Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2020
196 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7658-007-7 (brožováno)
Bibliographica ; 3
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001638581
OBSAH // 1 Úvod 11 // 1.1 Česká literárni bibliografie jako výchozí materiál 15 // 1.2 Cíle a struktura práce 17 // 2 Oborová bibliografie 20 // 2.1 Bibliografie, její druhy a definice 20 // 2.2 Problematika zpracování oborové bibliografie 22 // 2.3 Stanovení excerpčního záběru 24 // 2.3.1 Druh a typ sledovaného materiálu 25 // 2.3.2 Forma/žánr— bibliografie primární a sekundární 26 // 2.3.3 Výběr excerpovaných titulů 27 // 2.3.4 Stanovení míry excerpce 29 // 2.3.5 Časový záběr 29 // 2.3.6 Geografický záběr 31 // 2.3.7 Jazykový záběr 31 // 2.3.8 Dostupnost materiálu 32 // 2.3.9 Médium sledovaného materiálu 33 // 2.3.10 Sdílená katalogizace 34 // 2.3.11 Průběžná aktualizace excerpční základny 35 // 2.4 Typy dokumentů 36 // 2.4.1 Článek 38 // 2.4.2 Nesamostatná část knihy 38 // 2.4.3 Kniha 39 // 2.4.4 Elektronický dokument 40 // 2.4.5 Audiovizuálni tvorba 42 // 3 Fáze bibliografické práce 43 // 3.1 Přípravná část 43 // 3.2 Pořízení záznamu 46 // 3.2.1 Obecná interpunkce bibliografického záznamu 47 // 3.3 Struktura bibliografického záznamu 50 // 3.3.1 Jmenný popis 52 // 3.3.1.1 Autorské údaje 52 // 3.3.1.2 Názvové údaje 56 // 3.3.1.3 Popisné údaje zdrojového dokumentu 60 // 3.3.1.4 Chronologický údaj 74 // 3.3.1.5 Stránkový údaj 78 // 3.3.1.6 Příloha 80 // 3.3.1.7 Článek na pokračování 83 // 3.3.1.8 Jazyk 84 // 3.3.1.9 Země vydání 86 // 3.3.1.10 Záznam knihy 86 // 3.3.1.11
Elektronický dokument 90 // 3.3.2 Věcný popis a anotace 91 // 3.3.2.1 Anotace 93 // 3.3.2.2 Kategorie strukturovaného věcného popisu 98 // 3.3.3 Tezaury a speciální popisné jazyky 100 // 3.3.4 MDT a skupina konspektu 102 // 3.3.5 Perzistentní identifikátory 103 // 3.3.5.1 ISBN // 104 // 3.3.5.2 ISSN 104 // 3.3.5.3 DOI 105 // 3.3.5.4 ČNB 105 // 3.3.6 Databázové technické údaje 105 // 3.4 Redakce databáze 107 // 3.4.1 Automatické kontroly při uložení záznamu 108 // 3.4.2 Průběžná kontrola záznamů 108 // 3.4.3 Kontroly databázových rejstříků 109 // 3.4.4 Zpracování rejstříků všech polí 111 // 3.4.5 Automatické kontroly 111 // 3.4.6 Úpravy tezauru 112 // 3.4.7 Kontrola záznamů časopisu jako celku 112 // 3.4.8 Průběžná aktualizace pomocných bází 113 // 3.5 Databáze excerpovaných časopisů 114 // 3.6 Evidence excerpce monografií a sborníků 116 // 4 Specializované bibliografie 117 // 4.1 Základní typy specializovaných bibliografií 118 // 4.1.1 Personální bibliografie 118 // 4.1.2 Tematická bibliografie 120 // 4.1.3 Překladové bibliografie 121 // 4.1.4 Regionální bibliografie 121 // 4.1.5 Časopisecké bibliografie 121 // 4.2 Příprava specializovaných bibliografií 122 // 4.2.1 Shromažďování materiálu 123 // 4.2.1.1 Předchozí bibliografie 123 // 8 4.2 ?.2 Rešerše v databázích 124 // 4.2?.? Tištěné bibliografické přehledy 125 // 4.2?.4 Lístkové kartotéky 126 // 4.2?.5 Archivní pozůstalosti 127
// 4.2?.6 Fulltextové zdroje 128 // 4.2?.7 Sekundární literatura 130 // 4.2?.8 Specifika sestavování tematické bibliografie 130 // 4.2.2 Kontrola záznamů s dokumentem v ruce (de visu) 133 // 4.3 Redakce specializované bibliografie 134 // 4.3.1 Řazení a členění specializované bibliografie 135 // 4.3.1.1 Členění specializované bibliografie 135 // 4.3.1.2 Řazení bibliografie 138 // 4.3.1.3 Kombinované řazení a členění 140 // 4.3.2 Zvláštní oddíly 140 // 4.3.2.1 Dubia 141 // 4.3.2.2 Nenalezené články 142 // 4.3.3 Provazování bibliografie 143 // 4.3.3.1 Reakce na článek a polemiky 143 // 4.3.3.2 Další vydání, tisk 145 // 4.3.3.3 Recenzní ohlas 145 // 4.3.4 Typografická úprava 145 // 4.3.5 Doprovodný aparát 147 // 5 Závěr 148 // 6 Přílohy 149 // 6.1 Přehled českých analytických databází 149 // 6.2 Soupis odkazovaných online zdrojů 152 // 9 // 6.3 Výběrový přehled tištěných bohemikálních bibliografií 156 // 7 Soupis použité literatury 191 // Summary 194 // Ediční poznámka 196
cnb003274681

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC