Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Grada Publishing, 2020
xviii, 228 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-271-1208-1 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
001638369
Předmluva XVII // 1 Idiopatické střevní záněty ve statistických ukazatelích a analýzách 1 // Milan Lukáš, Ladislav Dušek // 1.1 Kvalita života 1 // 1.2 Epidemiologie 2 // 1.3 Idiopatické střevní záněty ve statistických ukazatelích ÚZIS MZ ČR 6 // 1.3.1 Prevalence léčených pacientů 6 // 1.3.2 Mortalita 7 // 2 Epidemická infekční onemocnění a idiopatické střevní záněty 11 // Milan Lukáš, Karin Matičková // 2.1 Onemocnění novým koronavirem covid-19 11 // 2.1.1 Patogeneze covid-19 11 // 2.1.2 Klinické projevy covid-19 12 // 2.1.3 Diagnostika covid-19 12 // 2.1.4 Riziko onemocnění covid-19 u pacientů s IBD 13 // 2.1.5 Protizánětlivá terapie idiopatických střevních zánětů a infekce covid-19 15 // 2.1.6 Endoskopické výkony a chirurgická léčba 17 // 2.1.7 Klinické studie 17 // 2.1.8 Doporučení pro pacienty 18 // 2.2 Dětská infekční onemocnění s epidemickým průběhem 18 // 2.2.1 Spalničky 19 // 2.2.2 Imunosupresivní léčba idiopatických střevních zánětů a očkování proti spalničkám 20 // 2.3 Sezónní chřipka 20 // 2.3.1 Terapie, prevence a vakcinace 21 // 2.3.2 Epidemiologická situace 22 // 2.3.3 Idiopatické střevní záněty a rizika spojená se sezónní chřipkou 22 // 3 Onemocnění imunitního systému a idiopatické střevní záněty 27 // Karin Matičková // 3.1 Imunodeficience 27 // 3.1.1 Primární protilátkové imunodeficience a idiopatické střevní záněty 27 // 3.1.2 Poruchy v systému komplementu a idiopatické střevní záněty 29 // 3.1.3 Sekundární imunodeficience u pacientů s idiopatickými střevními záněty 31 // 3.2 Systémová autoimunitní onemocnění a idiopatické střevní záněty 32 // 3.2.1 Axiální spondylartritida 32 // 3.2.2 Revmatoidní artritida 33 // 3.2.3 Systémový lupus erythematodes 33 //
3.2.4 Sjogrenův syndrom 34 // 3.2.5 Primární vaskulitidy 34 // 3.2.6 IgG4 asociovaná onemocnění 35 // 3.2.7. Celiakie (gluten sezitivní enteropatie) 36 // 3.3 Imunopatologické nežádoucí účinky biologické terapie idiopatických střevních zánětů 37 // 3.3.1 Biologická terapie idiopatických střevních zánětů a indukce systémové autoimunity 37 // 3.3.2 Biologická terapie idiopatických střevních zánětů a alergické reakce 38 // 3.4 Potravinové alergie a idiopatické střevní záněty 40 // 3.5 Očkování pacientů s idiopatickými střevními záněty 41 // 3.5.1 Očkování proti preventabilním infekcím u dospělých pacientů s idiopatickými střevními záněty // nechráněných proti danému infekčnímu onemocnění 41 // 3.5.2 Cestovatelské očkování 43 // 3.5.3 Pasivní imunizace 43 // 4 Anorektální manometrie u pacientů s idiopatickými střevními záněty 47 // Kateřina Košťálová, Martin Vašátko // 4.1 Metodika 49 // 4.2 Indikace 53 // 4.2.1 Fekální inkontinence 53 // 4.2.2 Dyssynergní defekace 54 // 4.2.3 Předoperační vyšetření 55 // 4.2.4 Funkční pánevní bolest 55 // 4.3 Management funkčních anorektálních poruch u idiopatických střevních zánětů 55 // 4.3.1 Fekální inkontinence 55 // 4.3.2 Dyssynergní defekace 56 // 5 Plánování těhotenství a léčba v graviditě 59 // Dana Duricová // 5.1 Fertilita 59 // 5.2 Vliv idiopatických střevních zánětů na průběh těhotenství 59 // 5.3 Vliv těhotenství na průběh idiopatických střevních zánětů 60 // 5.4 Plánování těhotenství 60 // 5.5 Medikamentózni léčba idiopatických střevních zánětů v těhotenství a při kojení 61 // 5.5.1 Obecné principy 61 // 5.5.2 Bezpečnost jednotlivých preparátů 62 // 6 Těhotenství, porod a šestinedělí z pohledu porodníka 71 // Martina Andrášová, Antonín Parízek //
6.1 Charakteristika jednotlivých období těhotenství a porodu 71 // 6.2 Zásady dispenzární péče v těhotenství 72 // 6.3 Komplikace těhotenství 73 // 6.3.1 Relaps idiopatického střevního zánětu v těhotenství 74 // 6.3.2 Adherence těhotných žen k medikamentózni terapii idiopatického střevního zánětu 75 // 6.4 Endoskopie a zobrazovací metody v těhotenství 75 // 6.4.1 Endoskopická vyšetření 75 // 6.4.2 Zobrazovací metody 76 // 6.5 Porod 77 // 6.5.1 Vaginální porod 77 // Obsah IX // 6.5.2 Císařský řez 78 // 6.6 Pooperační období 78 // 6.7 Porodní a poporodní komplikace 78 // 6.7.1 Anorektální dysfunkce 79 // 6.8. Poporodní péče 81 // 6.8.1 Kojení 81 // 6.8.2 Péče o rány 81 // 6.8.3 Péče o vyprazdňování stolice 81 // 7 Autoimunitní hepatitída a cholestatické jaterní choroby u idiopatických střevních zánětů 85 // Kristýna Kubíčková, Michal Koula, Petr Urbánek // 7.1 Autoimunitní hepatitída 85 // 7.1.1 Epidemiologie 86 // 7.1.2 Patogeneze 86 // 7.1.3 Medikací indukovaná autoimunitní hepatitída 86 // 7.1.4 Diagnostika 87 // 7.1.5 Terapie 88 // 7.2 Primární sklerozující cholangitida 88 // 7.2.1 Epidemiologie 88 // 7.2.2. Patogeneze 89 // 7.2.3 Diagnostika 89 // 7.2.4 Komplikace 89 // 7.2.5 Terapie 90 // 7.3 Primární sklerozující cholangitida malých žlučovodů, tzv. small duct PSC 91 // 7.4. Primární biliámí cholangitida 92 // 7.5 Překryvné syndromy 92 // 7.5.1 Terapie 93 // 7.6 Diagnostický algoritmus u pacientů s idiopatickými střevními záněty 93 // 7.6.1 Jaterní biopsie 94 // 8 Kožní manifestace idiopatických střevních zánětů 99 // Michaela Nováková, Jana Třešňák Hercogová // 8.1 Specifické kožní projevy 99 // 8.1.1 Perianální forma 99 // 8.1.2 Orální forma 99 // 8.2 Reaktivní kožní projevy 100 // 8.2.1 Erythema nodosum 100 //
8.2.2 Pyoderma gangraenosum 101 // 8.2.3 Pyostomatitis-pyodermatitis vegetans 102 // 8.2.4 Aftózní stomatitida 102 // 8.2.5 Sweetův syndrom 103 // 8.2.6 Kožní polyarteriitis nodosa 104 // 8.2.7 Leukocytoklastická a ANCA asociovaná vaskulitida 104 // 8.3 Kožní projevy v důsledku malabsorpce a malnutrice 104 // 8.3.1 Získaná forma acrodermatitis enteropathica 104 // 8.3.2 Pelagra - hypovitaminóza B3 (niacin) 105 // 8.4 Kožní projevy jako nežádoucí účinek léčby idiopatických střevních zánětů 105 // 8.4.1 Kožní nežádoucí účinky konvenční léčby 106 // X Idiopatické střevní záněty. Nové trendy a mezioborové souvislosti // 8.4.2 Kožní nežádoucí účinky biologické léčby 106 // 8.4.3 Anti-TNF-a indukované kožní léze 107 // 8.5 Různé (imunologicky asociované) projevy 111 // 8.5.1 Epidermolysis bullosa acquisita 111 // 8.5.2 Psoriáza 111 // 8.5.3 Atopická dermatitida 112 // 8.5.4 Hidradenitis suppurativa 113 // 8.5.5 Vitiligo ?? // 8.5.6 Nehty ve tvaru hodinového sklíčka („clubbing nails“, paličkovité prsty) 113 // 9 Nefrologické komplikace idiopatických střevních zánětů 117 // Vladimír Teplán // 9.1 Urolitiáza 117 // 9.1.1 Prevalence a patogeneze 118 // 9.1.2 Příznaky a objektivní nález 119 // 9.1.3 Diagnóza 119 // 9.1.4 Léčba 120 // 9.1.5 Profylaxe urolitiázy 121 // 9.1.6 Screeningové vyšetření u nemocných s idiopatickými střevními záněty 122 // 9.2 Tubulointersticiální nefritidy 122 // 9.2.1 Tubulointersticiální nefritida 122 // 9.2.2 Akutní tubulointersticiální nefritida u pacientů s idiopatickými střevními záněty 123 // 9.2.3 Chronická (neinfekční) tubulointersticiální nefritida 125 // 9.3 Glomerulonefritidy 126 // 9.3.1 IgA glomerulonefritida 126 // 9.3.2 Postinfekční glomerulonefritida 127 // 9.3.3 Ostatní afekce glomerulů 127 //
9.3.4 Léčebné postupy při společném postižení glomerulů a idiopatickém střevním zánětu 128 // 9.4 Amyloidóza při idiopatickém střevním zánětu 129 // 9.4.1 Epidemiologie a patogeneze systémové amyloidózy u nemocných s idiopatickým střevním // zánětem 130 // 9.4.2 Klinické projevy a subjektivní příznaky amyloidózy 130 // 9.4.3 Gastrointestinální a orgánové příznaky amyloidózy 131 // 9.4.4 Diagnostika amyloidózy 131 // 9.5 Chronické onemocnění ledvin, renální insuficience a selhání. Transplantace ledviny 131 // 10 Screening dysplazie a kolorektálního karcinomu 137 // Milan Lukáš // 10.1 Výskyt dysplazie a kolorektálního karcinomu u nemocných s idiopatickými střevními záněty 137 // 10.2 Rizikové faktory pro vznik dysplazie a kolorektální rakoviny 138 // 10.2.1 Délka trvání nemoci a věk v době diagnózy střevního zánětu 138 // 10.2.2 Rozsah zánětlivých změn 138 // 10.2.3 Primární sklerozující cholangitida 139 // 10.2.4 Pozitivní rodinná anamnéza kolorektální rakoviny 139 // 10.2.5 Strukturální změny na trávicí trubici 139 // 10.3 Cesty nádorové transformace 139 // 10.4 Histologická diagnostika dysplazie 140 // Obsah XI // 10.5. Dispenzární programy a chromoendoskopie 141 // 10.5.1 Terminologie 142 // 10.5.2 Dispenzární koloskopické prohlídky 143 // 10.5.3 Léčba dysplastických ložisek 143 // 10.6 Chemoprevence 144 // 10.7 Speciální situace 144 // 10.8 Perspektivní nové techniky 144 // 11 Enterální výživa a diety v terapii idiopatických střevních zánětů 147 // Katarína Mitrová, Jana Vorudová // 11.1 Idiopatické střevní záněty a výživa 147 // 11.1.1 Enterální výživa 147 // 11.1.2 Exkluzivní enterální výživa 148 // 11.2 Idiopatické střevní záněty a diety 148 // 11.2.1 Dieta CDED 149 // 11.2.2 Dieta CD-TREAT 152 //
11.2.3 Dieta SCD 152 // 11.2.4 Dieta low-FODMAP 152 // 11.2.5 Paleolitická strava 155 // 11.2.6 Semivegetariánská strava 155 // 11.3 Aktuální doporučovaná dietní opatření u pacientů s idiopatickými střevními záněty 155 // 12 Inovativní a biologická léčba v současnosti a výhledy do budoucnosti 159 // Milan Lukáš // 12.1 Individuální přístup (terapie šitá „na míru“) a časná léčba 159 // 12.2 Stratifikace pacientů podle míry rizika nepříznivého průběhu a stanovení léčebných cílů 160 // 12.3 Monitorování farmakokinetiky biologických léčiv 161 // 12.4 Volba biologického preparátu 162 // 12.5 Biologická a inovativní terapie v budoucnosti 164 // 12.5.1 Kombinované užití biologických léčiv 164 // 12.5.2 Kombinovaná léčba cyklosporin A a vedolizumab 167 // 12.5.3 Anti-IL-23 pl9 monoklonální protilátky 168 // 12.5.4 Antiadhezivní monoklonální protilátky 169 // 12.5.5 ? lokátory receptoru S IP (sfingosin-l fosfát) 170 // 13 Nové subkutánně podávané monoklonální protilátky // Milan Lukáš // 13.1 Subkutánní podání a farmakokinetika // 13.2 Imunogenicita monoklonálních protilátek // 13.2.1 Imunogenicita subkutánně podávaných terapeutických mAb // 13.2.2 Fenomén „high-zone tolerance“ // 13.2.3 Význam imunokomplexů // 13.2.4 Blokáda TNF-a a imunogenicita mAb // 13.3 Klinické zkušenosti // 13.3.1 Infliximab CT-P13 SC // 13.3.2 Subkutánní vedolizumab // 14 Pokroky v endoskopické léčbě: od experimentu do klinické praxe 185 // Martin Lukáš // 14.1 Teoretická východiska 186 // 14.2 Experimentální výkony 186 // 14.2.1 Kadaverózní model 186 // 14.2.2 Živý zvířecí model 186 // 14.3 Endoskopické výkony na experimentálním modelu 187 // 14.4 Klinická praxe 188 //
15 Choroby ileálního rezervoáru („pouchitida“) po restorativní proktokolektomii 191 // Milan Lukáš // 15.1 Historie chirurgické léčby ulcerózní kolitidy 191 // 15.2 Výsledky a komplikace chirurgické léčby ileo-pouch-anální anastomózy 193 // 15.3 Pouchitida 194 // 15.3.1 Patogeneze pouchitidy 194 // 15.3.2 Rizikové faktory pro vznik pouchitidy 195 // 15.3.3 Klinické aspekty pouchitidy 195 // 15.3.4 Primární „idiopatická“ pouchitida 195 // 15.3.5 Sekundární pouchitida - indukovaný zánět v ileálním rezervoáru 196 // 15.4 Terapie pouchitidy 199 // 15.4.1 Profylaxe pouchitidy 199 // 15.4.2 Léčba akutní pouchitidy 200 // 15.4.3 Léčba recidivující a chronické pouchitidy 200 // Souhrn 203 // Summary 207 // Medailonky 213 // Seznam zkratek 219 // Rejstřík 223
cnb003266250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC