Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
První vydání
Praha : Fortuna Libri, [2020]
200 stran : ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7546-321-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 199
001638420
1. KAPITOLA - A (il) // Afta // Aktuální // Album // 2. KAPITOLA - ? (13) // Babička, babyčka Bacili, bacily Balicí, balící Psaní bě, bje Beskydy Bidlo, bydlo Bílí, bílý, býlí Bít, být Bizarní // Blýská se, blízká Brambor, brambora Brožura Bryskně Brzy, brzičko // Bychom, byste (podmiňovací způsob u sloves) // 3. KAPITOLA - C, Č (23) // Cavyky Cca, ca, cirka Ciráty // Citron, citrón Coby, co by // Kdy píšeme -y po měkké souhlásce C Cyankáli // Psaní čárek (interpunkce) // Kde nepíšeme čárku // Čepýřit se // Černobýl // Čisticí, čistící // Psaní číslic a číslovek // 4. KAPITOLA - D (46) // Dárce Datum Psaní data // Dceřiná (společnost) Deník, denní // Dennodenně // Deviza, devíza // Předpony dis-, dys- // Dmýchat // Dobít, dobýt // Dovědět se, dozvědět se // Dva, oba // Dvojtečka // 5. KAPITOLA - E (55) // E-book, e-mail, e-shop Euro // Eventuální // 6. KAPITOLA - F (57) // Ferda Mravenec Fix // Frustrace // 7. KAPITOLA - H (59) // Hasicí, hasící Hold, holt // Stupňování slova horký Hranolky // 8. KAPITOLA - I (61) // Iglú // Inventura Irák, Írán // 9. KAPITOLA - J (63) // Skloňování zájmena já // Jako by, jakoby // Jazylka // Jazýček // Jezdci, jezdce // Psaní ji, jí, ni, ní Jí, jedí // 10. KAPITOLA - ? (67) // Káně // Karbanátek // Kdo s koho // Kedluben, kedlubna // Kikirikí, kykyryký // Kiwi // Koala // Koně // Kotli, kotly Krupobití Kultura Kůra, kúra // 11. KAPITOLA
- L (72) // Ledoborce, ledoborci // Lidičky // Lišaj, lišej // Líčí, líčený, lýčí, lýčený // Lísat se // Líska, lyska // Ližiny // Lomítko // Luki, Luky // Lupenka, lupénka // 12. KAPITOLA-M (78) // M. Jan Hus, mistr Jan Hus // Manikúra // Maňásci, maňásky // Marťan, mimozemšťan // Psaní mě, mně uprostřed slova // Mi, my // ? // Mikrobi, mikroby Mikuláš, mikuláš Mít, mýt Míval, mýval Mlít, mlýn Múza Mykat Mýlka // Myš, myšmi // 13. KAPITOLA-N(84) // Nabít, nabýt // Naboso, na boso // Nacionále // Načerno, na černo // Nadpis // Najedený // Na rozdíl od // Na shledanou // Nazívat se, nazývat se // Neboli // Nejasnější, nejjasnější Nesklonná slova Nežli Niki, Niky // Nový rok, nový rok // 14- KAPITOLA-O (90) // Odbít, odbýt // Odolena Voda (skloňování) Okurka // Opilovat, opylovat Oplývat // Koncovky -ovi, -ovy // iS* KAPITOLA - P (97) // paní (zkratka) // Pedikúra // Peníze (skloňování) // Permanentní // Pě // Pikat, pykat Pikle Pil, pyl // Na plese, na plesu Pleveli, plevely Plytký // Pobít, pobýt // Podpatky // Pomlčka // Práce (skloňování) Procenta // VAN/ f V N/AN/ . V // Propnste, pro pnste Protěžovat Předložky díky, kvůli a kromě, mimo Přibít, přibýt Přihlaste se Přimykat Přídavná jména (druhy a vzory) Přídavná jména označující barvy Přídavná jména (podobné dvojice) Příslovečné spřežky Pych // Pýchavka Pýr, pýří, pýřit se Pisk, pysk // 16. KAPITOLA
- R (121) // Ranní, raný Respektive // Rodiče Spatra // Rozsah(od-do) Splývat // Spojovník // 17. KAPITOLA - S, Š (125) Spravit // Kdy píšeme S Správa // Samozřejmě Srsen // Sbíhat Standardní, standarta // Sbít Stěžovat // Sdirai Stoupačka, stupačka // Sebou, s sebou Sumýš // Sedřít Sužovat // Shlédnout Svolat // Shlížet Svolit // Shoda přísudku s podmětem Svrhnout // Sirý, syrý Sýpek // Sípat, sypat Syrovinka // Sírová, sýrová Španělské ptáčky, // Sjednat španělští ptáčci // Skica Štrúdl // Skloňování jmen rodu mužského // Skroutit 18. KAPITOLA - T (145) // Slanečci, slanečky Tamejsi // Sledě, sledi Tečka // Slepíš, slepýš Téma, tematický // Slevit Tchyně // Slézat Tip, typ // Slíbat Trojklaný // Slít Trojtečka // Složená přídavná jména Tuš // Slynout Túra // Smazat // Směna 19. KAPITOLA - U (153) // Smýčit Psaní ú,ů // Smýkat Ubít, ubýt // Sněhuláci Uvozovky // Soudce Uzenáče, uzenáči // 8 // 20. KAPITOLA - V (159) // Vám, vám Velká písmena // Kde nepíšeme velké písmeno // Versus // Psaní vě, vje // Slova s předponou vice- // Viděl, vyděl // Viki, Vlky // Viník, vinen, vinna, vinný Vir, vír, výr Visela, vysela Visutý, vysutý Ví, vědí // Víska, vížka, výška Vískat, výskat Víš, výš Vít, výt Viz // Vpravo, vlevo Vymítat, vymýtit Vyplívat, vyplývat Vyza Vyžle // Výjimka, výjimečný // 21. KAPITOLA - Z, Ž (175) // Kdy píšeme Z // Zavináče,
zavináči // Zákonodárce, zástupce // Závorky // Zbíhat // Zbít, zbýt // Zdali // Zdírat // Zedřít se // Zhlédnout // Zjednat // Zkroutit // Zlatobýl // Zlevněný, zlevnit // Zlézat // Zlíbat // Zlít // Zmazat // Změna // Zoo, zoo // Zpovzdálí // Zpravovat // Zpráva // Zpychnout // Ztěžovat // Zužovat // Zvolat // Zvolit // Zvrhnout // Kdy píšeme S i Z // Žehlicí, žehlící // Žloutek // ZÁVĚR (186) // MOZKOLAMY (187) // ŘEŠENÍ MOZKOLAMŮ (194) // POUŽITÁ LITERATURA (199) // O AUTORCE (200) // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC