Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Praha] : Karolinum, [2014]
1 online zdroj (194 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN !978-80-246-2323-8 (chyb.)
ISBN 978-80-246-2357-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2323-8 (print)
Obsahuje bibliografické odkazy
Monografie Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot je rozsáhlou studií institucionální ekonomie a křesťanské sociální etiky, která nabízí komplexní pohled na instituci rodiny ve společnosti. Popisuje ekonomii rodiny v její dlouhodobé dezintegraci, kdy byly postupně všechny funkce rodiny předávány trhu. Komparace jednotlivých modelů začíná u námi opuštěného modelu rodiny v reálném socialismu a pokračuje zkoumáním rodinné politiky Anglie, Spojených států amerických, Skandinávie, Německa, Francie a dalších evropských zemí. Ze srovnání a hodnocení dosažených výsledků rodinných politik vychází jako relativně nejuspokojivější model francouzský, nicméně i zde – jako všude v euroatlantickém okruhu – vyvstává potřeba řešit selhávání systémů, jež mají poskytovat zabezpečení na stáří. Studie dokládá, že samotná substituce dětí kapitálovými investicemi do penzijních fondů bez demografické rovnováhy nepředstavuje žádné řešení. Krizové vyústění hlavního proudu v ekonomii rodiny vede autora k otázkám filozofie poznání a bioetiky předávání života..
Elektronická reprodukce. Ann Arbor, MI : ProQuest, 2015.
001638923
Poděkování // Úvod 13 // 1. Rodina jako „firma" svého druhu: pokus o zahrnutí instituce rodiny do ekonomie 21 // 1.1 Rodina jako „produkční funkce" 22 // 1.2 Podnikateľské a organizační formy rodiny a její vlastnická práva 25 // 13 Zakladateľský plán rodiny cíle a časový horizont 27 // 1.4 Specifičnost lidských aktiv a krajní body světa partnerských smluv 28 // 2. Hranice mezi rodinou a trhem: teorie vertikální dezintegrace rodiny 33 // 21 Nerovná soutěž mezi rodinou a trhem 34 // 2.2 Fáze průmyslové společnosti: od domácí výroby k výrobě pro neosobní trh 34 // 2.3 Etapa převodu sociálních služeb z rodiny na trh, včetně trhu organizovaného státem 37 // 2.4 Baumolova nemoc: její diagnóza, rozšíření a mutace 38 // 2.5 Překročené etické limity: trh vstupuje přímo do manželského svazku 41 // 2.6 Evoluce instituce rodiny v dlouhodobé retrospektivě 46 // 3. Neoklasická či imperiální ekonomie rodiny 49 // 3.1 Vznik, rozvinutí a meze 49 // 3.2 Vývojové schéma vědecké hypotézy imperiální ekonomie rodiny 52 // 3.3 Překročené etické limity a excesy imperiální ekonomie rodiny 54 // 4. Teorie institucionální změny rodiny i: hystereze závislostí konzumní společnosti 59 // 4.1 K metodologii sociální dynamiky instituce rodiny 59 // 4.2 Rodina drogově závislá na spotřebě: hystereze pokušení a tlaků trhu 63 // 4.3 Volby rozhodnutí rodiny-domácnosti 68 // 4.4 Relativizace optimality rozhodnutí očima psychologů v ekonomii 69 // 4.5 Spotřeba v zajetí „kultury svádění" 71 // 4.6 Onemocnění žádostivostí po penězích a „měknutí" rozpočtů rodin 72 // 4.7 Přetrvávající iluze suverénní volby rodiny 75 // 5. Teorie institucionální změny rodiny II: hystereze závislostí rodiny na pomoci státu 77 // 5.1 Sociální dynamika rodiny stimulovaná aktivitami sociálního státu 77 //
5.2 Volby rozhodnutí státu o rodině a pro rodinu (family public choice) 81 // 5.3 Přechod k rodině obou zaměstnaných rodičů 83 // 5.4 Paradox procesu pryč od rodiny 84 // 5.5 Fáze financializace rodiny a zadlužování státu 85 // 5.6 Dilema dvou dluhů: veřejných financí a lidského kapitálu 86 // 5.7 Dluhová past „zadrhnutá smyčka" hystereze závislostí rodiny 87 // 6. Některé rodinné důvody komunistické, sametové a liberální revoluce 89 // 6.1 Ambivalence vztahu minulého režimu vůči rodině 92 // 6.2 Morálně-filozofické a demografické důsledky socialistických politik rodiny 97 // 6.3 Spektrum rozdílných názorů na náš dosavadní i budoucí populační vývoj 100 // 7. Komparace ideálních typů prorodinných politik v evropsko-americkém kontextu 105 // 7.1 Liberální britská podpora rodiny 107 // 7.2 Americký neokonzervativní religiózní model 109 // 7.3 Konzervativní kontinentální profamilismus (na příkladu Německa) 112 // 7.4 Mediteránní model tradiční rodiny 115 // 7.5 Skandinávský sociálně demokratický defamilismus 117 // 7.6 Francouzská tržně konformní státní podpora rodiny jako instituce 119 // 8. Rodina a zabezpečování se na stáří: penze jako „substituce dětí kapitálem" 123 // 8.1 Problém mezigenerační solidarity v rodině a v makroekonomickém pohledu 125 // 8.2 Důsledky konzumu na úkor amortizace aktiv financí, lidského kapitálu a důvěry 128 // 8.3 Penzijní systémy v krizi solidarity a důvěry a po „rozvodu" práce a kapitálu 133 // 8.4 Děti jako vysoce specifický investiční statek s omezenou mírou substituce 137 // 9. Metaekonomie: otázky stojící před a za výzkumem rodiny 141 // 9.1 Englišovy myšlenkové řády a postup „výroby" dítětě až k dodání na trh práce 142 // 9.2 Metaetika kapitalismu a omyly sociobiologie: Peter Koslowski a James M. Buchanan 149 //
9.3 Ex oriente lux (I): teologie Tomáše Špidlíka a suverénní spotřebitel ekonomie 152 // 9.4 Ex oriente lux (II): infuze čerstvých myšlenek (ne)známého Raimona Panikkara 157 // Závěr 163 // Epilog: Odkaz Josefa Hlávky české rodině v aktivech viditelných i neviditelných 171 // Summary 175 // Bibliografie 177 // Přílohy // I. Láska nejvyšším darem: láska a poznání 185 // II Poznání a jeho forma odpovídající povaze tématu rodiny 186 // III Nechť „dva jsou jako jeden": pravé štéstí spočívá v růstu vztahu 187 // IV. Lidský zárodek čili embryo, fetus čili plod lásky a předmět ekonomického kalkulu 188 // V Domov a rodinný stůl 190 // VI Báseň staré, protivné ženské 190 // VII. Josef Hlávka a jeho poselství dnešku 191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC