Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2020
67 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7592-059-1 (brožováno)
Nad názvem: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Obsahuje bibliografii na stranách 66-67
001638417
1 ÚVOD 5 // 2 POKYNY K PŘÍPRAVĚ A ZÁSADY PRO VYPRACOVANÍ PROTOKOLŮ // 2.1 Plán vzorkování // 2.2 Protokol o odběru vzorku 8 // 3 VZORKOVANÍ KONTAMINOVANÝCH ZEMIN A ANALÝZA TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK V ZEMINÁCH 9 // 3.1 Vzorkování kontaminovaných zemin na stanovení VOCs 11 // 3.2 Analýza VOCs ve vzorku zeminy metodou statické head-space 15 // 3.2.1 Stanovení sušiny vzorku zeminy 15 // 3.2.2 Úprava vzorku pro head-space 15 // 3.2.3 Statická head-space 15 // 4 VZORKOVÁNÍ PŮDNÍHO VZDUCHU 17 // 4.1 Vzorkování půdního vzduchu - atmogeochemický průzkum 19 // 4.2 Analýza VOCs v půdním vzduchu 21 // 5 VZORKOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY V MONITOROVACÍM VRTU 23 // 5.1 Vzorkování podzemní vody 24 // 5.2 Analýza vzorků podzemní vody 27 // 5.2.1 Stanovení rozpuštěných kovů 27 // 5.2.2 Stanovení VOCs 28 // 5.3 Interpretace výsledků zjištěných na lokalitě 28 // 6 VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD STOJATÝCH 30 // 6.1 Vzorkování stojatých vod a měření rozpuštěného kyslíku v terénu 31 // 6.1.1 Pracovní postup na nádrži 31 // 6.1.2 Pracovní postup na břehu 33 // 6.2 Stanovení rozpuštěného kyslíku, dusitanů, dusičnanů a DOC ve vodách.34 // 6.2.1 Jodometrické stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou metodou v Alsterbergově modifikaci dle ČSN EN 25813 34 // 6.2.2 Spektrofotometrické stanovení dusitanů s NED-dihydrochlori-dem dle ČSN EN 26777 -modifikace ve fotometrických zkumavkách 36 // 6.2.3 Spektrofotometrické stanovení dusičnanů s 2.6-dimethylfenolem dle ČSN 75 // 7455 37 // 6.2.4 Instrumentální stanovení rozpuštěného organického uhlíku 37 // 7 VZORKOVÁNÍ A ANALÝZA SEDIMENTŮ PRO STANOVENÍ TĚŽKÝCH KOVŮ 39 // 7.1 Vzorkování dnových sedimentů 40 // 7.2 Analýza vzorku sedimentu 42 // 7.2.1 Stanovení sušiny sedimentu 42 // 7.2.2 Mineralizace vzorku sedimentu 42 //
7.2.3 Stanovení obsahu těžkých kovů metodou AAS 42 // 8 VZORKOVÁNÍ A ANALÝZA DŘEVNÍ HMOTY 43 // 8.1 Odběr vzorku dřevní hmoty 44 // 3 // 8.2 Analýza VOCs metodou míkroextrakce tuhou fází 46 // 9 VZORKOVÁNÍ STAVEBNÍHO ODPADU A ODBĚR REPREZENTATIVNÍHO // VZORKU // 9.1 Vzorkování stavebního odpadu // 9.1.1 Homogenizace materiálu 49 // 9.1.2 Kvartace 50 // 9.1.3 Pravděpodobnostní vzorkování // 9.2 Analýza stavebního odpadu - suchá sítová analýza, zkouška vychovatelnosti. 51 // 9.2.1 Sítová analýza ] // 9.2.2 Ověřovací zkouška vychovatelnosti zrnitých odpadů dle ČSN EN 12457-4 52 // 10 IDENTIFIKACE NEZNÁMÝCH LÁTEK POMOCÍ RAMANOVA, FT-IR A ED-XRF SPEKTROMETRU 53 // 10.1 Postup pro identifikaci neznámých látek 54 // 10.2 Analýza neznámého vzorku // 10.2.1 Postup analýzy pomocí Ramanova spektrometru 55 // 10.2.2 Postup analýzy pomocí FT-IR spektrometru 55 // 10.2.3 Postup analýzy pomocí ED-XRF spektrometru 56 // 11 DIFÚZNÍ VZORKOVÁNÍ VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ 58 // 11.1 Difúzni vzorkování venkovního ovzduší 59 // 11.2 Analýza VOCs metodou termické desorpce a plynové chromatografie.60 // 11.3 Teorie a vyhodnocení 61 // 12 BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA 64 // 12.1 Součástí správné laboratorní praxe je dodržování zásad bezpečné práce z // důvodu ochrany zdraví pracovníka i ostatních osob v laboratoři 64 // 13 POUŽITÁ LITERATURA
(OCoLC)1200255781
cnb003232145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC