Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Academia, 2020
286 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-200-3134-1 (brožováno)
Galileo ; svazek 74
Obsahuje bibliografii na stranách 273-279 a rejstřík
001638518
OBSAH // Předmluva ...7 // I. Fyzika v českých zemích ... 9 // 1. Inter arma silent leges ... 11 // České akademie a vědecké společnosti za druhé světové války .. Fyzika na německých vysokých školách v Praze a v Brně ... 34 // 2. Organizace vědeckého výzkumu po roce 1945 ... 44 // Hospodářská rada, Státní úřad plánovací a Státní výzkumná rada ...44 // Ústředí vědeckého výzkumu, Ústřední výzkumné ústavy ... 46 Československá akademie věd ... 47 // Výzkumné ústavy a pracoviště při výrobních podnicích ... 48 Jednota československých matematiků a fyziků (Š. Zajac) ... 49 Krystalografická společnost ... 52 // 3. Poválečná výuka fyziky a výzkum na vysokých školách ... 56 // Matematicko-fyzikální fakulta UK ... 58 // Fakulta technické a jaderné fyziky UK (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT) ... 60 Fakulty dalších českých vysokých škol ... 63 // 4. Fyzikální ústavy ... 67 // Dolejškův Fyzikální výzkum Škodových závodů ... 67 Fyzikální ústav ČSAV ... 71 // 5. Výzkum v atomové a jaderné fyzice ... 77 // Od Ústavu pro atomovou fyziku ? výzkumným ústavům v Řeži u Prahy ...78 // Rozvoj jaderné energetiky v Československu ... 86 // 6. Čeští fyzici v zahraničí ... 88 // II. Fyzika na Slovensku (Š. Zajac) ... 93 // 1. Fyzika v období slovenského státu 1939-1945 ... 95 // 2. Výuka a výzkum ve fyzice na slovenských vysokých školách po roce 1945 ...99
3. Fyzikální výzkum ve Slovenské akademii věd od roku 1953 ... 107 // III. Technický pokrok ve druhé polovině 20. století ve světě a v Československu ...lil // Převratné objevy a vynálezy ... 113 // Technika v Československu po roce 1945 ... 118 // Technická zařízení československé konstrukce a výroby ... 120 // Inženýrský výzkum materiálů (materiálové inženýrství) ... 128 // Silnoproudá elektrotechnika ... 129 // Slaboproudá elektrotechnika ... 130 // IV. Biografická hesla ... 133 // Literatura ...273 Zdroje ilustrací ... 280 Jmenný rejstřík ... 282
(OCoLC)1200257414
cnb003174360

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC