Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:1x 
BK
Vydání třetí, přepracované a doplněné
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020
363 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-246-4566-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 315-350, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001638422
Předmluva // Úvod // 1. Hlavní metodologické přístupy 19 // 1.1 Pozitivismus 20 // 1.2 Postpozitivistické směry 22 // 1.2.1 Kritický racionalismus a falzifikace 22 // 1.2.2 Postpozitivismus ve filozofii vědy 23 // 1.2.3 Strukturalismus 25 // 1.2.4 Kritický realismus 26 // 1.2.5 Teorie strukturace 28 // 1.3 Relativistické přístupy 30 // 1.3.1 Hermeneutika 30 // 1.3.2 Poststrukturalismus a postmodernismus 31 // 2. Teorie regionálního rozvoje 35 // 2.1 Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje 35 // 2.1.1 Lokalizační teorie 35 // 2.1.2 Jednosektorový model 4I // 2.1.3 Dvousektorový model 42 // 2.1.4 Růstové účetnictví 45 // 2.1.5 Nová ekonomická geografie (geografická ekonomie) // (P. Krugman, M. Fujita, A. Venables) // a nová teorie (endogenního) růstu (P. Römer, ?. Arthur) 47 // 2.1.5.1 Nová ekonomická geografie (geografická ekonomie) 47 // 2.1.5.2 Nová teorie (endogenního) růstu 57 // 2.1.6 Regionální politika inspirovaná neoklasickými // a neoliberálními přístupy 61 // 2.2 Teorie skupiny jádro-periferie 65 // 2.2.1 Úvod L5 // 2.2.2 Teorie exportní základny (D. North) 65 // 2.2.3 Teorie růstových pólů (F. Perroux, J. Boudeville) 68 // 2.2.4 Teorie kumulativních příčin (G. Myrdal) 73 // 2.2.5 Teorie nerovnoměrného rozvoje (A. Hirschman) 77 // 2.2.6 Obecná teorie polarizovaného rozvoje (J. Friedmann) 87 // 2.2.7 Shrnutí 9Q // 2.2.8 Regionální politika inspirovaná teoriemi skupiny jádro—periferie.. 91 // 2.3 Štrukturalistické přístupy 96 // 2.3.1 Neomarxistické teorie rozvoje - teorie závislosti (dependency theory) .. 96 // 2.3.2 Teorie nerovné směny (A. Emmanuel) 98 // 2.3.3 Štrukturalistický marxismus (D. Harvey a N. Smith) 101 // 2.3.4 Teorie mezoekonomiky (S. Holland) 106 // 2.3.5 Shrnutí - srovnání neomarxistických a neoliberálních přístupů 108 //
2.3.6 Teorie výrobních cyklů a teorie ziskových cyklů 111 // 2.3.6.1 Teorie výrobních cyklů (R. Vernon) 111 // 2.3.6.2 Teorie ziskových cyklů (A. Markusen) 113 // 2.3.7 Regulační teorie (A. Lipietz, M. Aglietta) 118 // 2.3.7.1 Regulační teorie a prostor - teorie flexibilní specializace // a kalifornská škola 124 // 2.4 Kritickorealistické přístupy 131 // 2.4.1 Teorie prostorových děleb práce (D. Massey) v 131 // 2.4.2 Diskuze o lokalitách (locality debate) 139 // 2.5 Institucionální směry 144 // 2.5.1 Teorie výrobních okrsků a teorie flexibilní specializace 146 // 2.5.2 Klastry 158 // 2.5.3 Sociokulturní prostředí a konkurenceschopnost regionů: // sítě kontaktů a regionální „zakořenění“ 175 // 2.5.4 Teorie učících se regionů a institucionální hustota 179 // 2.5.4.1 Institucionální hustota v kontextu teorie učících se regionů 182 // 2.5.5 Triple Helix (trojitá šroubovice) 189 // 2.5.6 Regionální inovační systémy (RIS) 196 // 2.5.6.1 Model vývojových trajektorií odvětví v regionech // (regional industrial path development model) 204 // 2.5.6.2 Role vůdčích osobností v regionálním rozvoji // (place leadership) 707 // 2.5.7 Diferencované znalostní základny 710 // 2.5.8 Příbuzná rozmanitost/diferenciace (related variety/differentiation) // a její role v regionálním rozvoji 715 // 2.5.9 Globální komoditní řetězce, globální hodnotové řetězce, // globální produkční sítě 720 // 2.5.9.1 Způsoby řízení globálních produkčních sítí (governance) 228 // 2.5.9.2 Upgrading (zlepšování pozice) 730 // 2.5.9.3 Vývojová dynamika globálních produkčních sítí 244 // 2.5.9.4 Kritika globálních hodnotových řetězců a produkčních sítí 246 // 2.5.9.5 Možné praktické implikace 751 // 2.5.10 Regionální politika inspirovaná institucionálními teoriemi 254 //
2.6 Současné období regionální politiky: trendy a implikace 264 // 2.6.1 Trendy v regionální politice v 21. století 264 // 2.6.2 Regionální versus sektorová politika 770 // 2.6.3 Strategie inteligentní specializace (RIS 3) 772 // Závěr 277 // Koncepční rozdíly teorií regionálního rozvoje 279 // Divergence versus konvergence: věčná otázka? 282 // Aktér versus struktura - základní dilema sociálních teorií 285 // Příloha // Hledání „zázračného receptu“ v době znalostní ekonomiky 291 // 1. Excelentní výzkum a špičkové rozhraní mezi výzkumem // a podnikovou sférou 295 // 2. Podpora talentů 296 // 3. Podnikatelská kultura a role vzorů 298 // 4. Inteligentní peníze a kvalifikované poradenství 299 // 5. Kontakty a sítě 302 // 6. Řízení (governance) a regulační rámec 304 // 7. Kvalita života a atraktivita regionu 306 // 8. Dopravní dostupnost 307 // Summary ?? // Bibliografie 315 // Seznam rámečků 35I // Rejstřík jmenný 352 // Rejstřík věcný 353
cnb003266708

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC