Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Leges, 2019
171 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-412-1 (brožováno)
Teoretik
Obsahuje bibliografii na stranách 161-169 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001638506
OBSAH // 1. Úvod a zkoumané otázky... 13 // 2. Etický, antropologický a iusnaturalistický rámec úvah... 15 // 3. Nástin diskursu o metafyzickém zdůvodnění v právu // o lidské důstojnosti... 21 // 4. Alexyho relativní pojetí lidské důstojnosti... 26 // 5. Některé klasifikace pojmu důstojnosti... 28 // 6. Východiska z antické filozofie, pojem persona a Ciceronovo // pojetí důstojnosti ... 31 // 7. Giovanni Pico della Mirandola ... 44 // 7.1 Osobnost, dílo, východiska jeho filozofie... 44 // 7.1.1 Pico a hermetismus... 45 // 7.2 Pozdější interpretace Pica... 48 // 7.3 Oratio de dignitate hominis... 56 // 7.4 Pokus o interpretaci Pica... 60 // 7.5 Je vůbec Picův koncept lidské důstojnosti použitelný // pro právo?... 64 // 7.6 Shrnutí Picova konceptu lidské důstojnosti... 66 // 8. Kantovo pojetí lidské důstojnosti - úvodní poznámky... 68 // 8.1 Pojem důstojnosti u Kanta v Základech metafyziky mravů ... 69 // 8.2 Pojem důstojnosti u Kanta v Nauce o ctnostech // v Metafýzice mravů... 74 // 9. Paralely Picova a Kantova konceptu lidské důstojnosti... 83 // 10. Další interpretace Kantova pojmu důstojnosti... 86 // 10.1 Kantovo pojetí lidské důstojnosti podle Dietmara // Pfordtena... 86 // 10.2 Kantovo pojetí člověka a lidské důstojnosti podle // Georga Mohra... 90 // 10.3 Jan Patočka ke Kantově Kritice praktického rozumu... 94 // 10.4 Kantova právní doktrína a pojetí lidské bytosti jako osoby // podle Sharona B.
Byrda a Joachima Hruschky... 100 // 10.5 Kantova koncepce lidské důstojnosti dle Schabera, Rippeho // a Balzera ? ? důstojnosti tvorů ... 105 // 10.6 Kantovo pojetí lidské důstojnosti podle Olivera Sensena.. 114 // 11 // Obsah // 11. Shrnutí Kantova konceptu lidské důstojnosti... 128 // 12. Lidská důstojnost v české justici a u veřejného ochránce // práv ... 134 // 12.1 Právní úprava důstojnosti a její interpretace // v České republice... 134 // 12.2 Inspirační zdroje judikatury ... 136 // 12.2.1 Vliv Dworkinovy, Alexyho a Barakový právní // filozofie... 136 // 12.2.2 Vliv německé ústavněprávní doktríny - Dürigova // objektová formule a celkový koncept nedotknutelnosti lidské důstojnosti ... 138 // 12.2.3 Vliv Kantova pojetí lidské důstojnosti ... 140 // 12.3 Judikatura Ústavního soudu ČR... 140 // 12.4 Judikatura Nej vyššího správního soudu ČR... 146 // 12.5 Stanovisko veřejné ochránkyně práv... 149 // 12.6 Dílčí závěr... 150 // 13. Závěry... 152 // 14. Použitá literatura ... 161 // 15. Resumé... 170 // 12
(OCoLC)1200247513
cnb003174790

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC