Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020
193 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-244-5827-4 (brožováno)
ISBN 978-80-244-6028-4 (online ; pdf)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky
Obsahuje bibliografii na stranách 179-191 a bibliografické odkazy
001639039
Úvod 7 // 1 Motivace 9 // 2 Vymezení pojmů 11 // 2.1 Kartografie 12 // 2.2 Geoinformatika, geografický informační systém 13 // 2.3 Internet, World Wide Web 14 // 2.4 Webová mapa (web map, web mapping) 15 // 2.5 Webová kartografie (web cartography) 17 // 2.6 Webové GIS (WebGIS) 19 // 2.7 Geovizualizace (geovisualization) 20 // 2.8 Interaktivita, dynamika 21 // 2.9 Mapový portál, mapová aplikace, mapové server 27 // 3 Milníky webové kartografie 29 // 4 Vliv internetu na současnou kartografii 33 // 5 Obecné předpoklady zobrazení dat na webu 37 // 5.1 Digitální forma 37 // 5.2 Obrazovka a webový prohlížeč jako zobrazovací médium 39 // 5.3 Barevné schéma 41 // 5.4 Vektorová a rastrová grafika 43 // 6 Kartografické aspekty webových map 45 // 6.1 Konstrukční základy 45 // 6.1.1 Kartografické zobrazení (cartographic projection) 46 // 6.1.2 Souřadnicové systémy (coordinate reference system) 50 // 6.1.3 Orientace 52 // 6.1.4 Úroveň měřítka (zoom level) 53 // 6.2 Konvenční formy kompozičních prvků 57 // 6.2.1 Název mapy 58 // 6.2.2 Mapové pole 59 // 6.2.3 Legenda 61 // 6.2.4 Měřítko 64 // 6.2.5 Tiráž 65 // 6.2.6 Nadstavbové prvky 65 // 6.3 Specifické formy kompozičních prvků 67 // 6.3.1 Ovládací prvky 67 // 6.3.2 Menu 70 // 6.3.3 Vyhledávání 71 // 6.3.4 Vyskakovací okno (pop-up) 72 // 6.3.5 Postranní panel (sidebar) 75 // 6.4 Celková kompozice mapy 76 // 6.4.1 Porovnání dvou map (swipe) 78 // 6.4.2 Mapy s příběhem (storytelling maps) 78 // 6.4.3 Vliv vizuální hierarchie 79 // 6.5 Vyjadřovací prostředky 80 // 6.5.1 Bodové znaky 81 // 6.5.2 Liniové znaky 82 // 6.5.3 Plošné znaky 83 // 6.5.4 Multimédia 84 // 6.6 Specifické aspekty vyjadřovacích prostředků 86 // 6.6.1 Rastr (šrafa) 86 // 6.6.2 Barva 88 // 6.6.3 Písmo 89 // 6.6.4 Okraj znaku a písma 92 // 6.6.5 Průhlednost 94 //
6.6.6 Animace znaku 94 // 6.6.7 Webové efekty vyjadřovacích prostředků 95 // 6.7 Vybrané vyjadřovací metody 96 // 6.7.1 Metoda bodových znaků 97 // 6.7.2 Metoda liniových znaků 100 // 6.7.3 Metoda plošných znaků 101 // 6.7.4 Metoda teček 102 // 6.7.5 Metoda izoliní 105 // 6.7.6 Kartogram 106 // 6.7.7 Dasymet r ická metoda 107 // 6.7.8 Kartodiagram 108 // 6.7.9 Grid G 2 // 6.7.10 Metoda intenzity jevu (heat-map) 115 // 6.7.11 Shlukování (clustering) 118 // 7 Technologické aspekty webových map 120 // 7.1 Princip komunikace klient-server 120 // 7.2 Programovací jazyky 124 // 7.3 Servisně orientovaná architektura 125 // 7.4 Cloud computing 126 // 7.5 Optimalizace pro mobilní zařízení 127 // 8 Legislativní a ekonomické aspekty webových map 132 // 8.1 Otevřenost a dostupnost 132 // 8.2 Autorské právo a licence 135 // 8.3 Business modely 137 // 8.4 Standardizace, interoperabilita 140 // 9 Datové aspekty webových map 143 // 9.1 Podkladové vs tematické vrstvy 144 // 9.1.1 Podkladové mapy 145 // 9.1.2 Tematické vrstvy 150 // 9.2 Publikování dat i 151 // 9.2.1 Souborové formáty dat (vstupní) 151 // 9.2.2 Prostorové databáze 151 // 9.2.3 Serverová řešení 152 // 9.3 Konzumace dat 154 // 9.3.1 Přístupy k datům 154 // 9.3.2 Souborové formáty dat (výstupní) 156 // 9.3.3 Webové mapové služby 163 // 10 Softwarové aspekty (mapové knihovny) 168 // 10.1 Koncové produkty 170 // 10.2 Otevřená řešení 171 // 10.3 API 172 // 10.4 Cloudová řešení 174 // 11 Závěr 177 // Zdroje literatury 179 // Poděkování 192 // O autorovi 193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC