Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
[Brno] : GARN, 2016
290 stran, 28 nečíslovaných listů obrazových příloh : ilustrace, 1 mapa, faksimile, erby ; 26 cm + 1 CD-ROM

objednat
Monografie měst, městeček a obcí ; 185
Název z obálky
Obsahuje bibliografické odkazy
Reprint (včetně faksimile titulní stránky a obálky): Kniha o Housce. Díl první. V Praze : nákladem Zboží houseckého, 1930
001638404
Pozdraveni čtenářům 1 ... 9—io // I. Počátky. Za Berků z Dubé. (—1432). ...?—49 // Krajina pod Bezdězem 11. První osídlení 12. Bezděz. Kolonisace XIII. věku 14. Rod erbu Ostrve 15. Ronovci a Přemysl II. 17. Po smrti Přemysla II. 18. Hynek z Dubé nejv. stolník 19. Ronovci za Václava II. 21. // Rozvoj Ostrve v sev. Čechách 23. Založení Housky 25. Ostrev po pádu Přemyslovců 26. Rodina Hynka z Dubě 27. Synové Hynek, Půta i Hynáček 29. Hynek Berka, nejv. purkrabí 31. statky jeho 32. Rodina jeho za Karla IV. 35. Rozdělení šesti synů Hynka Berky 37. Podíly starších i mladších 38. Jindřich Berka 41. Ostrev a husitství 43. Berkové prodávají Housku 46. Zboží housecké okolo r. 1400. Sousední vládyctví 47. // II. Za Smiřických. (1432—1502)...50—86 // Rod a osobnost Jana Smiřického 50, jeho účast v husitství 49, hejtmanem pražské strany na Mělníce 51, v bitvě u Üsti 54, straníkem kníž. // Korybuta 55, jat 56, boje s Pražany 57, vzrost moci Janovy 58; proti Táborským a u krále Zikmunda 59, sňatek s Markétou z Michalovic 60, mezi správci zemskými krále Albrechta 61, hejtmanem krajským 63; jednání v 1. 1441—1444 64, jednání mezi stranami a půtky 1445; proti „stadickému králi“ 66, boje v Litoměřicku 68, koupě Jestřebí. Smiřický při straně Menharta z Hradce 70, Jiří Poděbradský pánem Prahy, Smiřický úmluvčím mezi stranami 72, v radě zem. správce, poslem do Řezna 73; proti Poděbradskému 74. Smiřického vina, odsouzen, sťat, jeho závěť 75. Synové Janovi Václav a Jindřich 81 ; Jindřichovy činy válečné, dosahuje stavu panského 82, boje s Lužičany 83. Rodina Jindřichova 84, Syn Jan prodává Housku 86. // III. Za Hrzáňů z Harasova ...88—144 // Rod Hrzáňů ve XIV. a v XV. stol, 88, rodina Václava II. na Ostrově 89, rozdělení jeho synů 90
Tobiáš I. na Housce 91, hospodářství jeho 92, Činnost veřejná, účast v politice r. 1547 i potom 93; spory se sousedy na Bělé 95, na Sedlci 96, na Rybnově, na Kokořlně 97; příhoda sladovnfka houseckého 98, příběh Pešaty kokořínského loi, soud s Janem Beřkovským 102, spory o dědictví beřkovské 103, soud s Annou 2 Janovic 106, s Vil. 2 Lužné, s Petrem Bechyní 107, drobné příhody poddaných 108, o 2abití Nerody Šáleného 109, spor s pí. Berkovou 112. Dlužníci Tobiášovi 113, vzrost rodu 115, příbuzní Tobiášovi; získána Vrutice po bratru Janovi 115. První pře s Janem Rašínem 117, druhá pře 120, ztracena 122. Spor s Kateřinou Hrzáňkou a pí. 2 Ebrštejna 123; menší púhony 125, pychy poddaných 126. Po-ručenství nad Potštejnem. Smrt Tobiášova 127. // Václav (III.) Příhoda jeho s čeledínem Kozlem 127. Rodina 130, účast v příbězích zemských, přízeň k Bratřím 130, poměry příbuzenské a majetkové 133, nový soud s Rašínem 134, s jeho vdovou 135, s Kateř. Hrzáňkou s poddanými brocenskými 136, drobné pře 137; Václavova závět 139, smrt o pohřeb 140. // Tobiአ(II.), jeho soudy 140, hospodářské snahy 142, prodej Housky 143 // IV, Za Peycldorfa, Bohunky Kelblové a Václava Berky (1597—1620) . . 145—18’ // Damián z Peycldorfu, dobrý úředník a hospodář 145, sňatek s Gertru-dou z Lutic 146, s Boh. Kelblovou 148. Smlouva o Housku 149, závět Damiánova 153, smrt páně, nesnáze pí. Bohunky 157, sňatek Bohun-čin s Volfem K. Senem 160, výtržnosti a spory Senový 161, finanční zápasy houseckých pánů 162, prodej Osinalic, útisk svobodníka v Týně, // 164, sirotka ve Skalce 165, spory a dluhy 167, nevážnost ? housecké vrchnosti 168, výtržnost Senová v Dokzích 170, nevole s Vác. Berkou 172, V. Berka koupí Housku 174, úmluva tržní 176.
Stav panství ok. r. 1600 178; vsi okolní 179, příhoda v Březince 180, zemané ve vsích 181. // Rod Ostrve po druhé na Housce 182, spor s klášterem karlovským v Praze 183, se sousedy, rodina Václavova 184, v čase předbělohorském 185, za českého povstání 186. // V. Za knížete z Frýdlantu (1622—1634) ...1 88—233 // Po bitvě na Bílé Hoře. Konfiskace, Adam z Valdštejna 188, Albrecht z Valdštejna, kníže Frýdlantský 189, zřízení na Frýdlantsko 190, útisky a protireformace 192, instrukce hejtmanské 193, povinnosti úředníků 194, zřízenců 195. Hejtman Uranoš 196, noví úředníci 198, memoriál hejtmana Rodovského 199. // Valdátejn sesazen, mysli na mstu. Počátky války švédské 201, starosti o dvůr knížecí 202, úspory, přituženi instrukcí 203. Houska podřízena Dokzi. Hejtman Khýn 206. Bitva u Breitenfelda, naděje emigrace 206, saský vpád 207, strachy před nepřítelem 208, opatření obranná 209, pobouření lidu 210. // Valdštejn opět v čele armády 211. Vzpoury poddaných 212, pleny a loupeže. Saský ústup z Cech 213, dozvuky saského vpádu 214: obnova hospodářství a dodávek 216, nesnáze úředníků 217. Bitva u u Lična 218, průchody vojska 219. Stav statků koncem r. 1633, memoriál Khýnův 220, zásobování armády 221, nátlak na větší výnos 222* dodávky viktuálií a lidí 223, visitace církevní 224, revise z komory, mor 225 ; důchodní v arestě a vyšetřování 226, další předpisy z Jičína 227. Nový polesný. Opětné rekvisice 229. Soupis osedlých. Výsledky hospodaření 230. — Vévoda na N. Zámku 232. Konec Albrechta z Valdštejna 233. // VI. Pod cizími pány (1634—1700)...234—275 // Konfiskace a vyplenění Frýdlantská. Cis. komisaři 228. Řáděni vojska 230. Hejtman Khýn jat. Švédové po prvé v Cechách 231, Mír pražský. //
Nové vrchnosti 232. Hraběnky ze Spauru a z Canossy. Bannérův druhý vpád 240, Torstenson, Švédské posádky v Cechách. Konec války 242. Stav panství po válce 243. — Hippolyta z Canossy ujímá sama Housku 247. Její finanční nesnáze 248, poslední léta, dědictví po ní 250. // Hofkirchové 250. Houska ohrožena 251, zbořeno opevnění 256; zápas dědiců s král. fiskem 257. Karel Ludvík z Hofkirchu 258, vyrovnání s věřiteli 261, marné pokusy jiných nápadníků 262. Hofkirchov-šti dědici; sirotkové deSouches a z Rogendorfu 264, nový spor s fiskem 265, cís. rozhodnutí. Houska na prodej 267. // Hr. Althan 268; hejtman Tiederle, stížnosti poddaných proti němu 269, deputace u hraběte 270, vyšetřování vzpoury 272, potrestání vzdorných sedláků. Prodej Housky Kounicům 275. // VII. Doslov. // Přehled držitelův potomních a poměrů místních až do naší doby 276—287
cnb002850645

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC