Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.9) Půjčeno:29x 
BK
Vydání první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2020
2 svazky : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-133-1 (vázáno)
Z technických důvodů rozděleno do dvou svazků s navazujícím stránkováním a společným ISBN
Obsahuje bibliografii na stranách 1021-1109, bibliografické odkazy a rejstříky
Svazek I. 679 stran. 2020 -- Svazek II. Strana 683-1223. 2020
Anglické, německé a polské resumé
001638537
SVAZEK I. // Předmluva | Aleš Zářický ...7 // Modernizace jako teoretický problém | Milan Myška ...25 // Rakouské Slezsko a jeho vymezení | Hana Šústková, Aleš Zářický ...41 // Hospodářství // Zemědělství // Období 1742-1848 | Marek Vařeka ...53 // Období 1848-1914 | Kamil Rodan ...97 // Průmysl // Industrializace jako regionální fenomén? | Milan Myška .. ...163 // Textilní průmysl | Milan Myška, Aleš Zářický ...170 // Hornictví, hutnictví a kovoprůmysl | Aleš Zářický ...221 // Strojírenství | Aleš Zářický ...301 // Chemický průmysl a plynárenství | Aleš Zářický, Jan Gromnica ...305 // Potravinářský průmysl | Radoslav Daněk, Aleš Zářický ... ...315 // Papírenský a polygrafický průmysl | Aleš Zářický, Jan Gromnica ...339 // Malovýroba a živnosti | Lenka Nováková .. ..... 346 // Doprava // Silniční doprava | Petr Popelka ...366 // Železniční doprava | Petr Popelka ...383 // Vodní doprava | Petr Popelka . ...399 // Doprava ve městech | Michaela Závodná ...403 // Peněžnictví | Jan Hájek, Blažena Przybylová, Jiří Novotný, Aleš Zářický ...415 // Hospodářská a socioprofesní proměna země | Stanislav Knob, Aleš Zářický ...453 // Společnost // Šlechta v procesu modernizačních změn // Pozemková šlechta mezi stavovskou a občanskou společností | Jiří Brňovják ...475 // Nová šlechta | Tomáš Krejčík, Richard Psík ...561 // Vývoj občanské společnosti po roce 1848 // ,Nové“ politické elity | Hana Šústková ... ...575 // Rozvoj moderní samosprávy | Andrea Pokludová ...604 // Proměny spolkového života | Andrea Pokludová ...626 // Regionální tisk v procesu modernizace | Andrea Pokludová ...634 // Urbanizace jako projev modernizace | Jiří Jung ...644 //
SVAZEK II. // Společnost // Školství a vzdělávání // Elementární školství | Marzena Bogus-Spyra ...683 // Středoškolské a profesní vzdělávání | Petr Kadlec ...722 // Vysoké školství | Aleš Zářický ...791 // Náboženský život | Jan Saheb ...795 // Židé jako specifická součást společnosti | Janusz Spyra ... ...843 // Obyvatelstvo // Demografický vývoj v letech 1869-1914 | Lumír Dokoupil, Radek Lipovskí, Ludmila Nesládková ..... ...869 // Zdravotní stav populace | Andrea Pokludová ...953 // Závěr | Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Andrea Pokludová, Radek Lipovskí ...1001 // Seznam citovaných pramenů a literatury ...1021 // Literatura a tištěné prameny ...1021 // Archivní prameny ...1110 // Denní tisk ...1111 // Seznam zkratek // Jmenný rejstřík ...1114 // Místní rejstřík ...1140 // Summary ...1163 // Streszczenie ...1183 // Zusammenfassung ...1203
cnb003275735

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC