Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2020
1 online zdroj (184 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-1540-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-1763-5 (print)
Problematika protipovodňové ochrany kulturního dědictví stále leží poněkud na okraji zájmu. Kniha Památky a povodně proto představuje informace a metodické postupy, které lze uplatnit při plánování a uskutečňování protipovodňové ochrany památkově chráněných a jinak cenných objektů i provádění sanačních opatření v případě jejich poškození..
001638948
Obsah // Úvod // 1 Vstupní parametry // 1.1 Nebezpečí výskytu povodně v místě památky // 1.2 Charakteristiky povodně // 1.3 Inženýrsko-geologické a hydrogeologické podmínky podzákladí // 1.4 Vztah objektu k okolním budovám a terénu // 1.5 Konstrukce a materiálové složení // 1.6 Stav objektu // 1.7 Riziková konstrukční provedení a stavební zásahy // 1.8 Způsob užívání objektu // 1.9 Kulturněhistorická hodnota objektu a jeho vybavení // 2 Účinky povodně a jejich důsledky // 3 Posouzení zranitelnosti a prevence poškození // 3.1 Shromáždění existujících dat // Obsah // // ? 2 Zmapovaní objektu a jeho podzákladí // 3 3 Posouzení zranitelnosti a stanovení povodňového rizika // 3.4 Návrh preventivních opatření a povodňový plán // 3.5 Dlouhodobá preventivní opatření // 3.6 Operativní preventivní opatření // 3.7 Opatření pro specifické druhy staveb // 4 Sanace // 4.1 Okamžitá opatření po povodni // 4.2 Průzkum a návrh oprav // 4.3 Odstranění škod a obnova // 5 Specifika jednotlivých typů konstrukčních prvků // 5.1 Terén a podzákladí // 5.2 Základové konstrukce // 5.3 Svislé nosné konstrukce // 5.4 Vodorovné nosné konstrukce // 5.5 Střešní nosné konstrukce // 5.6 Schodišťové konstrukce // 7 // Obsah // 5.7 Vnitřní příčky // 5.8 Výplně otvorů // 5.9 Střešní plášť // 5.10 Omítky a štuky // 5.11 Nátěry // 5.12 Dekorativní a uměleckořemeslné součásti stavby 6 Specifika
jednotlivých typů movitých předmětů // 6.1 Archeologické sbírky // 6.2 Audiovizuální sbírky // 6.3 Hudební nástroje // 6.4 Kožené a sedlářské výrobky // 6.5 Modely a hračky // 6.6 Nábytek // 6.7 Nádobí // 6.8 Papírové dokumenty // 6.9 Přírodniny // 6.10 Strojní a technologická zařízení // Obsah // 6.11 Šperky a módní doplňky // 6.12 Textilní předměty // 6.13 Závěsné obrazy Závěr // Summary Bibliografie p Přílohy // Pí Typologie odolnosti konstrukcí podle převládajícího druhu poškození // P2 Způsoby nuceného vysušování // P3 Metody měření vlhkosti materiálu // P4 Stanovení salinity zdivá // P5 Složení a podmínky aplikace sanačních omítek // P6 Příklad zakreslení kritických míst v objektu // P7 Užitečné odkazy // Obsah //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC