Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
V nakladatelství Leda vydání první
Voznice : Leda, 2020
222 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7335-680-4 (brožováno)
Prameny
Obsahuje bibliografické odkazy
001638561
Cestou k Bílé Hoře // Stížné sjezdy evangelických v březnu a květnu 1618. — Nálada a cíle sjezdu posledního. — Defenestrace z 23. května. Loyálníprojevy stavů. — K dohodě, či revoluci! Hr. Thurn. — Spoluvina dynastie. // Starší a novější názory na důvody českého odboje. — Obrana svobody náboženské v popředí. — Úzká základna sporu. — Právní stav v poměrech církevně--nábozenských po Majestátu. — Spor o právní povaze statků církevních. — Hluboká nenávist mezi českými stranami náboženskými. // 30 // 3 Odboj a národní společnost. — Šlechta a lid. — Oligarchie v české politice. — Bezstarostnost o veřejné mínění i o stanovisko ostatních zemí českých. — Nedostatek odvahy k nekompromisnímu vystoupení. 38 // 4 Němci vedoucím živlem v povstání. — Pokrok luterství v Čechách a sblížení Čechů s Němci. — Postup němectví v zemi. — Německá a zněmčená šlechta. — Jak těžili z Majestátu Němci. — Rostoucí ideová nesamostatnost Čechů. — Čechy bojištěm světa germánského a románského; většina Čechů v šiku germánském. — Německé zklamání. — Žaloba Martenova. — Kritická chvíle pro českou orientaci. — Možnost pokroku i v německém spojenectví. 43 // 5 Čechové mohli nadíti se úspěchu. — Omyly jejich politiky. — Vliv hledisek náboženských. — Podmínky pro české »Rakousko«. — Dlouhé trvání války a slabost finanční. — Zmaterialisování společnosti. — Nedostatek vůdců. — Prevaha románského prostředí. — Charakteristika Pěčkova. — Závěr. 60 // 6 Komenského » Truchlivý«. — Víra v zázrak místo ve vlastní přičinění. 72 //
II. PO BÍLÉ HOŘE 77 // Úvod 79 // 1 Bílá Hora nezničila samostatného státu českého. — Český král měl získati, co ztratili čeští stavové. — Jak osekána práva sněmů českých. — Stavovský stát zůstal. — Poměr moci královské a stavovské před Bílou Horou. — Omyl o pokrokovosti ústavních změn pobělohorských. — Zisk panstva, oslabení měst a rytířstva; útisk sedláků. — Vítězství románského ideálu. — Nová obec stavovská. — Názor doby na ústavní převrat v Čechách. — Vývoj k rakouské monarchii. 81 // Bílá Hora a poměry jazykové a národnostní. — Jazykové právo v Čechách předbělohorských. — Jazykový zákon z r. 1615, zároveň radikální i kompromisní. — Nebezpečí z volby Fridrichovy. — Zisk vítězství Ferdinandova. — Rozdíly katolické a protestantské germanisace. — Postup němčiny s cizí šlechtou v zemi. — Nechui Vídně k česství a češtině. — Svědectví Balbínovo. 96 // 3 Důvody protireformace. — Poměr katolíků a nekatolíků v zemi. — Přestupy ke katolicismu a jeho agitace. — Osud starých husitů. — Co by znamenalo ušetření jejich. — Němectví katolického kléru v Čechách a jeho radikalismus protičeský. — Zpolitisování cítění náboženského vůbec. — Osudný vliv německého »Religionsfridu« z r. 1555. — Politické důvody dvora. — Husitství a Bílá Hora. 109 // 4 Postup protireformace. — Víc Češi než Němci obětí. — Brutální praxe reformační. — Marné protesty arcibiskupa Harracha. — Rozdíl situace na českém jihu a severu. Sedláci. — Znovuzahájeníprotireformace po r. 1650. — Odhady o počtu emigrantů. — Vítězství katolicismu. 124 //
5 Trestání jednotlivců. — Popravy z 21. června. — Konfiskace. — Podvody pri nich. Zločinné oloupení odsouzených. — Data Bílkova o rozsahu konfiskací. — Počet osob odsouzených a statků zkonfiskovaných. — Rozsah kořisti a demoralisace kořistníků. — rody na české půdě a jejich vymírání. 133 // 6 Zničení země válkou. — Třetina Čech poustkou. — Hrozný úbytek obyvatelstva. — Vliv na rozdělení půdy, zdanění aj. — Zkáza měst. — Válečné zisky a triumfující architektura baroku. 142 // 7 Účinky Bílé Hory v životě kulturním. — Vliv bídy, emigrace a duchovního násilí. — Úpadek i mezi katolíky. — Hmotná zkáza hlavní příčinou jeho. — Cizí kultura bohatců. — Panství latiny. — Konfrontace doby bělohorské s dobou husitskou. — Porážka této již v 16. století. — Hora zjevem středoevropským. — Rozdíly mezi Německem a Čechami v době po r. 1650. — Válečný stav v Čechách trvá. — Protest Balbínův. — Kultura baroku. — Světlé stránky doby protireformační — Boj o obnovu národního vědomí. — Zrození nacionalismu. // III. EMIGRACE // Úvod // 1 Početný politický i kulturní význam emigrace. — Celý malý národ ve vyhnanství. — Příznivá politická situace evropská. — Rozptýlení emigrace po severní Evropě // a pokusy ji soustředit. — Plány a podniky Thurnovy. — Naděje v Bethlena. — Naděje ve Švédsko. // 2 Vystoupení Gustava Adolfa. — Příliv emigrantu do švédských služeb. — Albrecht z Valdstejna. — Kruh Trčků a Kinských. —Jednání Valdstejnovo se Švédy o pomoc v povstání proti císaři (1631). - Naděje v Sasko a saská zrada. — Záhady otázky. — Vpád saský, emigrace a Arnim. — Schůze v Kounicích. — Cíle Arnimovy a Valdštejnovy. — Změna situace po Lützenu. —
Zrádné plány Valdštejnovy z jara 1633. Oxenstierna, Valdštejn a česká otázka. — Situace z léta 1633. — Ústup Valdštejnův. — Stínava a pohroma Thurnova. — Poslední odhodlání v Plzni. Nedůvěra spojenců. — Význam chebské katastrofy. 172 // Ostatek války a emigrantské naděje. — Nadeje a obavy v jednáních mírových. — Boj o Prahu a mír vestfálský. — Zoufalství Komenského. // 193 // Komenský politickým vůdcem emigrace. — Resignace »Kšaftu«. — Naděje v zázrak. — Komenský a Rákóczyové. — »Štěstí národa«. Hrozné zklamání emigrace a její nové naděje. // 200 // Pruská doba emigrace. — Figulové. — Zásluhy jejich o nemeckou kulturu. — Česká a francouzská emigrace; dílo Lenfantovo. — Styky Jablonského s Uhry a Čechy. — Nová česká emigrace. — Pruská agitace v Čechách. 209 // 6 Bílá Hora a pruské nebezpečí. — Dozrání věků a nová orientace české mysli. Smír s minulostí. — Otázka prospěchů Bílé Hory. // 217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC