Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
5. upravené vydání
Olomouc : FIN, 1995
431 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7182-024-5 (brožováno)
Jazykové učebnice
001638904
Úvodem 9 // 1 In the Morning // Přítomný čas průběhový a prostý; sloveso have v otázce a záporu; předložky v otázkách; příslovečné určení: postavení ve větě Morning Meals; Billy Is Getting Up // 2 In the Street 22 // Způsobová slovesa; tázací zájmena; jeden zápor ve větě Housing in Britain // 3 Everyday Life 36 // Neurčité číslovky; nepočitatelná podstatná jména; tázací dovětek // An English Home // 4 In the Classroom 49 // Budoucí čas; neurčité výrazy any, every, some, no, ever British Education // 5 From the Language Lab to the Cafeteria 63 // Minulý čas; nepravidelná slovesa I; stupňování přídavných jmen a příslovcí a věty srovnávací // 6 The Common Room 74 // Průběhový minulý čas; trpný rod; nepravidelná slovesa II Leisure Time; Time Off with Darts and Bingo // 7 Dressing 86 // Předpřítomný čas; neurčitá zájmena; nepravidelná slovesa III // School Uniforms; Tartans // 8 At the Railway Station 96 // Průběhový předpřítomný čas; průběhový budoucí čas; výrazy pro vzájemnost; nepravidelná slovesa IV By Rail, Road, and Air // 9 On a Trip 108 // Časové věty; kondicionál přítomný; způsobová slovesa s minulým infinitivem Holidays; Plan Your Packing for the Holidays; From Some American Travel Folders // 10 A Storm 120 // Vztažné věty; nepravidelná slovesa V English Weather // 11 Being 111 130 // Vazba předmětu s infinitivem a participiem; přivlastňovací zájmeno samostatné; předminulý čas // Doctors, Hospital Services, and Health Centres in Britain // 12 At the Post Office 142 // Tvar končící na -ing; gerundium; předbudoucí čas // Postal Services in Britain; Telephoning in Britain; Payphones of the British Telecom // 13 An Invitation to Czechoslovakia // Vazba there is; vazby přísudkového přídavného jména s infinitivem; nepravidelná slovesa //
VI In Slovakia 154 // 14 Work 164 // Podmínkové věty; účelové věty // Au Pair Girls // Old Towns, New Housing Estates // Nepřímá řeč; infinitiv po výrazu s too a enough; infinitiv po přídavných jménech jistoty v přísudku Stratford-upon-Avon // 16 Study at the University 187 // Přípustkové věty; vazba be + infinitiv; vazba s výrazy pro miru možnosti Life at British Universities // 17 At the Restaurant // Vazba podmětu s infinitivem; vazba podstatného jména s přívlastkovým infinitivem; aktivní a pasivní infinitiv // Eating Out; Fried Fish; Christmas Pudding 200 // 18 At the Theatre 211 // Gerundium (dodatky); vazby s have; vypuštění tvaru be po spojce London Theatres // 19 Fashion 221 // Přítomný čas prostý a průběhový (dodatky); dva předměty Fashion in the First Quarter of the 20th Century // 20 A Journey to England 232 // Zvratná slovesa a zájmena (ceské „sc, si“); české zájmeno „sám“; pomocné sloveso do Trips along the Thames // 21 Fanning 245 // Změna stavu; will a would Day Trips from London // 22 Seasons of the Year // Shall - should; zástupné one(s): všeobecný výraz one Notable Events in the British and American Calendars 258 7 // 23 At the Hospital // Konjunktiv; věty přací; věty vybízecí; věty zvolací Basic First Aid; Life Expectancy in Britain // 24 Southern Scotland 280 // Věty uváděné spojkou that; spojka a předložka as The Loch Ness Monster // 25 A Good Way to Learn about London 287 // Fáze děje; zkracování vět participiem // The English and the French 4 // 26 Visiting People 295 // Přivlastňovací pád; genitiv s of // Modes of Address and Titles; First Names // 27 Parties 305 // Množné číslo; shoda podmětu a přísudku v čísle // A Chance Meeting //
28 At the Airport 315 // Člen I // Your In-Flight Guide; Important Information About Baggage; Lise Has Arrived at the Airport // 29 Ireland 327 // Člen II // For the Information of Visitors to Britain; Travel Formalities on a Trip to the U.S.A. // 30 At a Hotel 336 // Člen III // Mobil Travel Guide; Butlin’s // 31 Where to Stay in Britain 347 // Vlastní jména a clen Where to Stay in the U.S.A. // 32 A Drive in a Car 356 // Rod; příslovce // London Cabs; Rolls-Royce; Urban Transportation in the U.S.A. // 33 On an American Highway 367 // České věty jednočlenné s neosobním slovesem; příslovce so Roads in Britain; Rented Cars. Used Cars (U.S.A.) // 34 High Time 376 // Opakovaný a obvyklý děj; srovnávání // Time // 35 The Czechoslovak Calendar // Nepravidelná slovesa VII // New Year’s Day Address of the President of Czechoslovakia (1990); Parades in America 386 // 36 Moving into a New House 392 // Nepravidelná slovesa Vili Guide to Survival in a Bedsit // ?1 Home 399 // Předložky „pod“ a „nad“ // Living in a Tree House // 38 The Course of Life I 406 // Předložky „pred“ a „po“ // Summer ’s Day // 39 Young People Are Different 416 // Předložka „za“ // A School Report; Valentine’s Day // 40 The Course of Life II 423 // Předložka „u“ // True Love

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC