKÉHO SYSTÉMU 48 // 1.15 ŠPECIFIKÁ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA // S OCHORENÍM KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU 49 // 1.15.1 INTERVENCIE SESTRY 49 // 1.15.2 EDUKÁCIA 55 // 2 RESPIRAČNÝ SYSTÉM 57 // 2.1 ZÁPALOVÉ OCHORENIA 58 // 2.1.1 AKÚTNA BRONCHITÍDA (TRACHEOBRONCHITÍDA) 58 // 2.1.2 ZÁPALY PĽÚC (PNEUMÓNIE) 59 // 2.1.3 PĽÚCNY ABSCES 61 // 2.2 CHRONICKÁ OBŠTRUKČNÁ CHOROBA PĽÚC (CHOCHP) 61 // 2.3 PRIEDUŠKOVÁ ASTMA 62 // 2.4 NÁDORY PĽÚC (BRONCHOGÉNNY KARCINOM) 65 // 2.5 PNEMOTHORAX 66 // 2.6 CHOROBY POHRUDNICE 67 // 2.6.1 ZÁPAL POHRUDNICE (PLEURITÍDA) 67 // 2.7 TUBERKULÓZA 68 // 2.8 ŠPECIFIKÁ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA S TBC . 74 // 2.9 ŠPECIFIKÁ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA // S OCHORENÍM DÝCHACIEHO SYSTÉM 78 // 2.10 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S KARCINÓMOM PĽÚC 83 //
3 ENDOKRINOLÓGIA 87 // 3.1 HYPOTALAMO-HYPOFÝZOVÝ SYSTÉM 87 // 3.1.1 HYPERFUNKČNÉ SYNDRÓMY PREDNÉHO LALOKA HYPOFÝZY 88 // 3.1.2 HYPOFUNKČNÉ SYNDRÓMY PREDNÉHO LALOKA HYPOFÝZY 91 // 3.1.3 CHOROBY ZADNÉHO LALOKA HYPOFÝZY 91 // 3.2 ŠTÍTNA ŽĽAZA 92 // 3.2.1 EUFUNKČNÁ STRUMA 93 // 3.2.2 HYPERTYREÓZA 93 // 3.2.3 HYPOTYREÓZA 95 // 3.2.4 ZÁPALY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY 96 // 3.2.5 KARCINOMY ŠTÍTNEJ ŽĽAZY 97 // 3.3 PRIŠTÍTNE ŽĽAZY (TELIESKA) 97 // 3.3.1 HYPERPARATYREÓZA 98 // 3.3.2 HYPOPARATYREÓZA 99 // 3.3 CHOROBY NADOBLIČIEK 100 // 3.3.1 HYPERFUNKCIA KÔRY NADOBLIČIEK 100 // 3.3.2 HYPOFUNKCIA KÔRY NADOBLIČIEK (HYPOKORTICIZMUS) 102 // 3.3.3 DREŇ NADOBLIČIEK 103 // 3.4 VAJEČNÍKY (OVÁRIÁ) 104 // 3.4.1 PRIMÁRNA AMENOREA 105 // 3.4.2 SEKUNDÁRNA AMENOREA 106 // 3.4.3 GONÁDOVÁ DYSGENÉZA 106 // 3.4.4 STEINOV-LEVENTHALOV SYNDRÓM (SYNDRÓM // POLYCYSTICKÝCH OVÁRIÍ) 106 // 3.4.5 HIRZUTIZMUS 107 // 3.5 SEMENNÍKY (TESTES) 107 // 3.5.1 MUŽSKÝ HYPOGONADIZMUS (TESTIKULÁRNA INSUFICIENCIA) 108 // 3.6 MNOHONÁSOBNÁ ENDOKRINNÁ ADENOMATÓZA (MEA), NEOPLÁZIA (MEN) 108 // 3.7 NÁDORY PANKREASU 109 // 3.7.1 KARCINOID 109 // 4 DIABETES MELLITUS ?? // 4.1 DIABETES MELLITUS 1. TYPU Ill // 4.2 DIABETES MELLITUS 2. TYPU 112 // 4.3 AKÚTNE KOMPLIKÁCIE DIABETŮ 113 // 4.3.1 HYPOGLYKÉMIA 113 // 4.3.2 DIABETICKÁ KETOACIDÓZA 113 // 4.3.3 HYPEROSMOLÁLNY NEACIDOTICKÝ SYNDROM 113 // 4.3.4 DIABETICKÁ (HYPERGLYKEMICKÁ) KÓMA 113 // 4.4 CHRONICKÉ KOMPLIKÁCIE DIABETES MELLITUS 114 // 4.5 LIEČBA CUKROVKY 117 // 4.5.1 DIÉTA 117 // 4.5.2 PERORÁLNE ANTIDIABETIKÁ 119 // 4.5.3 LIEČBA INZULÍNOM 120 // 4.6 ŠPECIFIKÁ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA S OCHORENÍM ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU 121 // 4.6.1 INTERVENCIE SESTRY 121 // 5 PORUCHY METABOLIZMU LIPIDOV 128 // 6 PORUCHY VÝŽIVY 129 // 7 CHOROBY OBLIČIEK A MOČOVÝCH CIEST 130 //
7.1 HLAVNÉ PRÍZNAKY RENÁLNYCH CHORÔB A FUNKČNÉ VYŠETRENIE OBLIČIEK 130 // 7.2 VRODENÉ VÝVOJOVÉ CHYBY OBLIČIEK 132 // 7.3 CHOROBY GLOMERULOV 133 // 7.3.1 NEKRITICKÝ SYNDRÓM 133 // 7.3.2 NEFROTICKÝ SYNDRÓM 134 // 7.3.3 PRIMÁRNE GLOMERULOPATIE 134 // 7.3.4 SEKUNDÁRNE GLOMERULOPATIE 135 // 7.4 TUBULOINTERSTICIÁLNE NEFRITÍDY 136 // 7.5 INEKCIE MOČOVÝCH CIEST (UROINFEKCIE) 137 // 7.6 NÁDORY OBLIČIEK A MOČOVÝCH CIEST 138 // 7.7 AKÚTNE ZLYHANIE OBLIČIEK 139 // 7.8 CHRONICKÉ ZLYHANIE OBLIČIEK 140 // 7.9 ŠPECIFIKÁ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA // S OCHORENÍM OBLIČIEK A MOČOVÝCH CIEST 142 // 7.9.1 INTERVENCIE SESTRY 142 // 7.9.2 OCHORENIE HORNÝCH MOČOVÝCH CIEST 144 // 7.9.3 STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA PO JEHO PREPUSTENÍ // DO DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI 146 // 7.9.4 OCHORENIE DOLNÝCH MOČOVÝCH CIEST 146 // 8 CHOROBY TRÁVIACICH ÚSTROJOV 149 // 8.1 CHOROBY ÚSTNEJ DUTINY 149 // 8.2 CHOROBY PAŽERÁKA 149 // 8.3 CHOROBY ŽALÚDKA A DVANÁSTNIKA 154 // 8.4 CHOROBY TENKÉHO ČREVA 161 // 8.5 CHOROBY HRUBÉHO ČREVÁ 163 // 8.6 KRVÁCANIE DO TRÁVTACEHÓ TRAKTU 173 // 8.7 CHOROBY PANKREASU 174 // 8.8 CHOROBY PEČENE 178 // 8.9 CHOROBY ŽLČNÍKA 193 // 8.10 ŠPECIFIKÁ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA // S OCHORENÍM TRÁVIACEHO SYSTÉMU 198 // 8.10.1 INTERVENCIE SESTRY 198 // 8.11 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S KARCINÓMOM ŽALÚDKA 203 // 8.12 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S KOLOREKTÁLNYM // KARCINÓMOM 204 // 9 CHOROBY KRVI 207 // 9.1 HEMATOPOÉZA 207 // 9.2 OCHORENIE ČERVENÉHO KRVNÉHO RADU 208 // 9.2.1 ANÉMIE 209 // 9.2.2 POĽYGLOBÚLIA 216 // 9.3 DŘEŇOVÉ ÚTLMY 216 // 9.4 MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM (MDS) 217 // 9.5 OCHORENIA BIELYCH KRVINIEK 217 // 9.6 CHOROBY LYMFATICKÝCH UZLÍN 221 // 9.7 AKÚTNE LEUKÉMIE 221 // 9.8 MYELOPROLIFERATÍVNE OCHORENIA 222 //
9.9 CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA (CML) 222 // 9.10 ĽYMFOPROLIFERATÍVNE OCHORENIA - MALÍGNE LYMFÓMY 222 // 9.10.1 HODGKINOV ĽYMFÓM (HL) 223 // 9.10.2 NON-HODGKINOVE LYMFÓMY (NHL) 223 // 9.11 CHRONICKÁ ĽYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA (CLL) 224 // 9.12 MNOHOPOČETNÝ MYELÓM (MM) - PLAZMOCYTÓM 224 // 10 HEMOSTAZA A JEJ PORUCHY 225 // 10.1 KRVÁCAVÉ PORUCHY PRIMÁRNEJ HEMOSTÁZY 227 // 10.2 KRVÁCAVÉ STAVY PRI PORUCHÁCH PLAZMATICKEJ FÁZY 228 // 10.2.1 KOAGULOPATIE 228 // 10.3 TROMBOEMBOLICKÁ CHOROBA, TROMBOFILNÉ STAVY 228 // 10.4 ANTITROMBOTICKÁ PREVENCIA A LIEČBA 230 // 11 ZÁKLADY TRANSFÚZIOLÓGIE 231 // 11.1 NAJBEŽNEJŠIE TRANSFÚZNE PRÍPRAVKY A ICH POUŽITIE 231 // 11.2 PODMIENKY ODBERU KRVI A JEJ ZLOŽIEK 233 // 11.3 KRVNÉ SKUPINY 235 // 11.4 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV S HEMATOLOGICKÝMI // A HEMATOONKOLOGICKÝMI OCHORENIAMI 236 // 11.4.1 INTERVENCIE SESTRY 236 // 12 CHOROBY POHYBOVÉHO SYSTÉMU 240 // 12.1 HLAVNÉ PRÍZNAKY REUMATICKÝCH OCHORENÍ 240 // 12.2 REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA 242 // 12.3 REUMATICKÁ HORÚČKA (FEBRIS RHEUMATICA) 244 // 12.4 SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATODES 245 // 12.5 SPONDYLARTRITÍDY (ANKYLOZUJÚCA SPONDYLITÍDA - ???HTÉREVOVA CHOROBA) 246 // 12.6 METABOLICKÉ OCHORENIA S POSTIHNUTÍM KĹBOV 247 // 12.7 OSTEOPORÓZA 249 // 12.8 OSTEOARTRÓZA 250 // 12.9 SPONDYLÓZA A SPONDYLARTRÓZA 251 // 12.10 REUMATICKÉ SYNDRÓMY 251 // 12.11 NEUROVASKULÁRNE SYNDRÓMY 252 // 12.12 PERIARTRITÍDY 252 // 12.13 SYNDRÓM SVALOVÝCH BOLESTÍ (SVALOVÝ REUMATIZMUS) 253 // 12.14 ENTEZOPATIE (SYNDRÓM ÚPONOVÝCH BOLESTÍ) 253 // 12.14.1 TIETZOV SYNDRÓM 253 // 12.15 PSYCHOGÉNNY REUMATICKÝ SYNDRÓM 253 // 12.16 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV S CHOROBAMI // POHYBOVÉHO SYSTÉMU 254 // 12.16.1 INTERVENCIE SESTRY 254 // 13 VNÚTORNÉ CHOROBY V GRAVIDITE 257 // 13.1 SRDCE V GRAVIDITE 257 //
13.2 DÝCHACÍ SYSTÉM V GRAVIDITE 258 // 13.3 CHOROBY TRÁVIACEHO TRAKTU, PEČENE, ŽLČNÍKA A PANKREASU // V GRAVIDITE 259 // 13.4 GRAVIDITA A OBLIČKY 260 // 13.5 CHOROBY OBLIČIEK V GRAVIDITE 261 // 13.6 HEMATOLOGICKÉ OCHORENIA A LABORATÓRNE ZMENY V GRAVIDITE. 262 // MEDICÍNSKA LITERATÚRA 266 // OŠETROVATEĽSKÁ LITERATÚRA 267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC