Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Jubilejní sborník
Biografie
Vydání první
Praha : NLN, s.r.o., 2020
561 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-767-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001638407
PŘEDMLUVA...9 // PODĚKOVÁNÍ...22 // I STYLISTIKA A JEJÍ TEORETICKÉ REFLEXE // Existenčný základ jazykového štýlu...25 - Juraj Dolník // Funkčné jazykové štýly a ich klasifikácia...38 - Alena Bohunická // (Wittgensteinovy) cesty k ludické hypotéze řeči...52 - Jan Kořenský // Štylistika v kontexte 21. storočia a...57 - Oľga Orgoňová // Styl, stylistika a multimodálnost komunikace: písemné komunikáty...68 - Lucie Saicová Římalová // Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi..81 - Soňa Schneiderová // O pojmu sloh (styl) v díle Jana Mukařovského...95 - Ondřej Sládek // K funkční diferenciaci českého národního jazyka...113 - Oldřich Uličný // II STYLISTIKA A SYNTAX, LEXIKOLOGIE, GRAMATIKA // Podání řeči v korespondenci Karla Havlíčka...123 - Robert Adam // Stylová charakteristika vztažných vět pokračovacích a jejich funkce v textu...140 - Jana Bílková // K otázce tzv. kulisy ve světle paralelního korpusu...155 - Eva Hajičová // Univerbizované názvy jevů starších i nových: proměny frekvence a užívání v čase...165 - Ivana Kolářová // Somatické frazémy uvozující přímou řeě...180 - Marie Kopřivová // Vyjadřování prostorových určení v textu psaném a mluveném (Případová studie)...193 - Marie Mikulová - Jarmila Panevová // Zkázopravci: otázky kolem jednoho neologismu...207 - Josef Šimandl // III STYLISTIKA A UMĚLECKÉ TEXTY // Vlastní jména v předválečných židovských anekdotách...221 - Žaneta Dvořáková // Stylizace mluvenosti, neformálnosti, nespisovnosti...239 - Petr Mareš // Stylová specifičnost folklorního písňového textu...250 - Petr Nejedlý // Stylizace mluvenosti ve výpravných slovesných památkách pozdně středověkých...263 - Barbora Řezníčková //
Archaismy v překladu Balzacových Ztracených iluzí...275 - František Stícha // „Ta černá kára se můj život nazývá.“ Ke konceptualizaci života v českých písňových textech...288 - Irena Vaňková // IV STYLISTIKA A MÉDIA TRADIČNÍ I ELEKTRONICKÁ // Takže v běžných a mediálních rozhovorech...311 - Martin Havlík - Lucie Jílková // „umíte to i se slovy!“ Nejen o „slovech“ v jednom blogu o vaření .. 325 - Alena Macurová // „Ófretná chrochtobuznosti!“ Mezitextové navazování na twitterových profilech českých novinářů a politiků...337 - Kamila Mrázková - Jiří Homoláč // Manipulačno-komunikačná a persuazívno-komunikačná koncepcia v reláciách o veštení...363 - Pavol Odaloš // Štylistika komentárov televíznych prenosov z krasokorčuľovania: slovensko-české porovnanie...374 - Daniela Slančová // Stylové markéry osobnostních rysů v pětifaktorovém modelu...390 - Boris Stupňánek // Fiktivní rozhovor v rozhlasovém vysílání...404 - Jiří Zeman // V STYLISTIKA A INSTITUCIONÁLNÍ KOMUNIKACE // Poznámky k vlastnoručním zápisům Samuela Adama z Veleslavína ... 415 - Alena Černá // „Bylo by lepší to celé přestylizovat...“ Příspěvek ke stylistické problematice v jazykové poradně...430 - Klára Dvořáková // „Mluvení za druhého" v tlumočených výzkumných rozhovorech...443 - Jiří Homoláč - Tamah Sherman // Tematicko-rematické členění v jednom typu textu...458 - Milada Hirschová // Volba komunikační strategie u studentů při kontaktu s fakultou 468 - Pavla Chejnová // Politická demonstrace jako komunikační a scénická událost...479 - Petr Kaderka // VI BIBLIOGRAFIE // Bibliografie prací Jany Hoffmannové za léta 1974-2019. 497 // Alena Nejedlá - Jana Papcunová // JMENNÝ REJSTŘÍK...534 // VĚCNÝ REJSTŘÍK...542

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC