Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Praha : Wolters Kluwer, 2020
viii, 134 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7598-939-0 (brožováno)
Obsahuje rejstřík
001638464
OBSAH // 0 autorkách...VI] // 1 ÚVOD (Proč číst o poradách?)...1 // 2 PRÍPRAVA PORADY (Jak připravit efektivní poradu?)...3 // Téma a dl porady (Co se bude na poradě řešit?)...5 // Účastníci porady (Kdo se porady účastní?)...6 // Program porady (Jak bude porada probíhat?)...12 // Termín a délka trvání porady (Jaké bude časové vymezení porady?)...13 // Prostředí porady (Kde bude porada probíhat?)...14 // Informovanost účastníků (Jak budou účastníci informováni?)...15 // 3 PRŮBĚH PORADY (Jakzajistit zdárný průběh porady?)...17 // Začátek porady (Čím poradu zahájit?)...17 // Hlavní část porady (Jak zajistit smysluplnou poradu?)...23 // Závěr porady (Na co nezapomenout na konci porady?)...28 // Vybrané problémy na poradách (Co všechno se v průběhu porady může stát?)_30 // 4 REFLEXE PORADY (Vyhodnocení porady jako další začátek?)...35 // Nástroje reflexe porady (Jak poradu vyhodnotit?)...36 // Poradní mezičas (Na co se soustředit mezi poradami?)...41 // SWOT analýza (Jak využít své silné stránky?)...43 // 5 DRUHY PORAD (Čím se od sebe jednotlivé porady liší?)...45 // Informativní porada (Jak poskytnout potřebné informace?)...45 // Příklad informativní porady (Jak informovat o GDPR?)...50 // Organizační porada (Jak na vytvoření konkrétních organizačních // kroků pro určitou situaci?)...54 // Příklad organizační porady (Jak zajistit organizaci výměnných pobytů?)... 55 // Rozhodovací
porada (Jak stanovit konkrétní výsledek?)...59 // Příklad rozhodovací porady (Jak rozhodnout o projektovém týdnu?) ... 61 Workshop (Jak zorganizovat efektivní pracovní poradu opřenou // o činnost účastníků?)...64 // Příklad workshopu (Jak realizovat úpravu školního // ---vzdělávacího programu?)...69 // Účelová/krizová porada (Jak vyřešit neočekávanou záležitost?)...74 // VI // Obsah // Příklad účelové/krizové porady (Jak zajistit online výuku // v době koronaviru?)...74 // Vzdělávací porada (Jak předat získané znalosti a dovednosti ostatním?).77 // Příklad vzdělávací porady (Jak zařadit „Maxíka“ do // vzdělávacího programu předškoláků)...79 // Kombinovaná porada (Jak spojit efektivně vše potřebné?)...82 // 6 SPECIFICKÉ PORADY VE ŠKOLSTVÍ (Jaké porady jinde nenajdete?) .. 85 // Pedagogické rady...85 // Porady vzdělávacích týmů...88 // Porady vedoucích týmů s vedením školy (rozšířené vedení školy)...91 // Balintovské skupiny...92 // Porady zákonných zástupců a pedagogických pracovníků...92 // Třídní schůzky...92 // Konzultace...97 // Triády...98 // Porady školního poradenského pracoviště...98 // Porady školské rady...102 // Porady rodičovské rady...103 // Porady žákovského parlamentu...104 // 7 SLOVO NA ZÁVĚR (Co ještě říci závěrem?)...107 // Literatura... 109 // Příloha č. 1: Identifikace osobnostních typů - osobnostní analýza // (Peter Urs Bender,
Niterný leadership)...Ill // Příloha ě. 2: Formulář zápisu porady...114 // Příloha ě. 3: Ukázkový newsletter pro zaměstnance - // písemná varianta místo informativní porady...115 // Příloha č. 4: Podrobný program workshopu // (úprava školního vzdělávacího programu)...117 // Příloha č. 5: Vyhodnocení vzdělávací aktivity...118 // Příloha č. 6: Směrnice školy - termíny ve školním roce // (termíny pedagogických a rodičovských rad)...119 // Příloha ě. 7: Ukázka zápisu z porady vzdělávacího týmu...121 // Příloha č. 8: Ukázka zápisu z porady vedení školy a vzdělávacích týmů // (rozšířeného vedení školy)...124 // Příloha č. 9: Ukázka programu třídní schůzky...127 // Příloha č. 10: Formulář zápisu zjednání s rodiči...128 // Příloha c. 11: Formulář zápisu porady školního poradenského pracoviště...129 // Příloha ě. 12: Ukázka zápisu z porady rodičovské rady...130 // Příloha c. 13 : Shrnutí specifik jednotlivých typů porad - tzv. tahák...131 // Věcný rejstřík... 133 // VII

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC