Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019
1 online zdroj (236 stran) : ilustrace, mapy
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-246-4279-6 (brožováno)
ISBN 978-80-246-4309-0 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Rozšiřování Severoatlantické aliance o země bývalého sovětského bloku a vliv tohoto procesu na evropskou bezpečnost..
Popsáno podle tištěné verze
001638436
Úvod 9 // 1. Teoretická a metodologická východiska 14 // 1.1 Neorealismus jako základní teoretická inspirace ? // 1.1.2 larget jako jeden z klíčových pojmů // neoreajstického pojetí expanze 17 // 1.2 Tri nejvýznamnéjší neorealiste 20 // 1.2.1 Waltzový roviny analýzy 20 // 1.2.2 Stephen Walt a jeho teorie rovnováhy hrozeb 22 // 1.2.3 Mearsheimerův ofenzivní realismus 22 // 1.3 Neorealismus a jeho základní pilíře 24 // 1.3.1 Geografický rozměr bezpečnostních hrozeb 25 // 1.3.2 Balancing neboli vyvažování 26 // 1.3.3 Strukturalismus jako základní rys neorealismu 28 // 1.3.4 Jervisova teorie bezpečnostních dilemat 99 // 1.4 Glaserova teorie skromných vs. nenasytných států 39 // 1.4.1 Kritika nenasytných států 31 // 1.4.2 Kontraproduktivní dopady postupu nenasytných států 33 // 1.4.3 Glaserova doporučení 34 // 1.4.4 Pilíře Giaserovy inspirace 3 // 1.5 Ontologické a gnozeologické pozice 37 // 1.5.1 Čtyři směry holistického přístupu 33 // 1.5.2 Vyrovnaný vztah mezi materialismem a idealismem 39 // 1.5.3 Metodologická východiska 4: // 1.6 Výzkumné otázky 43 // 2. Od NDR po Pobaltí 4- // 2.1 Rychlý zánik sovětské hrozby 41 // 2.2 První úvahy o expanzi NA TO v dobč G. Bushe staršího 48 // 2.2.1 Veřejná jednání a vystoupení 49 // 2.2.2 Neveřejná jednání a opatření 51 // 2.2.3 Rozpad SSSR a jeho důsledky 54 // 2.2.4 Jak to tedy vlastné bylo: mýtus o slibeeh, nebo dvojí hra? 55 // 2.2.5 Dílčí shrnutí 57 // 2.3 Bili Clinton jako politický garant první vlny expanze NATO 59 // 2.3.1 Názory skeptiků 60 // 2.3.2 Expanze NATO jako symbol asymetrického konce // studené války 61 // 2.3.3 PfP jako první krok východní expanze NATO 61 // 2.4 Expanze NATO pohledem zakladatele neorealismu 63 // George W. Bush jako politický garant druhé vlny expanze NATO 66 //
2.5.1 Pobaltí jako nová severovýchodní hranice NATO 68 // 2.5.2 Expanze NATO do Černomořské oblasti 70 // 2.6 Ruské vnitřní vwažování a jeho strukturální důsledky 75 // 2.6.1 Ruské vyvažování v historické perspektivě 75 // 2.6.2 Ruské vyvažování tváří v tvář expanzi NATO 76 // 2.6.3 Změny po nástupu V. Putina 79 // 2.6.4 Ruské systémy A2/AD 80 // 2.6.5 Systémy vysoké kvality protivzdušné obrany 81 // 2.6.6 Systémy pobřežní ochrany 82 // 2.6.7 Systémy elektronické války 84 // 2.6.8 Oblasti s nejvyšší hustotou systémů A2/AD 84 // 2.6.9 Společné rysy ruských systémů A2/AD 85 // 2.6.10 Cvičení Západ 2017 85 // 2.6.11 Ruské systémy A2/AD z pohledu neorealismu 86 // 2.6.12 Ruské systémy A2/AD z pohledu Giaserovy teorie 88 // 2.7 Od odstrašování ke konvenčnímu souboji? 90 // 2.8 Někdejší koncepce NATO jako inspirace pro Rusko? 90 // 2.9 Závěr kapitoly 92 // 3. Ancxe Krymu, její okolnosti a důsledky 94 // 3.1 První polovina 90. let ve znamení bezpečnostní spolupráce 94 // 3.2 Válka mezi Gruzií a RF jako významný předči 96 // 3.2.1 Motivace gruzínských elit 96 // 3.2.2 Negativní reakce ruských elit 98 // 3.2.3 Přímá vojenská konfrontace mezi Gruzií a RF 100 // 3.2.4 Vojenské vítězství Ruska, ale i výzva pro budoucnost 104 // 3.2.5 Ruská doktrinální sebereflexe 106 // 3.2.6 Dílčí shrnutí 108 // 3.3 Válka o Ukrajinu a její důsledky 110 // 3.3.1 Pohyb od někdejší parity k ruské podřazenosti 110 // 3.3.2 Politická stanoviska ruských operativních realistů 113 // 3.4 Od Majdanu ? anexi Krymu 115 // 3.5 Hybridní, nebo asymetrická válka? 118 // 3.5.1 Rozdíly mezi hybridní a asymetrickou válkou 118 // 3.5.2 Aplikace na vývoj po roce 2014 122 // 3.6 Mezinárodněpolitické důsledky anexe Krymu 127 // 3.6.1 Protiprávnost anexe 128 //
3.6.2 Reakce mezinárodního společenství 129 // 3.6.3 Minské dohody 131 // 3.7 Dopad ukrajinské války na zemč V4 131 // 3.8 Debata o konkrétní pomoci Ukrajině 132 // 3.8.1 Klíčové dokumenty 132 // 3.8.2 Debata o rozsahu pomoci a o jejích možných dopadech 133 // 3.9 Vojenské incidenty mezi RF a západními zeměmi 135 // 3.9.1 Vojenská cvičení NATO a zemí černomořské oblasti 136 // 3.9.2 Poučení vyvozovaná z vojenských incidentů 137 // 3.9.3 Dopad expanze na vztahy mezi NATO a RF 139 // 3.9.4 Dílčí shrnutí 144 // 3.10 Akademická debata o válce na Ukrajině 144 // 3.10.1 Kritická stanoviska 145 // 3.10.2 Nekritická stanoviska 147 // 3.11 Závěr kapitoly 153 // 4. Americké vojenské doktríny nové generace 155 // 4.1 Priority pro 21. století jako základ doktrinálních dokumentů // nove generace 156 // 4.1.1 Kojová činnost v prostředí A2/AD jako hlavní pilíř Priorit // pro 21. století 158 // 4.1.2 Podstata A2/AD 160 // 4.1.3 Rusko jako pouze implicitní vyzývatel 161 // 4.1.4 Dílčí shrnutí 165 // 4.2 JOAC (Joint Operations Access Concept - JOAC) 166 // 4.2.1 Gcopolitický rámec JOAC 166 // 4.2.2 JOAC jako koncepce vedení války 167 // 4.2.3 Základní charakteristika A2/AD hrozeb 168 // 4.2.4 Pravidla a zásady pro dosažení vstupu do míst // možných ozbrojených bojů 168 // 4.2.5 Požadované schopnosti pro vedení bojových operací 170 // 4.2.6 Dílčí shrnutí 170 // 4.3 Air-Sea Battle, květen 2013 171 // 4.3.1 Od ALB k ASB 171 // 4.3.2 Poslání ASB 172 // 4.3.3 Hlavní cíle ASB 173 // 4.4 Koncepce průlomových operací 2014 // (Joint Concept for Entry Operations), 7. 4. 2014 176 // 4.4.1 Druhy ozbrojených sil určených pro JCEO 178 // 4.4.2 Druhy vojenských základen pro jednotky JCEO 179 // 4.4.3 Hlavní druhy bojové činnosti 180 //
4.5 Joint Concept for Rapid Aggregation (JCRA), 22. 5. 2015 181 // 4.6 Závěr kapitoly 182 // Závěr 186 // Seznam zkratek 205 // Zdroje 207
(OCoLC)1140081874
(MiAaPQ)EBC5996828
(Au-PeEL)EBL5996828
(OCoLC)1134073431
(MiAaPQ)ECB5996828

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC