Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
Vydání první
Brno : Masarykova univerzita, 2020
163 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-210-9649-3 (brožováno)
ISBN 978-80-210-9650-9 (online ; pdf)
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 501
Obsahuje bibliografii na stranách 132-152, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001638425
1 ÚVOD 9 // 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA M // 2.1 Děti-cizinci v dnešní škole 14 // 2.2 Školní adaptace dětí-cizinců 16 // 2.2.1 Psychická oblast školní adaptace dětí-cizinců 19 // 2.2.2 Sociální oblast školní adaptace dětí-cizinců 20 // 2.3 Podpora školní adaptace dětí-cizinců 22 // 2.3.1 Globální perspektiva podpory školní adaptace dětí-cizinců 22 // 2.3.1.1 Rovné vzdělávací příležitosti v globálním kontextu 23 // 2.3.1.2 Strategie začleňování cizinců v globálním kontextu 25 // 2.3.1.2.1 Problematické vnímání multikulturalismu 28 // 2.3.1.2.2 Segregace cizinců jako neřešitelný problém 29 // 2.3.2 Nadnárodní perspektiva podpory školní adaptace dětí-cizinců 29 // 2.3.2.1 Rovné vzdělávací příležitosti v evropském kontextu 30 // 2.3.2.2 Modely vzdělávání dětí-cizinců v evropském kontextu 31 // 2.3.2.2.1 Podpůrná opatření pro děti-cizince v evropském kontextu 32 // 2.3.3 Školní perspektiva podpory školní adaptace dětí-cizinců 34 // 2.3.3.1 Vedení školy v podpoře školní adaptace dětí-cizinců 34 // 2.3.3.2 Učitel v podpoře školní adaptace dětí-cizinců 35 // 2.3.3.2.1 Připravenost učitelů na multikulturní přístup ve výuce 37 // 2.3.3.3 Důležitost spolupráce školy a rodičů-cizinců 38 // 2.3.3.3.1 Podstata odlišnosti školy a rodin cizinců 40 // 2.3.3.3.2 Bariéry ve spolupráci školy a rodičů-cizinců 41 // 3 METODOLOGIE PROVEDENÉHO ŠETŘENI 43 // 3.1 Výzkumný problém, cíl a design šetření 44 // 3.2 Zvolená metoda srovnání a výzkumná otázka 44 // 3.3 Postup při navrhování srovnávacího výzkumu 46 // 3.3.1 Lokalizace sběru dat a počet případů 46 // 3.3.2 Jednotka analýzy dat 48 // 3.3.3 Techniky sběru dat 49 // 3.3.4 Výzkumný vzorek 51 // 3.3.4.1 Kritéria výběru škol 52 //
3.4 Analytický proces zvolené metody srovnání 54 // 3.5 Časový harmonogram sběru dat 56 // 3.6 Validita a etická dimenze výzkumu 57 // 4 ZJIŠTĚNÍ PROVEDENÉHO ŠETŘENÍ 60 // 4.1 Český a norský kontext podpory školní adaptace dětí-cizinců 60 // 4.1.1 Český kontext podpory školní adaptace dětí-cizinců 60 // 4.1.1.1 Český demografický kontext 61 // 4.1.1.2 Český historický kontext 62 // 4.1.1.3 Český ekonomický kontext 62 // 4.1.1.4 Český sociální kontext 64 // 4.1.1.5 Český politický kontext 66 // 4.1.1.5.1 Lokální politický kontext (Praha) 70 // 4.1.2 Norský kontext podpory školní adaptace dětí-cizinců 71 // 4.1.2.1 Norský demografický kontext 72 // 4.1.2.2 Norský historický kontext 73 // 4.1.2.2.1 Migrační pedagogika na norských univerzitách 73 // 4.1.2.2.2 Od asimilace dětí-cizinců ? inkluzi v norských třídách 74 // 4.1.2.3 Norský ekonomický kontext 75 // 4.1.2.4 Norský sociální kontext 76 // 4.1.2.4.1 Multikulturní škola cílem dnešních norských škol 78 // 4.1.2.4.2 Testování dětí-cizinců v norštině 80 // 4.1.2.5 Norský politický kontext 81 // 4.1.2.5.1 Lokální politický kontext (Oslo) 84 // 4.2 Výsledky šetření v českých a norských školách 88 // 4.2.1 Podpora školní adaptace dětí-cizinců na příkladu českých škol 89 // 4.2.1.1 Zjištěné shody na českých školách 89 // 4.2.1.2 Zjištěné rozdíly na českých školách 93 // 4.2.2 Podpora školní adaptace dětí-cizinců na příkladu norských škol 96 // 4.2.2.1 Zjištěné shody na norských školách 96 // 4.2.2.2 Zjištěné rozdíly na norských školách 98 // 4.3 Přehled zjištěných shod a rozdílů v českém a norském prostředí 101 // 4.4 Komparace výsledků v českém a norském prostředí 102 // 4.4.1 Shody a rozdíly na české a norské makro, mezo a mikro úrovni 102 //
4.4.1.1 Makro úroveň 103 // 4.4.1.2 Mezo úroveň 105 // 4.4.1.3 Mikro úroveň 106 // 4.4.2 Klíčové oblasti pro úspěšnost podpory školní adaptace // dětí-cizinců 110 // 4.4.2.1 Pravidelná komunikace státní úrovně se školami 110 // 4.4.2.2 Podpora dětí-cizinců jako priorita inkluzivního vzdělávání . . 112 // 4.4.2.3 Existence funkčního „mezo článku“ 112 // 6 // 4.4.2.4 Tvorba státních a regionálních nařízení na základě potřeb // škol 114 // 4.4.2.5 Financování bez byrokratické zátěže 115 // 4.4.2.6 Posílení účasti dětí-cizinců v předškolním vzdělávání.116 // 4.4.2.7 (Ne)důležitost osobního přístupu ? dětem-cizincům 116 // 4.4.3 Modely podpory školní adaptace dětí-cizinců 117 // 5 ZJIŠTĚNÍ V KONTEXTU PŘEDCHOZÍCH VÝZKUMŮ 121 // 6 ZÁVĚR 127 // SUMMARY 130 // BIBLIOGRAFIE 132 // Online zdroje 147 // SEZNAMY 153 // Seznam použitých zkratek 153 // Seznam tabulek 154 // Seznam obrázků 154 // PŘÍLOHY 156 // 1 Analyzované dokumenty 156 // 2 Charakteristika respondentů 157 // 3 Pozorování ve školách a školní dokumenty 160 // 4 Přehled vzniklých kategorií s ukázkou kódů 161 // REJSTŘÍK 162
cnb003245805

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC