Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání první
Ostrava : University of Ostrava, 2020
251 stran : mapy, faksimile ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 

objednat
ISBN 978-80-7599-197-3 (brožováno)
ISBN 978-80-7599-204-8 (online ; pdf)
Elektronická verze knihy vydané na podzim 2020 obsahuje oproti podobě tištěné rovněž překlady českých a polských originálů do druhého jazyka
Obsahuje bibliografii na stranách 231-247 a bibliografické odkazy
Český a polský text, anglická, česká a polská resumé
Popsáno podle tištěné verze
001638452
9 Úvod - Wstęp // 21 Teoretické uchopení problematiky - Teoretyczne ujęcie problematyki // 23 Zdeněk Beneš — Historickou edukací k 28. říjnu 1918? Aneb obsahují dějepisné učebnice před rokem 1918 předpoklady pro vznik Československa? // 43 Józef Brynkus — Odzyskanie niepodległości w 1918 roku w polskich podręcznikach historii - kluczowe uwarunkowania merytoryczne i interpretacyjne // 55 Podoba výuky dějepisu po roce 1918, kurikula, učebnice, vzdělávací systém / Forma nauczania historii po roku 1918, programy nauczania, podręczniki, system edukacji // 57 Blažena Gracová — Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa // 75 Danuta Konieczka-Śliwińska — Podręczniki historii jako forma kształcenia tożsamości narodowej w polskiej szkole // 89 Maria Stinia — Problemy unifikacji systemu oświatowego w okresie budowy państwa polskiego (1917-1922) // 99 Učebnice a čítanky české a polské literatury a vznik/obnovení státu - Podręczniki do literatury czeskiej oraz polskiej a powstanie/odnowa państwa // 101 Martin Tomášek — Sto let posilování a oslabování vědomí naší státnosti ve světle dobových učebnic a čítanek // 111 Michaela Zormanová — Rok 1918„očima souseda" v českých a polských učebnicích literatury // 125 Beata Gromadzka — Kształtowanie świadomości narodowej w podręcznikach do języka polskiego po reformie edukacji w 2017 roku wobec tradycji dydaktycznej międzywojnia // 137 Reflexe demokratických hodnot ve výchově k občanství - Refleksje wartości demokratycznych w edukacji obywatelskiej // 139 Slavoj Tomeček — Vznik ČSR v mezipředmětové reflexi dějepisu a společenských věd // 147 Małgorzata Machałek — Problem wychowania obywatelskiego w polskiej szkole w okresie II Rzeczypospolitej //
155 Obraz meziválečného Československa a Polska v učebnicích geografie / Obraz międzywojennej Czechosłowacji i Polski w podręcznikach do geografii // 157 Barbara Baarová — Obraz první Československé republiky v dobových učebnicích geografie // 171 Roman Matykowski — Obraz II Rzeczypospolitej w ówczesnych podręcznikach do geografii // 183 Festivity za účasti školní mládeže / Świętowanie z udziałem młodzieży szkolnej // 185 Agnieszka Chłosta-Sikorska — Projekty edukacyjne związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę realizowane przez szkoły // 195 Pavel Martinovský — Výroční vzpomínkové akce na základních a středních školách // 201 Závěr/Zakończenie // // 207 Summaries / Resumé / Konkluzje // 229 Bibliografie/Bibliografia // 249 Autoři jednotlivých kapitol / Autorzy poszczególnych rozdziałów
cnb003266669

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC