Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Třetí vydání
Brno : Nová škola, s.r.o., 2020
160 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7600-203-6 (brožováno)
Duhová řada
Klíč k vybraným úkolům tištěn zvratmo
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Doporučeno pro 9. ročník základní školy nebo pro odpovídající ročník víceletého gymnázia
001638805
OBSAH // Opakování učiva - test č. 1 ...4 // 1. Rozdelení jazyku v Evropě ...8 // 2. Slovanské jazyky...9 // 3. Útvary českého jazyka ... 10 // 4. Vývoj českého jazyka ... 11 // Test č. 2 ...12 // 1. Zvuková stránka slova a věty... 13 // Spisovná výslovnost... 14 // Zvuková stránka slova... 17 // Zvuková stránka věty ... 18 // Pravopis a výslovnost přejatých slov ...20 // Test č. 3 ...21 // 1. Tvoření slov a stavba slova...22 // 2. Pravopis související se stavbou slova // a tvořením slov...25 // Psaní i, /Vy,ý po obojetných souhláskách..25 // Skupiny souhlásek...26 // Skupiny bě/bje, vě!vje,pě, mě!mně...26 // Test č. 4 ...27 // 1. Význam slova...28 // Slova jednoznačná a mnohoznačná...28 // Synonyma, antonyma, homonyma...28 // Odborné názvy ...29 // Test č. 5 ...30 // 1. Slovní druhy...31 // 2. Podstatná jména ...32 // Skloňování obecných jmen přejatých ...35 // Skloňování vlastních jmen přejatých ...36 // 3. Přídavná jména...37 // 4. Zájmena...39 // 5. Číslovky ...41 // Test č. 6 ...43 // 6. Slovesa ...44 // Přechodník přítomný a minulý...47 // 7. Neohebné slovní druhy ...48 // Test č. 7 ...50 // 8. Pravopis koncovek jmen a sloves ...51 // 9. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech ... 54 // Test č. 8 ...57 // 1. Věta ...58 // Věta jednoduchá...58 // Větné vztahy...58 // Větné členy...59 // Věty jednočlenné a dvojčlenné, // větné ekvivalenty ...69 // Zvláštnosti větné
stavby...72 // Test č. 9 ...76 // 2. Souvětí ...77 // Věta jednoduchá a souvětí ...77 // Souvětí podřadné...78 // Interpunkce v souvětí podřadném ...82 // Souvětí souřadné ...86 // Interpunkce v souvětí souřadném...88 // Testě. 10 ...92 // 3. Tvoření vět a souvětí...94 // Tvoření vět ...94 // Hlavní zásady českého slovosledu...96 // Prostředky návaznosti v jazykových // projevech ...98 // Testč. 11 ...101 // 1. Vypravování ... 103 // 2. Popis... 107 // 3. Charakteristika ... 111 // 4. Životopis ... 113 // 5. Formuláře ... 114 // 6. Výklad a výtah ... 115 // 7. Úvaha ... 119 // 8. Proslov ... 123 // 9. Diskuse...125 // 10. Publicistické útvary... 126 // 11. Souhrnné poučení o slohu ... 134 // 1. Práce s textem ... 138 // 1. Školní řád ... 138 // 2. Jízdní řád ... 139 // 3. Inzerát...140 // 4. Učební plán ...141 // 5. Hospodářská situace... 142 // 2. Souhrnné testy...144 // Testi... 144 // Test II... 147 // Testili... 149 // Test IV. ... 151 // Test V...154 // Rejstřík... 157 // Řešení...159 // 3
cnb003259122

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC