Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Čtvrté vydání
Brno : Nová škola, s.r.o., 2020
152 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7600-157-2 (brožováno)
Duhová řada
Klíč tištěn zvratmo
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Doporučeno pro 8. ročník základní školy nebo pro odpovídající ročník víceletého gymnázia
001638863
OBSAH // Opakování učiva 7. ročníku - test č. 1 ... 6 // 1. Věta jednoduchá - opakování učiva ... 9 // Věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty... 9 // Základní skladební dvojice ... 10 // Rozvíjející větné členy... 11 // Test č. 2 ... 16 // 2. Souvětí - opakování učiva ... 17 // Věta jednoduchá a souvětí ... 17 // Souvětí ... 19 // Souvětí podřadné... 20 // Test č. 3 ... 25 // 3. Významový poměr mezi větami hlavními ... 26 // Souvětí souřadné ... 26 // Psaní čárky v souřadně spojených větách ... 29 // Test č. 4 ... 34 // 4. Významový poměr mezi několikanásobnými větnými členy ... 35 // Několikanásobný větný člen ... 35 // Test č. 5 ... 39 // 5. Stavba souvětí ... 40 // Souřadně spojené vedlejší věty ... 40 // Test č. 6 ... 44 // 6. Zvláštnosti větné stavby... 45 // Vsuvka ... 45 // Samostatný větný člen... 45 // Oslovení, citoslovce ... 46 // Neúplná věta... 47 // Test č. 7 ... 50 // 7. Zápor ... 51 // 8. Pořádek slov v české větě ... 53 // 9. Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí ... 55 // Interpunkční (členící) znaménka ve větě ... 55 // Čárka v souvětí... 56 // Test č. 8 ... 59 // 10. Skladba - souhrnné opakování... 60 // Test č. 9 ... 64 // 1. Pravopis - opakování ... 65 // 2. Pravopis přejatých slov ... 67 // Přejímání slov z cizích jazyků... 67 // Pravopis a výslovnost přejatých slov ... 69 // Test č. 10 ... 72 // 1.
Tvarosloví - opakování učiva ... 73 // Slovní druhy ... 73 // Podstatná jména ... 74 // Přídavná jména... 76 // 4 // Zájmena... 78! // Číslovky ... 79 // Slovesa ... 80 // Neohebné slovní druhy ... 82 // Test č. 11 ... 84 // 2. Skloňování vlastních jmen ... 85 // Vlastní jména ... 85 // Zeměpisná jména a jména svátků ... 86 // 3. Skloňování jmen přejatých... 88 // Obecná jména přejatá... 88 // Vlastní jména přejatá... 91 // 4. Slovesný vid, přechodníky... 94 // Slovesný vid... 94 // Přechodníky ... 95 // Testě. 12 ... 98 // 5. Tvarosloví - souhrnné opakování ... 99 // Testě. 13 ... 100 // 1. Rozdělení jazyků v Evropě ... 191 // 2. Slovanské jazyky... 194 // 3. Útvary českého jazyka ... 196 // 4. Vývoj českého jazyka ... 199 // Testě. 14 ...112 // 1. Charakteristika literární postavy ...113 // 2. Líčení (umělecký popis)... 119 // 3. Výklad ... 122 // 4. Výtah ... 126 // 5. Úvaha ... 130 // 6. Proslov ... 136 // 7. Publicistické útvary... 138 // 8. Souhrnné poučení o slohu ... 147 // Rejstřík... 151 // Řešení... 152 // 5
(OCoLC)1204254588
cnb003242553

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC