Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vydání první
Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : Knihovna AV ČR, v.v.i., 2020
357 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-3128-0 (Academia ; vázáno)
ISBN 978-80-88304-25-8 (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. ; vázáno)
ISBN 978-80-86675-33-6 (Knihovna AV ČR, v.v.i. ; vázáno)
Knižní kultura ; svazek 2
čeština
Obsahuje bibliografii na stranách 309-339, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečně souběžný anglický text, anglické resumé
001638555
Úvod / Introduction // (Lenka Veselá, Jindřich Marek) ...7 /12 // Knihtisk a knižní kultura jako zrcadlo české měšťanské společnosti poznamenané husitstvím (Petr Voit) ...19 // Písmo v Čechách v období prvotisků (Hana Pátková) ...54 // Vztah mezi tiskovým písmem a jazykem v raných tiscích českého původu (Bořek Neškudla) ...63 // Bratrská kniha jako komunikační médium: ivančické tisky z pohledu materiality knihy (Veronika Sladká) ...79 // Even ha-’ezer (Praha 1610): Několik poznámek k tištěné produkci učenecké literatury v hebrejštině (Pavel Sládek) ...105 // „Praví překladatel": Paratexty překladové literatury v jidiš vydané v Praze v letech 1595 až 1600 (Olga Sixtová) ...137 // Raně novověké rukopisy dedikované členům panovnických rodů na příkladu knihovny Ferdinanda II. Tyrolského (Marta Vaculínová) ...155 // České a latinské tištěné dedikace 16. století (Jana Svobodová, Jan Pišna) ...179 // Rukopis nebo tisk? Proměny knižního fondu klášterních knihoven po nástupu knihtisku na příkladu českokrumlovského minoritského kláštera (Marta Hradilová) ...189 // K písařské činnosti biskupa Jana Filipce (Kamil Boldan) ...201 // České země a míra integrace jednolistové grafiky 15. století do ručně psaných kodexů (Jiří Černý) ...215 // Vztah psaných a tištěných novin od poloviny 15. do poloviny 17. století (Kateřina Pražáková) ...235 // Rukopisné a/nebo tištěné erbovníky? Možnosti a limity zobrazování erbů prostřednictvím nového média v 15. a 16. století (Martina Hrdinová) ...248 // Památníky raného novověku a jejich vztah k soudobým tiskům: „Emblemata“ Theodora de Bry a jeho synů a jejich využití pro památníkové účely (Marie Ryantová) ...265 //
Knižní malířství raného novověku - nové kontexty a perspektivy výzkumu (Martina Šárovcová) ...287 // Summary ...307 // Seznam literatury ...309 // Seznam vyobrazení ...340 // Seznam autorů ...343 // Jmenný rejstřík ...345 // Zeměpisný rejstřík ...354

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC