Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. aktualizované a rozšířené vydání
Mlečice : Axonite s.r.o., nakladatelství lékařské literatury, 2020
424 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-88046-21-9 (vázáno)
Asclepius
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001638469
Předmluva ke druhému vydání 13 // 1 Minimum anatomie a fyziologie 17 // 1.1 Zevní anatomie srdce 17 // 1.2 Vnitřní anatomie srdce 19 // 1.3 Cévní zásobení myokardu 24 // 1.4 Excitační a převodní systém 28 // 1.5 Elektrická srdeční aktivita 30 // 1.6 Mechanická aktivita myokardu 32 // 1.7 Nervové zásobení myokardu 35 // 1.8 Srdeční cyklus 37 // 1.9 Regulace minutového výdeje srdečního 38 // 1.10 Metabolismus a kyslíková spotřeba myokardu 39 // 1.11 Reakce organismu na svalovou práci 41 // 2 Anamnéza, symptomy a známky srdečních chorob 46 // 2.1 Anamnéza 46 // 2.2 Současné obtíže a další symptomy srdečního onemocnění 46 // 2.3 Fyzikální vyšetření 48 // 3 Vyšetřovací metody v kardiológii 54 // 3.1 Neinvazivní vyšetřovací metody 54 // 3.2 Invazivní vyšetření v kardiológii 70 // 4 Ateroskleróza 75 // 4.1 Vývoj aterosklerotického plátu 75 // 4.2 Rizikové faktory aterosklerózy a ischemické choroby srdeční 78 // 4.3 Markéry aterosklerózy 82 // 5 Hypertenze 84 // 5.1 Technika měření krevního tlaku 85 // 5.2 Etiologie hypertenze 87 // 5.3 Bazálni vyšetřovací program 87 // 5.4 Reakce na hypertenzi 88 // 5.5 Maligní hypertenze a hypertenzní krize 90 // 5.6 Rezistentní hypertenze 91 // 5.7 Sekundární hypertenze 91 // 5.8 Hypertenze v těhotenství 94 // 5.9 Léčba hypertenze 95 // 5.10 Obecná doporučení pro léčbu hypertenze 102 // 5.11 Léčba hypertenze při přidružených onemocněních 103 // 6 Dyslipoproteinemie 105 // 6.1 Dyslipoproteinemie jako rizikový faktor aterosklerózy 105 // 6.2 Plazmatické lipidy a lipoproteiny 107 // 6.3 Klasifikace hyperlipoproteinemií 110 // 6.4 Léčba hyperlipoproteinemií a dyslipidemií 111 // 6.5 Indikace k léčbě hypolipidemiky 116 // 6.6 Klinický efekt hypolipidemické léčby 118 // 7 Ischemická choroba srdeční 121 //
7.1 Patofyziologie ischemie 121 // 7.2 Klinické obrazy ischemické choroby srdeční 126 // 7.3 Akutní koronární syndrom 127 // 7.4 Přirozený vývoj akutního koronárního syndromu s ST elevacemi - infarktu myokardu 133 // 7.5 Léčba akutního koronárního syndromu s elevacemi úseku ST (STEMI) 138 // 7.6 Akutní koronární syndrom bez elevaci úseku ST 147 // 7.7 Komplikace srdečního infarktu 150 // 7.8 Následky a prognóza srdečního infarktu 157 // 7.9 Chronický koronární syndrom 160 // 7.10 Farmakoterapie chronické ischemické choroby srdeční 169 // 7.11 Sekundární prevence ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu 172 // 8 Vrozené srdeční vady v dospělosti 175 // 8.1 Defekt septa síní 175 // 8.2 Defekt atrioventrikulárního septa 177 // 8.3 Foramen ovale patens, otevřené foramen ovale 178 // 8.4 Defekt komorového septa 178 // 8.5 Eisenmengerův syndrom 179 // 8.6 Koarktace aorty 179 // 8.7 Fallotova tetralogie 180 // 8.8 Otevřená tepenná dučej 180 // 8.9 Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně 181 // 8.10 Transpozice velkých tepen 182 // 8.11 Obstrukce výtokového traktu levé komory 183 // 8.12 Obstrukce výtokového traktu pravé komory 184 // 8.13 Fontanovská cirkulace 184 // 8.14 Anomální odstupy věnčitých tepen 184 // 8.15 Obecné problémy vrozených vad v dospělosti 185 // 8.16 Organizace péče o dospělé nemocné s vrozenými srdečními vadami 186 // 9 Získané chlopenní vady 187 // 9.1 Aortální stenóza 187 // 9.2 Aortální regurgitace 192 // 9.3 Bikuspidální aortální chlopeň 195 // 9.4 Mitrální stenóza 197 // 9.5 Mitrální regurgitace 201 // 9.6 Sekundární mitrální regurgitace 206 // 9.7 Vady trikuspidální chlopně 207 // 9.8 Chlopenní náhrady a péče o nemocné po náhradě chlopně 208 // 10 Infekční endokarditida 211 // 10.1 Patofyziologie 211 //
10.2 Klinický obraz a diagnostika 212 // 10.3 Komplikace infekční endokarditidy 213 // 10.4 Specifické lokalizace infekce 214 // 10.5 Mikrobiologické nálezy a antibiotická léčba 216 // 10.6 Prevence infekční endokarditidy 217 // 11 Onemocnění myokardu 219 // 11.1 Kardiomyopatie 219 // 11.2 Zánětlivá postižení myokardu 228 // 12 Choroby perikardu 230 // 12.1 Záněty perikardu 230 // 12.2 Srdeční tamponáda 232 // 12.3 Konstriktivní perikarditida 233 // 13 Onemocnění aorty 234 // 13.1 Aneurysma hrudní aorty 234 // 13.2 Akutní aortální syndrom 235 // 13.3 Aneurysma a ruptura břišní aorty 238 // 13.4 Traumatické postižení aorty 239 // 13.5 Aneurysma a ruptura Valsalvova sinu 239 // 14 Srdeční selhání 240 // 14.1 Definice a klasifikace srdečního selhání 240 // 14.2 Porucha srdeční funkce a aktivace neurohumorálních mechanismů 240 // 14.3 Symptomy a projevy srdečního selhání 242 // 14.4 Chronické srdeční selhání 244 // 14.5 Přirozený průběh a orgánové změny 246 // 14.6 Terapie chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí - HFrEF (systolické srdeční selhání) 248 // 14.7 Nefarmakologická léčba srdečního selhání 255 // 14.8 Srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí - HFpEF (diastolické srdeční selhání) 259 // 14.9 Akutní srdeční selhání 262 // 15 Transplantace srdce a dlouhodobé mechanické podpory oběhu 265 // 15.1 Transplantace srdce 265 // 15.2 Dlouhodobé mechanické srdeční podpory 268 // 15.3 Umělé srdce 269 // 16 Poruchy srdečního rytmu - arytmie 271 // 16.1 Arytmogenní mechanismy 271 // 16.2 Diagnostika 272 // 16.3 Bradykardie 275 // 16.4 Kardiostimulátory 279 // 16.5 Supraventrikulární tachyarytmie 280 // 16.6 Komorové tachykardie 293 // 16.7 Synkopa 300 // 16.8 Náhlá srdeční smrt 303 // 16.9 Kardiopulmonální resuscitace 306 //
17 Plicní hypertenze 308 // 17.1 Typy plicní hypertenze 308 // 17.2 Plicní arteriální hypertenze 310 // 17.3 Plicní hypertenze spojená s chorobami plic 314 // 18 Plicní embolie 316 // 18.1 Příčiny žilní trombózy a plicní embolie 316 // 18.2 Klinický obraz a diagnostika plicní embolie 316 // 18.3 Terapie akutní plicní embolie 323 // 19 Kardiovaskulární problematika v těhotenství 328 // 19.1 Kardiovaskulární fyziologie během těhotenství 328 // 19.2 Výsledky kardiologického vyšetření během těhotenství 329 // 19.3 Hodnocení rizika těhotenství u kardiaček 329 // 19.4 Těhotenství u žen s vrozenou srdeční vadou 329 // 19.5 Riziko u specifických vrozených vad 331 // 19.6 Vhodnost léků používaných v kardiológii 333 // 20 Diabetes mellitus 335 // 20.1 Diabetes a zvýšená glykemie jako riziko kardiovaskulárních chorob 335 // 20.2 Mikrovaskulární a makrovaskulární komplikace diabetů 336 // 20.3 Srdeční selhání a diabetická kardiomyopatie 338 // 20.4 Revaskularizace myokardu u diabetiků 339 // 20.5 Poznámky k diagnostice a léčbě diabetů 340 // 21 Endokrinní poruchy a kardiovaskulární změny 347 // 22 Revmatická horečka 350 // 23 Nádory srdce 353 // 24 Srdce a ledviny 355 // 24.1 Akutní kardiorenální syndrom 355 // 24.2 Chronický kardiorenální syndrom 355 // 24.3 Akutní renokardiální syndrom 355 // 24.4 Chronický renokardiální syndrom 356 // 24.5 Sekundární kardiorenální syndrom 356 // 25 Srdce a sport 357 // 26 Riziko nekardiálních operací u kardiaků 359 // 27 Způsobilost k řízení motorových vozidel u kardiaků 364 // 28 Biomarkery v kardiológii 367 // 28.1 Biomarkery poškození myokardu 367 // 28.2 Troponiny 367 // 28.3 Biomarkery u srdečního selhávání 368 // 28.4 Biomarkery remodelace a fibrotizace 368 // 28.5 Biomarkery u kardiorenálního syndromu 369 //
29 Kardiovaskulární choroby a farmakoterapie ve stáří 370 // 29.1 Hypertenze 371 // 29.2 Srdce 371 // 29.3 Ateroskleróza 371 // 29.4 Farmakoterapie ve stáří 372 // 30 Stručná kardiovaskulární farmakoterapie 374 // 30.1 Historie a úspěchy kardiovaskulární farmakoterapie 374 // 30.2 Léky působící na renin-angiotenzin-aldosteronový systém (RAAS) 376 // 30.3 Léky působící na sympatický systém 381 // 30.4 Blokátory kalciových kanálů 387 // 30.5 Antitrombotika 389 // 30.6 Hypolipidemika 398 // 30.7 Antiarytmika 401 // 30.8 Diuretika 405 // 30.9 Přímá vazodilatancia a nitráty 408 // 30.10 Pozitivně inotropně působící léky 411 // 30.11 Vazodilatátory používané u plieni arteriální hypertenze 413 // Rejstřík 416
cnb003266405

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC